W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Kariera

Kariera

Siłą KGHM Cuprum, jako naukowego zaplecza Grupy Kapitałowej KGHM, są wiedza, doświadczenie oraz – często – unikatowe umiejętności naszych pracowników. Jest tak, bo od ponad 50 lat konsekwentnie stawiamy na rozwój kompetencji, które pozwalają nam podejmować coraz śmielsze wyzwania.

Jednym z kluczowych elementów wizji Spółki, a także jej strategii na lata 2018-2022, jest dalszy rozwój potencjału badawczo-rozwojowego. Naszym pracownikom oferujemy udział w studiach podyplomowych i uzupełniających, szkoleniach i kursach zawodowych, a także w rozmaitych seminariach oraz warsztatach tematycznych. Proponujemy im wieloletnie ścieżki rozwoju zawodowego na wszystkich stanowiskach w Spółce. To właśnie dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy naszych naukowców posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz jednostki badawczo-rozwojowej z kategorią naukową B.

Wiemy, że o znaczeniu i pozycji KGHM Cuprum decydują nasi pracownicy – to od ich wiedzy, potencjału, umiejętności współpracy oraz zaangażowania w projekty zależy nie tylko status naukowy naszej Spółki, ale też jej pozycja na rynku.

Aktualne oferty pracy

SPECJALISTA W DZIALE ADMINISTRACJI

Poszukujemy Pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA W DZIALE ADMINISTRACJI
Miejsce świadczenia pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki

 • ewidencja środków trwałych, wyposażenia i sprzętu biurowego, a także oprogramowania,
 • administrowanie salami konferencyjnymi, w tym: obsługa multimedialna, kontakt z najemcami sal, poszukiwanie nowych najemców, wystawianie faktur za najem sal,
 • prowadzenie rozliczeń związanych z usługami telefonii stacjonarnej i komórkowej,
 • wsparcie przy obsłudze floty samochodowej,
 • przygotowywanie i kontrola oznaczeń informacyjnych w Spółce.


Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word i Excel),
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy,
 • rozwinięte kompetencje interpersonalne, pozwalające na budowanie relacji z osobami na różnych szczeblach organizacji,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • wysoka orientacja na klienta oraz na wynik – jakość i terminowość realizacji zadań.

 
Oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych,
 • atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, kurs języka obcego).

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z Kodeksem Etyki i Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., dostępnymi pod linkiem: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV wraz z podpisaną klauzulą oraz oświadczeniem wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: moc.m1664239676urpuc1664239676mhgk@1664239676areir1664239676ak1664239676 do dnia  02.10.2022 r.

SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY

W związku z rozwojem Zakładu Inżynierii Procesowej poszukujemy Pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNY
Miejsce świadczenia pracy: Wrocław


Główne zadania i obowiązki

 • wsparcie w projektach oraz udział w realizacji prac badawczych, badawczo-rozwojowych, studialnych i projektowych z preferencją tematyki dotyczącej przeróbki kopalin przemysłu górniczego metali, inżynierii procesowej w zakładach górniczych oraz pokrewnych, uwarunkowań prawnych i innych normatywów dotyczących realizacji inwestycji i funkcjonowania instalacji w każdej fazie jej trwania,
 • wsparcie w przygotowaniu ofert i założeń do projektów umów na wyżej wymienione prace,
 • wsparcie w przygotowaniu i współpraca przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE z zakresu odpowiadającemu działalności Zakładu,
 • publikowanie dorobku naukowego i wyników realizowanych prac,
 • wsparcie przy planowaniu i realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych celem poprawy i optymalizacji procesów przeróbczych w zakładach wzbogacania rud polimetalicznych Cu-Mo/Au/Ag w kraju i za granicą,
 • wsparcie przy realizacji i ocenie studiów wykonalności dla zakładów przeróbczych
  na różnych poziomach zaawansowania (Scoping study, PFS, FS) w kraju i zagranicą,
 • wsparcie przy planowaniu badań w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i technicznej
  w zakresie przeróbki kopalin, analiza i ocena ich wyników,
 • udział w opróbowaniach zakładów przeróbczych i sporządzanie bilansów masowych
  i wodno-mułowych,
 • wsparcie przy wykonywaniu analiz ekonomicznych i ekspertyz technicznych instalacji do przeróbki na etapie ich planowania, uruchamiania i eksploatacji,
 • wykonanie bilansów masowych, wodnych i wodno-mułowych z wykorzystaniem oprogramowania Bilco,
 • współpraca w projektach współfinansowanych ze środków UE i krajowych z zakresu przeróbki kopalin,
 • opracowywanie ofert, propozycji tematów prac badawczo – rozwojowych i założeń
  do projektów umów na prace w ww. tematyce,
 • współreprezentowanie firmy w spotkaniach dotyczących realizacji wykonywanych prac badawczo-rozwojowych,
 • realizacja bieżących zadań Zakładu, w tym praca z dokumentacją.


