W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Kariera

Kariera

Siłą KGHM Cuprum, jako naukowego zaplecza Grupy Kapitałowej KGHM, są wiedza, doświadczenie oraz – często – unikatowe umiejętności naszych pracowników. Jest tak, bo od ponad 50 lat konsekwentnie stawiamy na rozwój kompetencji, które pozwalają nam podejmować coraz śmielsze wyzwania.

Jednym z kluczowych elementów wizji Spółki, a także jej strategii na lata 2018-2022, jest dalszy rozwój potencjału badawczo-rozwojowego. Naszym pracownikom oferujemy udział w studiach podyplomowych i uzupełniających, szkoleniach i kursach zawodowych, a także w rozmaitych seminariach oraz warsztatach tematycznych. Proponujemy im wieloletnie ścieżki rozwoju zawodowego na wszystkich stanowiskach w Spółce. To właśnie dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy naszych naukowców posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz jednostki badawczo-rozwojowej z kategorią naukową B.

Wiemy, że o znaczeniu i pozycji KGHM Cuprum decydują nasi pracownicy – to od ich wiedzy, potencjału, umiejętności współpracy oraz zaangażowania w projekty zależy nie tylko status naukowy naszej Spółki, ale też jej pozycja na rynku.

Aktualne oferty pracy

SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY DO ZAKŁADU Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej

W związku z rozwojem zespołu Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej poszukujemy Pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY
Miejsce świadczenia pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:

 • opracowywanie i uzgadnianie koncepcji rozwiązań technicznych w ramach zleconych prac projektowych;
 • opracowywanie dokumentacji technicznej w ramach realizowanych prac projektowych;
 • udział w realizacji prac badawczo-rozwojowych;
 • prowadzenie uzgodnień z osobami nadzorującymi realizację prac projektowych ze strony zleceniodawców w zakresie realizowanych zadań;
 • prowadzenie uzgodnień i pozyskiwanie informacji od producentów podzespołów wykorzystywanych w pracach projektowych w zakresie realizowanych zadań.

Wymagania

 • ukończone studia wyższe, preferowany kierunek: elektryczny;
 • doświadczenie w projektowaniu urządzeń i obiektów dla potrzeb górnictwa (lub przemysłu ciężkiego) w branży elektro-energetycznej – podziemne rozdzielnie nN i SN, instalacje elektryczne siły i oświetlenia dla komór maszyn ciężkich, pompowni głównego odwadniania, układy zasilania dla przenośników taśmowych itp.;
 • doświadczenie w realizacji prac badawczo rozwojowych dla potrzeb górnictwa podziemnego w branży elektrycznej,
 • bardzo dobra znajomość AutoCad (Autodeks Mechanical, Electrical) oraz pakietu MS Office;
 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • wiedza z zakresu budowy maszyn i projektowania instalacji zasilających i sterujących pracą maszyn z napędami elektrycznymi;
 • umiejętność doboru parametrów pracy projektowanych urządzeń i instalacji;
 • zdolności manualne w zakresie obsługi i serwisowania sprzętu laboratoryjno – pomiarowego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • umiejętność pracy zespołowej, dobra komunikacja interpersonalna;
 • dbałość o szczegóły;
 • umiejętności pracy pod presją czasu i w szybko zmieniających się okolicznościach;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy.

Oferujemy

 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie naukowo-badawczym, w zespole wykwalifikowanej kadry specjalistów;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, kurs języka angielskiego).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lp.co1597002246rw.mu1597002246rpuc@1597002246areir1597002246ak1597002246 do dnia 17 sierpnia 2020 r.

MŁODSZY SPECJALISTA BADAWCZO-TECHNICZNY DO ZAKŁADU AEROLOGII GÓRNICZEJ

W związku z rozwojem zespołu Zakładu Aerologii Górniczej poszukujemy Pracownika na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA BADAWCZO-TECHNICZNY
Miejsce świadczenia pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:

 • udział w podziemnych i terenowych pomiarach aerologicznych;
 • badania laboratoryjne pobranych prób;
 • opracowywanie danych z pomiarów aerologicznych;
 • zbieranie danych, pozyskiwanie informacji od Zleceniodawców;
 • udział w projektach badawczo-rozwojowych;
 • bieżący przegląd literatury tematycznej.

