W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Kariera

Kariera

Siłą KGHM Cuprum, jako ośrodka kompetencyjnego Grupy Kapitałowej KGHM, są wiedza, doświadczenie oraz – często – unikatowe umiejętności naszych pracowników. Jest tak, bo od ponad 50 lat konsekwentnie stawiamy na rozwój kompetencji, które pozwalają nam podejmować coraz śmielsze wyzwania.

Jednym z kluczowych elementów wizji Spółki, a także jej strategii na lata 2023-2027, jest dalszy rozwój potencjału badawczo-rozwojowego. Naszym pracownikom oferujemy udział w studiach podyplomowych i uzupełniających, szkoleniach i kursach zawodowych, a także w rozmaitych seminariach oraz warsztatach tematycznych. Proponujemy im wieloletnie ścieżki rozwoju zawodowego na wszystkich stanowiskach w Spółce. To właśnie dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy naszych naukowców posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Wiemy, że o znaczeniu i pozycji KGHM Cuprum decydują nasi pracownicy – to od ich wiedzy, potencjału, umiejętności współpracy oraz zaangażowania w projekty zależy nie tylko status naukowy naszej Spółki, ale też jej pozycja na rynku.

Aktualne oferty pracy

Praktyki i staże

Współpraca KGHM CUPRUM sp. z.o.o. – CBR ze studentami, Uczelniami Wyższymi, Urzędem Pracy

KGHM CUPRUM sp. z. o.o.- CBR jest otwarte na współpracę z młodymi, zdolnymi ludźmi, którzy są u progu rozwoju kariery zawodowej (szczególnie studentów/absolwentów górnictwa, geologii, ochrony środowiska, odnawialne źródła energii itp.). Stąd też istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich, bezpłatnych staży, staży finansowanych przez UP itp.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV  wraz z podpisaną klauzulą oraz oświadczeniem wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty
Prosimy o podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących stażu t.j.: w jakim dziale ma odbyć się staż, na jak długo, na jakich warunkach.

Oferta praktyki w Zakładzie Analityki Systemów

W ramach prowadzonej w Zakładzie Analityki Systemów działalności badawczo-naukowej proponujemy program praktyk dla studentów na stanowisku: ANALITYK DANYCH

Główne zadania i obowiązki:

 • realizacja cząstkowych zadań w projektach badawczo-rozwojowych,
 • rozwój wewnętrznych narzędzi automatyzujących pozyskiwanie, przetwarzanie i modelowanie dużych zbiorów danych,
 • udział w spotkaniach projektowych.

Wymagania:

 • ukończony min. 1 rok studiów na specjalizacji: matematyka, elektronika, informatyka,
 • dobrze rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych,
 • umiejętność programowania w języku Python lub znajomość środowisk Matlab/R,
 • umiejętność budowania narracji opartej o dane oraz tworzenia wizualizacji danych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie naukowo-badawczym, w zespole wykwalifikowanej kadry specjalistów,
 • możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu analizy danych procesowych,
 • uczestniczenie w projektach polegających na budowie własnych modeli analitycznych,
 • ciekawe i odpowiedzialne zadania,
 • możliwość kreowania własnych rozwiązań i samodzielność w działaniu.

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z Kodeksem Etyki i Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., dostępnymi pod linkiem: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV  wraz z podpisaną klauzulą oraz oświadczeniem wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres:  

Opiekun praktyk:
dr inż. Paweł Stefaniak
Kierownik Zakładu Analityki Systemów

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta na bezpłatną praktykę w Zakładzie Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej poszukuje osoby na stanowisko:
Student Wydziału Elektrycznego Politechniki – praktykant
Miejsce odbycia praktyki: Wrocław

Główne zadania i obowiązki realizowane pod nadzorem doświadczonych projektantów:

 • wykonywanie schematów ideowych i zasadniczych w zakresie realizowanych zadań,
 • wykonywanie obliczeń w zakresie ochrony przeciwporażeniowej oraz obliczeń
  w zakresie nastaw zabezpieczeń,
 • dobór urządzeń do zastosowań na dole kopalni i na powierzchni Zakładów Górniczych w zakresie realizowanych prac projektowych,
 • pomoc w opracowywaniu projektów zagospodarowania terenu,
 • udział w realizacji prac badawczo-rozwojowych.

Wymagania:

 • profil studiów – wydział elektryczny (ukończony min. 3 rok),
 • podstawowa znajomość urządzeń i osprzętu elektrycznego w branży elektro-energetycznej w zakresie napięć do 1 kV i powyżej (SN i wysokie – do 110 kV),
 • dobra znajomość programu AutoCad oraz pakietu MS Office,
 • mile widziana znajomość pracy z wykorzystaniem nakładek dla branży elektrycznej pracujących w środowisku AutoCad 2020, 2022 (np. Electrical),
 • umiejętność pracy zespołowej, dobra komunikacja interpersonalna,
 • dbałość o szczegóły.

Oferujemy:

 • korzystne warunki odbycia praktyki studenckiej (miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień),
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy zespołowej,
 • zdobycie wartościowego doświadczenia zawodowego.

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z Kodeksem Etyki i Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., dostępnymi pod linkiem: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV  wraz z podpisaną klauzulą oraz oświadczeniem wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Oferta na bezpłatną praktykę w Zakładzie Inżynierii Procesowej

W ramach prowadzonej w Zakładzie Inżynierii Procesowej działalności badawczo-naukowej proponujemy program praktyk dla studentów na stanowisku: Stażysta

Główne zadania i obowiązki:

 • realizacja cząstkowych zadań w projektach badawczo-rozwojowych,
 • rozwój wewnętrznych narzędzi automatyzujących pozyskiwanie,
 • przetwarzanie i modelowanie dużych zbiorów danych,
 • udział w spotkaniach projektowych.

Wymagania:

 • ukończony min. 1 rok studiów na specjalizacji: inżynieria chemiczna, górnictwo, przeróbka kopalin,
 • dobrze rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych,
 • znajomość podstawowych procesów przeróbczych rud metali nieżelaznych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie naukowo-badawczym, w zespole wykwalifikowanej kadry specjalistów,
 • możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu inżynierii procesowej dla przemysłu wydobywczego,
 • uczestniczenie w projektach dotowanych i komercyjnych w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla przeróbki rud oraz oceny efektywności techniczno-ekonomicznej inwestycji,
 • ciekawe i odpowiedzialne zadania,
 • możliwość kreowania własnych rozwiązań i samodzielność w działaniu.

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z Kodeksem Etyki i Polityką Antykorupcyjną Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., dostępnymi pod linkiem: https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV  wraz z podpisaną klauzulą oraz oświadczeniem wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres:

Opiekun praktyk:
mgr inż. Kajetan Witecki
Kierownik Zakładu Inżynierii Procesowej
Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.