W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Kariera

Kariera

Siłą KGHM Cuprum, jako naukowego zaplecza Grupy Kapitałowej KGHM, są wiedza, doświadczenie oraz – często – unikatowe umiejętności naszych pracowników. Jest tak, bo od ponad 50 lat konsekwentnie stawiamy na rozwój kompetencji, które pozwalają nam podejmować coraz śmielsze wyzwania.

Jednym z kluczowych elementów wizji Spółki, a także jej strategii na lata 2018-2022, jest dalszy rozwój potencjału badawczo-rozwojowego. Naszym pracownikom oferujemy udział w studiach podyplomowych i uzupełniających, szkoleniach i kursach zawodowych, a także w rozmaitych seminariach oraz warsztatach tematycznych. Proponujemy im wieloletnie ścieżki rozwoju zawodowego na wszystkich stanowiskach w Spółce. To właśnie dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy naszych naukowców posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz jednostki badawczo-rozwojowej z kategorią naukową B.

Wiemy, że o znaczeniu i pozycji KGHM Cuprum decydują nasi pracownicy – to od ich wiedzy, potencjału, umiejętności współpracy oraz zaangażowania w projekty zależy nie tylko status naukowy naszej Spółki, ale też jej pozycja na rynku.

Aktualne oferty pracy

STARSZY SPECJALISTA DS. PRZERÓBKI KOPALIN

W związku z rozwojem zespołu Zakładu Inżynierii Procesowej poszukujemy Pracownika na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. PRZERÓBKI KOPALIN
Miejsce świadczenia pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:

 • planowanie i realizacja projektów badawczych i badawczo-rozwojowych celem poprawy i optymalizacji procesów przeróbczych w zakładach wzbogacania rud polimetalicznych Cu-Mo/Au/Ag w kraju i za granicą,
 • realizacja i ocena studiów wykonalności dla zakładów przeróbczych na różnych poziomach zaawansowania (Scoping study, PFS, FS) w kraju i zagranicą,
 • planowanie badań w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i technicznej w zakresie przeróbki kopalin, analiza i ocena ich wyników,
 • udział w opróbowaniach zakładów przeróbczych i sporządzanie bilansów masowych i wodno-mułowych,
 • wykonywanie analiz ekonomicznych i ekspertyz technicznych instalacji do przeróbki na etapie ich planowania, uruchamiania i eksploatacji,
 • wykonanie bilansów masowych, wodnych i wodno-mułowych z wykorzystaniem oprogramowania Bilco,
 • współpraca w projektach współfinansowanych ze środków UE i krajowych z zakresu przeróbki kopalin,
 • opracowywanie ofert, propozycji tematów prac badawczo – rozwojowych i założeń do projektów umów na prace w ww. tematyce,
 • reprezentowanie firmy w spotkaniach dotyczących realizacji wykonywanych prac badawczo-rozwojowych.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe: minimum inżynierskie chemiczne oraz studia uzupełniające z zakresu przeróbki kopalin/procesów mineralnych lub ukończone studia magisterskie z zakresu przeróbki kopalin/procesów mineralnych,
 • minimum 10-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w realizacji i ocenie studiów wykonalności dla zakładów przeróbczych na różnych poziomach zaawansowania (Scoping Study, PFS, FS),
 • umiejętność planowania badań w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i technicznej w zakresie przeróbki kopalin, analiza i ocena ich wyników,
 • doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych celem poprawy i optymalizacji procesów przeróbczych w zakładach wzbogacania rud polimetalicznych Cu-Mo/Au/Ag oraz w projektach z zakresu przeróbki kopalin,
 • doświadczenie w realizacji opróbowania zakładów przeróbczych i sporządzaniu bilansów masowych i wodno-mułowych,
 • umiejętność wykonywania analiz ekonomicznych dla projektów z zakresu przeróbki kopalin,
 • doświadczanie w pracy z oprogramowaniem Bilco/Usimpac/JKSimMet lub podobnym,
 • doświadczenie w obszarze gospodarki wodnej zakładów przeróbczych,
 • znajomość Zakładów Wzbogacania Rud polimetalicznych,
 • umiejętność planowania projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i testów,
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w tym szczególnie MS Excel,
 • umiejętność obsługi oprogramowania Minitab/Statistica – DOE,
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego, w tym języka technicznego w zakresie przeróbki kopalin,
 • certyfikat i doświadczenie Six Sigma Green Belt jako dodatkowy atut,
 • publikowanie dorobku naukowego i wyników realizowanych prac jako dodatkowy atut,
 • znajomość języka hiszpańskiego lub gotowość do nauki tego języka,
 • rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych,
 • dobra organizacja pracy oraz dbałość o jakość i terminowość realizowanych zadań,
 • orientacja na klienta,
 • przejawianie inicjatywy i samodzielności w realizacji powierzonych zadań,
 • otwartość na współpracę w zespole,
 • dbałość o własny rozwój i doskonalenie zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do wyjazdów zagranicznych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie naukowo-badawczym, w zespole wykwalifikowanej kadry specjalistów,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, kurs języka obcego).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lp.co1614227099rw.mu1614227099rpuc@1614227099areir1614227099ak1614227099 do dnia  05.03.2021 r.