Wymagania

 • ukończone studia wyższe, minimum inżynierskie chemiczne i uzupełniające z zakresu przeróbki kopalin/procesów mineralnych lub studia inżynierskie z zakresu przeróbki kopalin/procesów mineralnych,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na dowolnym stanowisku,
 • doświadczenie w planowaniu badań w skali laboratoryjnej, półtechnicznej, technicznej w zakresie przeróbki kopalin, analiza i ocena ich wyników,
 • doświadczenie przy planowaniu i realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych celem poprawy i optymalizacji procesów przeróbczych,
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w tym szczególnie MS Excel,
 • znajomość Zakładów Wzbogacania Rud polimetalicznych (staż/praktyka),
 • rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych,
 • dobra organizacja pracy oraz dbałość o jakość i terminowość realizowanych zadań,
 • orientacja na klienta,
 • przejawianie inicjatywy i samodzielności w realizacji powierzonych zadań,
 • otwartość na współpracę w zespole,
 • dbałość o własny rozwój i doskonalenie zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do wyjazdów zagranicznych,
 • dobra znajomość j. angielskiego, w tym słownictwa technicznego w zakresie przeróbki kopalin,
 • doświadczenie we współpracy w projektach współfinansowanych ze środków UE
  i krajowych z zakresu przeróbki kopalin – jako dodatkowy atut,
 • udział w opróbowaniach zakładów przeróbczych i sporządzanie bilansów masowych
  i wodno-mułowych – jako dodatkowy atut,
 • doświadczenie przy wykonaniu analiz ekonomicznych dla projektów z zakresu przeróbki kopalin – jako dodatkowy atut,
 • doświadczanie w pracy z oprogramowaniem: Bilco /Usimpac/ JKSimMet podobnym – jako dodatkowy atut,
 • publikowanie dorobku naukowego i wyników realizowanych prac – jako dodatkowy atut,
 • umiejętność obsługi oprogramowania Minitab/Statistica – DOE – jako dodatkowy atut,
 • doświadczenie w pracy wg. standardów Lean SixSigma- jako dodatkowy atut,
 • publikowanie dorobku naukowego i wyników realizowanych prac jako dodatkowy atut,
 • znajomość j. hiszpańskiego na poziomie średniozaawansowanym – jako dodatkowy atut.

 
Oferujemy

 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie naukowo-badawczym,
  w zespole wykwalifikowanej kadry specjalistów,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, kurs języka obcego).

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z Kodeksem Etyki i Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., dostępnymi pod linkiem: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV wraz z podpisaną klauzulą oraz oświadczeniem wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: moc.m1664239676urpuc1664239676mhgk@1664239676areir1664239676ak1664239676 do dnia  30.09.2022 r.

SPECJALISTA

Poszukujemy Pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. UMÓW I WSPARCIA PROJEKTÓW

Miejsce świadczenia pracy: Wrocław


Główne zadania i obowiązki

 • sporządzanie ofert dotyczących prac badawczo-rozwojowych i usługowych,
 • weryfikacja umów przychodowych, samodzielnie bądź w konsultacji z prawnikami,
 • sporządzanie umów kosztowych i aneksów w obszarze B+R,
 • przygotowywanie pełnomocnictw związanych z realizacją zleceń i umów,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w szeroko rozumianym obszarze umów (oferty, zakupy, umowy podwykonawcze) oraz tworzenie i nadzór nad folderami elektronicznymi,
 • nadzór nad realizacją zleceń i umów od ofertowania do momentu zamknięcia,
 • wystawianie faktur przychodowych,
 • weryfikacja zgodności protokołów odbioru z fakturami i rachunkami,
 • przygotowywanie zestawień, raportów dotyczących umów i prognoz sprzedaży,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych, umów, fakturowania, ochrony własności intelektualnej,
 • umiejętność poruszania się po listach sankcyjnych krajowych i zagranicznych,
 • współpraca z księgowością w zakresie ustaleń w obszarze przychodów, kosztów i produkcji w toku,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej,
 • bieżący kontakt z Kierownikami Projektów.


Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, prawo, finanse,
 • minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze umów dotyczących działalności gospodarczej, fakturowania, ofertowania,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania umów,
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, wystawiania faktur krajowych i zagranicznych, ochrony własności intelektualnej, dokumentacji podatkowej,
 • dobra znajomość obsługi MS Excel,
 • mile widziana znajomość podstaw księgowości,
 • znajomość programu Simple, jako dodatkowy atut,
 • dobra komunikacja interpersonalna, umiejętność pracy zespołowej,
 • orientacja na klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • myślenie analityczne oraz dbałość o szczegóły,
 • znajomość języka angielskiego – poziom minimum B1.

 
Oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych,
 • atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, kurs języka obcego).

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z Kodeksem Etyki i Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., dostępnymi pod linkiem: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV wraz z podpisaną klauzulą oraz oświadczeniem wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: moc.m1664239676urpuc1664239676mhgk@1664239676areir1664239676ak1664239676 do dnia  15.10.2022 r.