Wymagania

 • ukończone studia wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne lub wyższe techniczne magisterskie o profilu górnictwo podziemne;
 • mile widziane doświadczenie w branży inżynieryjno – technicznej;
 • dobra znajomość AutoCad oraz pakietu MS Office;
 • zdolności manualne w zakresie obsługi i serwisowania sprzętu laboratoryjno – pomiarowego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 • prawo jazdy kat. B;
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych (wykonywanie pomiarów w podziemnych wyrobiskach górniczych lub pomiarów na wysokości powyżej 3m);
 • umiejętność pracy zespołowej, dobra komunikacja interpersonalna;
 • umiejętności pracy pod presją czasu i w szybko zmieniających się okolicznościach;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy.

Oferujemy

 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie naukowo-badawczym, w zespole wykwalifikowanej kadry specjalistów;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, kurs języka angielskiego).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lp.co1597002246rw.mu1597002246rpuc@1597002246areir1597002246ak1597002246 do dnia 31 lipca 2020 r.

SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY o specjalności SIECI I INSTALACJE SANITARNE

W związku z rozwojem Zakładu Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych poszukujemy Pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY
o specjalności
SIECI I INSTALACJE SANITARNE
Miejsce świadczenia pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:

 • sporządzanie projektów w branży sieci i instalacji sanitarnych pod nadzorem projektanta oraz udział w projektach badawczo-rozwojowych;
 • udział w terenowych wizjach lokalnych oraz naradach technicznych;
 • udział w konferencjach branżowych i naukowych.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe techniczne kierunek: Inżynieria Środowiska;
 • doświadczenie min. 2 lata w pracy na stanowisku asystenta projektanta sieci i instalacji sanitarnych;
 • znajomość oprogramowania CAD;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi oprogramowania specjalistycznego do projektowania sieci i instalacji sanitarnych: Profil Koordynator lub AutoProfil, Ventpack, InstalSystem, Revit itp;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • prawo jazdy kat. B;
 • rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych;
 • przejawianie inicjatywy i samodzielności w realizacji powierzonych zadań;
 • dbałość o jakość i terminowość realizowanych zadań;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz otwartość na współpracę w zespole;
 • dbałość o własny rozwój i doskonalenie zawodowe.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie projektowym oraz naukowo-badawczym, w zespole wykwalifikowanej kadry specjalistów;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, kurs języka angielskiego).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lp.co1597002246rw.mu1597002246rpuc@1597002246areir1597002246ak1597002246 do dnia 31 lipca 2020 r.

STARSZY SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY o specjalności SIECI I INSTALACJE SANITARNE

W związku z rozwojem Zakładu Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych poszukujemy Pracownika na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY
o specjalności SIECI I INSTALACJE SANITARNE
Miejsce świadczenia pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:

 • samodzielne prowadzenie i sporządzanie projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych oraz udział w projektach badawczo-rozwojowych w branży sieci i instalacji sanitarnych;
 • współpraca z projektantami innych branż;
 • udział w terenowych wizjach lokalnych oraz naradach technicznych;
 • udział w konferencjach branżowych i naukowych.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe techniczne kierunek: Inżynieria Środowiska;
 • uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
 • doświadczenie min. 5 lat w pracy na stanowisku samodzielny projektant sieci i instalacji sanitarnych;
 • znajomość oprogramowania CAD;
 • znajomość obsługi oprogramowania specjalistycznego do projektowania sieci i instalacji sanitarnych: Profil Koordynator lub AutoProfil, Ventpack, InstalSystem, itp;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość programu Revit;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • prawo jazdy kat. B;
 • rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych;
 • przejawianie inicjatywy i samodzielności w realizacji powierzonych zadań;
 • dbałość o jakość i terminowość realizowanych zadań;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz otwartość na współpracę w zespole;
 • dbałość o własny rozwój i doskonalenie zawodowe.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie projektowym oraz naukowo-badawczym, w zespole wykwalifikowanej kadry specjalistów;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, kurs języka angielskiego).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lp.co1597002246rw.mu1597002246rpuc@1597002246areir1597002246ak1597002246 do dnia 31 lipca 2020 r.