SPECJALISTA DS. PRZERÓBKI KOPALIN

W związku z rozwojem zespołu Zakładu Inżynierii Procesowej poszukujemy Pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PRZERÓBKI KOPALIN 
Miejsce świadczenia pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:

 • wsparcie w projektach oraz udział w realizacji prac badawczych, badawczo-rozwojowych, studialnych i projektowych z preferencją tematyki dotyczącej przeróbki kopalin przemysłu górniczego metali, inżynierii procesowej w zakładach górniczych oraz pokrewnych, uwarunkowań prawnych i innych normatywów dotyczących realizacji inwestycji i funkcjonowania instalacji w każdej fazie jej trwania,
 • wsparcie w przygotowaniu ofert i założeń do projektów umów na wyżej wymienione prace,
 • wsparcie w przygotowaniu i współpraca przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE z zakresu odpowiadającemu działalności Zakładu,
 • publikowanie dorobku naukowego i wyników realizowanych prac,
 • wsparcie przy planowaniu i realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych celem poprawy i optymalizacji procesów przeróbczych w zakładach wzbogacania rud polimetalicznych Cu-Mo/Au/Ag w kraju i za granicą,
 • wsparcie przy realizacji i ocenie studiów wykonalności dla zakładów przeróbczych na różnych poziomach zaawansowania (Scoping study, PFS, FS) w kraju i zagranicą,
 • wsparcie przy planowaniu badań w skali laboratoryjnej, półtechnicznej i technicznej w zakresie przeróbki kopalin, analiza i ocena ich wyników,
 • udział w opróbowaniach zakładów przeróbczych i sporządzanie bilansów masowych i wodno-mułowych,
 • wsparcie przy wykonywaniu analiz ekonomicznych i ekspertyz technicznych instalacji do przeróbki na etapie ich planowania, uruchamiania i eksploatacji,
 • wykonanie bilansów masowych, wodnych i wodno-mułowych z wykorzystaniem oprogramowania Bilco,
 • współpraca w projektach współfinansowanych ze środków UE i krajowych z zakresu przeróbki kopalin,
 • opracowywanie ofert, propozycji tematów prac badawczo – rozwojowych i założeń do projektów umów na prace w ww. tematyce,
 • współreprezentowanie firmy w spotkaniach dotyczących realizacji wykonywanych prac badawczo-rozwojowych,
 • realizacja bieżących zadań Zakładu, w tym praca z dokumentacją.

