W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Kariera

Kariera

Siłą KGHM Cuprum, jako naukowego zaplecza Grupy Kapitałowej KGHM, są wiedza, doświadczenie oraz – często – unikatowe umiejętności naszych pracowników. Jest tak, bo od ponad 50 lat konsekwentnie stawiamy na rozwój kompetencji, które pozwalają nam podejmować coraz śmielsze wyzwania.

Jednym z kluczowych elementów wizji Spółki, a także jej strategii na lata 2018-2022, jest dalszy rozwój potencjału badawczo-rozwojowego. Naszym pracownikom oferujemy udział w studiach podyplomowych i uzupełniających, szkoleniach i kursach zawodowych, a także w rozmaitych seminariach oraz warsztatach tematycznych. Proponujemy im wieloletnie ścieżki rozwoju zawodowego na wszystkich stanowiskach w Spółce. To właśnie dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy naszych naukowców posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz jednostki badawczo-rozwojowej z kategorią naukową B.

Wiemy, że o znaczeniu i pozycji KGHM Cuprum decydują nasi pracownicy – to od ich wiedzy, potencjału, umiejętności współpracy oraz zaangażowania w projekty zależy nie tylko status naukowy naszej Spółki, ale też jej pozycja na rynku.

Aktualne oferty pracy

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR

Rada Nadzorcza Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR z siedzibą we Wrocławiu, ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
Wiceprezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR
Pisemne zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć do Departamentu Zarządzania Aktywami KGHM Polska Miedź S.A., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48, 59-301 Lubin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR” w terminie do dnia 16 kwietnia 2020 roku do godziny 12.00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia zgłoszenia pod ww. adres.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR

Rada Nadzorcza Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR z siedzibą we Wrocławiu, ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
Prezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR
Pisemne zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć do Departamentu Zarządzania Aktywami KGHM Polska Miedź S.A., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48, 59-301 Lubin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR” w terminie do dnia 27 marca 2020 roku do godziny 12.00.  W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia zgłoszenia pod ww. adres.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Aktualne oferty stażu

Współpraca KGHM CUPRUM sp. z.o.o. – CBR ze studentami, Uczelniami Wyższymi, Urzędem Pracy

KGHM CUPRUM sp. z. o.o.- CBR jest otwarte na współpracę z młodymi, zdolnymi ludźmi, którzy są u progu rozwoju kariery zawodowej (szczególnie studentów/absolwentów górnictwa, geologii, ochrony środowiska, odnawialne źródła energii itp.). Stąd też istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich, bezpłatnych staży, staży finansowanych przez UP itp.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV wraz z podpisaną klauzulą wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lp.co1585873186rw.mu1585873186rpuc@1585873186areir1585873186ak1585873186

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty
Prosimy o podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących stażu t.j.: w jakim dziale ma odbyć się staż, na jak długo, na jakich warunkach.

Oferta na bezpłatną miesięczną praktykę do Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej

Jeśli:

 • Interesujesz się psychologią przemysłową,
 • Wiesz co można zrobić, żeby propagować profilaktykę zdrowotną,
 • Ciągle szukasz nowych rozwiązań dla problemów, które Cię nurtują i nie lubisz się poddawać,
 • Masz głowę pełną pomysłów,

A poza tym:

 • Wiesz co nieco o statystyce w badaniach humanistycznych,
 • Jesteś samodzielny i odpowiedzialny,
 • Nie unikasz konfrontacji i masz własne zdanie,
 • Interesujesz się dotacjami.

Zapraszamy Cię na bezpłatne miesięczne praktyki do Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej. Oferujemy możliwość przedłużenia praktyk na zasadach odpłatnych.

Swoją kandydaturę możesz zgłaszać do:

Natalii Bartosz
Kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej
wyślij e-mail:

OFERTA NA BEZPŁATNĄ PRAKTYKĘ/STAŻ NA STANOWISKO ANALITYK DANYCH

W ramach prowadzonej w Zakładzie Analityki Systemów działalności badawczo-naukowej proponujemy program praktyk i staży dla studentów w okresie czerwiec-grudzień 2019 na stanowisku: ANALITYK DANYCH

Główne zadania i obowiązki:

 • realizacja cząstkowych zadań w projektach badawczo-rozwojowych,
 • rozwój wewnętrznych narzędzi automatyzujących pozyskiwanie, przetwarzanie i modelowanie dużych zbiorów danych,
 • udział w spotkaniach projektowych.

Wymagania:

 • ukończony min. 1 rok studiów na specjalizacji: matematyka, elektronika, informatyka,
 • dobrze rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych,
 • umiejętność programowania w języku Python lub znajomość środowisk Matlab/R,
 • umiejętność budowania narracji opartej o dane oraz tworzenia wizualizacji danych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie naukowo-badawczym, w zespole wykwalifikowanej kadry specjalistów,
 • możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu analizy danych procesowych,
 • uczestniczenie w projektach polegających na budowie własnych modeli analitycznych,
 • ciekawe i odpowiedzialne zadania,
 • możliwość kreowania własnych rozwiązań i samodzielność w działaniu.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie CV oraz ewentualnie listu motywacyjnego na adres: lp.co1585873186rw.mu1585873186rpuc@1585873186kaina1585873186fetsk1585873186p1585873186

Opiekun praktyk:
dr inż. Paweł Stefaniak
Kierownik Zakładu Analityki Systemów

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.