Aktualne oferty stażu

Współpraca KGHM CUPRUM sp. z.o.o. – CBR ze studentami, Uczelniami Wyższymi, Urzędem Pracy

KGHM CUPRUM sp. z. o.o.- CBR jest otwarte na współpracę z młodymi, zdolnymi ludźmi, którzy są u progu rozwoju kariery zawodowej (szczególnie studentów/absolwentów górnictwa, geologii, ochrony środowiska, odnawialne źródła energii itp.). Stąd też istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich, bezpłatnych staży, staży finansowanych przez UP itp.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV wraz z podpisaną klauzulą wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lp.co1597002246rw.mu1597002246rpuc@1597002246areir1597002246ak1597002246

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty
Prosimy o podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących stażu t.j.: w jakim dziale ma odbyć się staż, na jak długo, na jakich warunkach.

Oferta na bezpłatną miesięczną praktykę do Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej

Jeśli:

 • Interesujesz się psychologią przemysłową,
 • Wiesz co można zrobić, żeby propagować profilaktykę zdrowotną,
 • Ciągle szukasz nowych rozwiązań dla problemów, które Cię nurtują i nie lubisz się poddawać,
 • Masz głowę pełną pomysłów,

A poza tym:

 • Wiesz co nieco o statystyce w badaniach humanistycznych,
 • Jesteś samodzielny i odpowiedzialny,
 • Nie unikasz konfrontacji i masz własne zdanie,
 • Interesujesz się dotacjami.

Zapraszamy Cię na bezpłatne miesięczne praktyki do Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej. Oferujemy możliwość przedłużenia praktyk na zasadach odpłatnych.

Swoją kandydaturę możesz zgłaszać do:

Natalii Bartosz
Kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej
wyślij e-mail:

OFERTA NA BEZPŁATNĄ PRAKTYKĘ/STAŻ NA STANOWISKO ANALITYK DANYCH

W ramach prowadzonej w Zakładzie Analityki Systemów działalności badawczo-naukowej proponujemy program praktyk i staży dla studentów w okresie czerwiec-grudzień 2020 r. na stanowisku: ANALITYK DANYCH

Główne zadania i obowiązki:

 • realizacja cząstkowych zadań w projektach badawczo-rozwojowych,
 • rozwój wewnętrznych narzędzi automatyzujących pozyskiwanie, przetwarzanie i modelowanie dużych zbiorów danych,
 • udział w spotkaniach projektowych.

Wymagania:

 • ukończony min. 1 rok studiów na specjalizacji: matematyka, elektronika, informatyka,
 • dobrze rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych,
 • umiejętność programowania w języku Python lub znajomość środowisk Matlab/R,
 • umiejętność budowania narracji opartej o dane oraz tworzenia wizualizacji danych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie naukowo-badawczym, w zespole wykwalifikowanej kadry specjalistów,
 • możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu analizy danych procesowych,
 • uczestniczenie w projektach polegających na budowie własnych modeli analitycznych,
 • ciekawe i odpowiedzialne zadania,
 • możliwość kreowania własnych rozwiązań i samodzielność w działaniu.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie CV oraz ewentualnie listu motywacyjnego na adres: lp.co1597002246rw.mu1597002246rpuc@1597002246kaina1597002246fetsk1597002246p1597002246

Opiekun praktyk:
dr inż. Paweł Stefaniak
Kierownik Zakładu Analityki Systemów

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.