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe, minimum inżynierskie chemiczne i uzupełniające z zakresu przeróbki kopalin/procesów mineralnych lub studia inżynierskie z zakresu przeróbki kopalin/procesów mineralnych,
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na dowolnym stanowisku,
 • doświadczenie w planowaniu badań w skali laboratoryjnej, półtechnicznej, technicznej w zakresie przeróbki kopalin, analiza i ocena ich wyników,
 • doświadczenie przy planowaniu i realizacji projektów badawczych i badawczo-rozwojowych celem poprawy i optymalizacji procesów przeróbczych,
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w tym szczególnie MS Excel,
 • znajomość Zakładów Wzbogacania Rud polimetalicznych (staż/praktyka),
 • rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych,
 • dobra organizacja pracy oraz dbałość o jakość i terminowość realizowanych zadań,
 • orientacja na klienta,
 • przejawianie inicjatywy i samodzielności w realizacji powierzonych zadań,
 • otwartość na współpracę w zespole,
 • dbałość o własny rozwój i doskonalenie zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do wyjazdów zagranicznych,
 • dobra znajomość j. angielskiego, w tym słownictwa technicznego w zakresie przeróbki kopalin,
 • doświadczenie we współpracy w projektach współfinansowanych ze środków UE i krajowych z zakresu przeróbki kopalin – jako dodatkowy atut,
 • udział w opróbowaniach zakładów przeróbczych i sporządzanie bilansów masowych i wodno-mułowych – jako dodatkowy atut,
 • doświadczenie przy wykonaniu analiz ekonomicznych dla projektów z zakresu przeróbki kopalin – jako dodatkowy atut,
 • doświadczanie w pracy z oprogramowaniem: Bilco /Usimpac/ JKSimMet podobnym – jako dodatkowy atut,
 • publikowanie dorobku naukowego i wyników realizowanych prac – jako dodatkowy atut,
 • umiejętność obsługi oprogramowania Minitab/Statistica – DOE – jako dodatkowy atut,
 • doświadczenie w pracy wg. standardów Lean SixSigma – jako dodatkowy atut,
 • publikowanie dorobku naukowego i wyników realizowanych prac jako dodatkowy atut,
 • znajomość j. hiszpańskiego na poziomie średniozaawansowanym – jako dodatkowy atut.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie naukowo-badawczym, w zespole wykwalifikowanej kadry specjalistów,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, kurs języka obcego).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lp.co1614227099rw.mu1614227099rpuc@1614227099areir1614227099ak1614227099 do dnia  05.03.2021 r.

SPECJALISTA DS. UMÓW I WSPARCIA PROJEKTÓW

Poszukujemy Pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. UMÓW I WSPARCIA PROJEKTÓW
Miejsce świadczenia pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:

 • sporządzanie ofert dotyczących prac badawczo-rozwojowych i usługowych,
 • weryfikacja umów przychodowych, samodzielnie lub w konsultacji z prawnikami,
 • sporządzanie umów kosztowych i aneksów w obszarze B+R,
 • przygotowywanie pełnomocnictw związanych z realizacją zleceń i umów,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w szeroko rozumianym obszarze umów (oferty, zakupy, umowy podwykonawcze) oraz tworzenie i nadzór nad folderami elektronicznymi,
 • nadzór nad realizacją zleceń i umów od ofertowania do momentu zamknięcia,
 • wystawianie faktur przychodowych,
 • weryfikacja zgodności protokołów odbioru z fakturami i rachunkami,
 • przygotowywanie zestawień, raportów dotyczących umów i prognoz sprzedaży,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych, umów, fakturowania, ochrony własności intelektualnej,
 • współpraca z księgowością w zakresie ustaleń w obszarze przychodów, kosztów i produkcji w toku,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej,
 • bieżący kontakt z Kierownikami Projektów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, prawo, finanse,
 • minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze umów dotyczących działalności gospodarczej, fakturowania, ofertowania,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania umów,
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, wystawiania faktur krajowych i zagranicznych, ochrony własności intelektualnej, dokumentacji podatkowej,
 • dobra znajomość MS Excel,
 • mile widziana znajomość podstaw księgowości,
 • znajomość programu Simple, jako dodatkowy atut,
 • dobra komunikacja interpersonalna, umiejętność pracy w zespole,
 • orientacja na klienta wewnętrznego oraz zewnętrznego,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • myślenie analityczne oraz dbałość o szczegóły,
 • znajomość języka angielskiego – poziom minimum B1.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych,
 • atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, kurs języka obcego).