Aktualne oferty stażu

Współpraca KGHM CUPRUM sp. z.o.o. – CBR ze studentami, Uczelniami Wyższymi, Urzędem Pracy

KGHM CUPRUM sp. z. o.o.- CBR jest otwarte na współpracę z młodymi, zdolnymi ludźmi, którzy są u progu rozwoju kariery zawodowej (szczególnie studentów/absolwentów górnictwa, geologii, ochrony środowiska, odnawialne źródła energii itp.). Stąd też istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich, bezpłatnych staży, staży finansowanych przez UP itp.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV wraz z podpisaną klauzulą wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: moc.m1664239676urpuc1664239676mhgk@1664239676areir1664239676ak1664239676

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty
Prosimy o podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących stażu t.j.: w jakim dziale ma odbyć się staż, na jak długo, na jakich warunkach.

Oferta na bezpłatną miesięczną praktykę do Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej

Jeśli:

 • Interesujesz się psychologią przemysłową,
 • Wiesz co można zrobić, żeby propagować profilaktykę zdrowotną,
 • Ciągle szukasz nowych rozwiązań dla problemów, które Cię nurtują i nie lubisz się poddawać,
 • Masz głowę pełną pomysłów,

A poza tym:

 • Wiesz co nieco o statystyce w badaniach humanistycznych,
 • Jesteś samodzielny i odpowiedzialny,
 • Nie unikasz konfrontacji i masz własne zdanie,
 • Interesujesz się dotacjami.

Zapraszamy Cię na bezpłatne miesięczne praktyki do Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej. Oferujemy możliwość przedłużenia praktyk na zasadach odpłatnych.

Swoją kandydaturę możesz zgłaszać do:

Natalii Bartosz
Kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej
wyślij e-mail:

Oferta na bezpłatną praktykę na stanowisko: Analityk danych

W ramach prowadzonej w Zakładzie Analityki Systemów działalności badawczo-naukowej proponujemy program praktyk dla studentów w okresie marzec-grudzień 2022 r. na stanowisku: ANALITYK DANYCH

Główne zadania i obowiązki:

 • realizacja cząstkowych zadań w projektach badawczo-rozwojowych,
 • rozwój wewnętrznych narzędzi automatyzujących pozyskiwanie, przetwarzanie i modelowanie dużych zbiorów danych,
 • udział w spotkaniach projektowych.

Wymagania:

 • ukończony min. 1 rok studiów na specjalizacji: matematyka, elektronika, informatyka,
 • dobrze rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych,
 • umiejętność programowania w języku Python lub znajomość środowisk Matlab/R,
 • umiejętność budowania narracji opartej o dane oraz tworzenia wizualizacji danych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie naukowo-badawczym, w zespole wykwalifikowanej kadry specjalistów,
 • możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu analizy danych procesowych,
 • uczestniczenie w projektach polegających na budowie własnych modeli analitycznych,
 • ciekawe i odpowiedzialne zadania,
 • możliwość kreowania własnych rozwiązań i samodzielność w działaniu.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie CV oraz ewentualnie listu motywacyjnego na adres: moc.m1664239676urpuc1664239676mhgk@1664239676kaina1664239676fets.1664239676lewap1664239676

Opiekun praktyk:
dr inż. Paweł Stefaniak
Kierownik Zakładu Analityki Systemów

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta na bezpłatną praktykę w Zakładzie Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej poszukuje osoby na stanowisko:
Student Wydziału Elektrycznego Politechniki – praktykant
Miejsce odbycia praktyki: Wrocław

Główne zadania i obowiązki realizowane pod nadzorem doświadczonych projektantów:

 • wykonywanie schematów ideowych i zasadniczych w zakresie realizowanych zadań,
 • wykonywanie obliczeń w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz obliczeń
  w zakresie nastaw zabezpieczeń,
 • dobór urządzeń do zastosowań na dole kopalni i na powierzchni Zakładów Górniczych w zakresie realizowanych prac projektowych,
 • pomoc w opracowywaniu projektów zagospodarowania terenu,
 • udział w realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Wymagania:

 • profil studiów – wydział elektryczny (ukończony min. 3 rok),
 • podstawowa znajomość urządzeń i osprzętu elektrycznego w branży elektro-energetycznej w zakresie napięć do 1 kV i powyżej (SN i wysokie – do 110 kV),
 • dobra znajomość programu AutoCad oraz pakietu MS Office,
 • mile widziana znajomość pracy z wykorzystaniem nakładek dla branży elektrycznej pracujących w środowisku AutoCad 2020, 2022 (np. Electrical),
 • umiejętność pracy zespołowej, dobra komunikacja interpersonalna,
 • dbałość o szczegóły.

Oferujemy:

 • korzystne warunki odbycia praktyki studenckiej (miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień),
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy zespołowej,
 • zdobycie wartościowego doświadczenia zawodowego.

 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie CV wraz z podpisaną klauzulą na adres: moc.m1664239676urpuc1664239676mhgk@1664239676areir1664239676ak1664239676

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.