W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Usługi normalizacyjne

Nasza oferta

Usługi normalizacyjne

Komitet Techniczny nr 221 ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud działający przy KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu oferuje opracowanie Polskich Norm z ww. zakresu. Jesteśmy Komitetem wiodącym we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Technicznym ISO TC 183 (rudy oraz koncentraty miedzi, cynku, ołowiu, niklu) w zagadnieniach dotyczących analiz chemicznych surowców oraz produktów wzbogacania rud metali nieżelaznych.

Opracowane przez nas normy znakomicie wspomagają systemy zarządzania jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001), akredytowanymi laboratoriami badawczymi (ISO/IEC 17025) oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (PN-N-18001/OHSAS). Nasza oferta obejmuje także opracowanie norm zakładowych dla potrzeb spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., o zakresie tematycznym obejmującym wskazane przez zleceniodawcę etapy produkcji i badań wymagające unormowania. Wg wymagań Polskiego Centrum Akredytacji znormalizowane metody badawcze są metodami zwalidowanymi. Na życzenie zamawiającego do opracowywanych norm wprowadzamy postanowienia zawarte w najnowszych normach międzynarodowych (ISO), europejskich (EN) i zagranicznych.

Komitet Techniczny przeprowadza także nowelizacje i wnioskuje o wprowadzenie zmian do
istniejących już norm PN. W 2014 roku, we współpracy z WUG, znowelizowaliśmy postanowienia Polskiej Normy PN-G-03100 „Ochrona pracy w górnictwie. Warunki klimatyczne kopalń podziemnych. Wyznaczanie temperatury zastępczej klimatu”, przywoływane w przepisach BHP i prawa górniczego.

Wysoki poziom opracowanych norm gwarantuje reprezentatywny, sześcioosobowy skład KT ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud, z udziałem przedstawicieli: Akademii Górniczo-Hutniczej, Instytutu Metali Nieżelaznych, Centrum Badań Jakości (CBJ), KGHM ZANAM, Centrum Innowacji Technicznych INOVA, a także specjalistów z KGHM CUPRUM – Centrum Badawczo-Rozwojowego. Jesteśmy autorami kilkudziesięciu norm PN.

Nasi pracownicy reprezentują KGHM Polska Miedź S.A. w pracach innych Komitetów Technicznych opiniujących i opracowujących projekty norm ISO, EN i PN, w zakresach:

KT nr 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie,
KT nr 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie,
KT nr 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych.

Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, konkurencyjne ceny i krótkie terminy realizacji zleconych nam prac normalizacyjnych, które poparte jest ponad 30 letnim doświadczeniem KGHM CUPRUM w opracowywaniu norm.
Leszek Krawczyk (Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 221 ds. Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud), jako reprezentant KGHM CUPRUM CBR, jest członkiem Rady Sektorowej Sektora Górnictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.