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z podpisaną klauzulą wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lp.co1614227099rw.mu1614227099rpuc@1614227099areir1614227099ak1614227099 do dnia  08.03.2021 r.

Aktualne oferty stażu

Współpraca KGHM CUPRUM sp. z.o.o. – CBR ze studentami, Uczelniami Wyższymi, Urzędem Pracy

KGHM CUPRUM sp. z. o.o.- CBR jest otwarte na współpracę z młodymi, zdolnymi ludźmi, którzy są u progu rozwoju kariery zawodowej (szczególnie studentów/absolwentów górnictwa, geologii, ochrony środowiska, odnawialne źródła energii itp.). Stąd też istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich, bezpłatnych staży, staży finansowanych przez UP itp.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie CV wraz z podpisaną klauzulą wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lp.co1614227099rw.mu1614227099rpuc@1614227099areir1614227099ak1614227099

Odpowiadamy tylko na wybrane oferty
Prosimy o podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących stażu t.j.: w jakim dziale ma odbyć się staż, na jak długo, na jakich warunkach.

Oferta na bezpłatną miesięczną praktykę do Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej

Jeśli:

 • Interesujesz się psychologią przemysłową,
 • Wiesz co można zrobić, żeby propagować profilaktykę zdrowotną,
 • Ciągle szukasz nowych rozwiązań dla problemów, które Cię nurtują i nie lubisz się poddawać,
 • Masz głowę pełną pomysłów,

A poza tym:

 • Wiesz co nieco o statystyce w badaniach humanistycznych,
 • Jesteś samodzielny i odpowiedzialny,
 • Nie unikasz konfrontacji i masz własne zdanie,
 • Interesujesz się dotacjami.

Zapraszamy Cię na bezpłatne miesięczne praktyki do Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej. Oferujemy możliwość przedłużenia praktyk na zasadach odpłatnych.

Swoją kandydaturę możesz zgłaszać do:

Natalii Bartosz
Kierownik Zakładu Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej
wyślij e-mail:

OFERTA NA BEZPŁATNĄ PRAKTYKĘ/STAŻ NA STANOWISKO ANALITYK DANYCH

W ramach prowadzonej w Zakładzie Analityki Systemów działalności badawczo-naukowej proponujemy program praktyk i staży dla studentów w okresie czerwiec-grudzień 2020 r. na stanowisku: ANALITYK DANYCH

Główne zadania i obowiązki:

 • realizacja cząstkowych zadań w projektach badawczo-rozwojowych,
 • rozwój wewnętrznych narzędzi automatyzujących pozyskiwanie, przetwarzanie i modelowanie dużych zbiorów danych,
 • udział w spotkaniach projektowych.

Wymagania:

 • ukończony min. 1 rok studiów na specjalizacji: matematyka, elektronika, informatyka,
 • dobrze rozwinięte umiejętności analizy i syntezy danych,
 • umiejętność programowania w języku Python lub znajomość środowisk Matlab/R,
 • umiejętność budowania narracji opartej o dane oraz tworzenia wizualizacji danych.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych na gruncie naukowo-badawczym, w zespole wykwalifikowanej kadry specjalistów,
 • możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu analizy danych procesowych,
 • uczestniczenie w projektach polegających na budowie własnych modeli analitycznych,
 • ciekawe i odpowiedzialne zadania,
 • możliwość kreowania własnych rozwiązań i samodzielność w działaniu.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie CV oraz ewentualnie listu motywacyjnego na adres: lp.co1614227099rw.mu1614227099rpuc@1614227099kaina1614227099fetsk1614227099p1614227099

Opiekun praktyk:
dr inż. Paweł Stefaniak
Kierownik Zakładu Analityki Systemów

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.