W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przetargi

Przetargi

Zapytanie ofertowe w ramach którego przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie, udostępnienie i obsługa stanowiska laboratoryjnego oraz przemysłowego przenośnika taśmowego do badań w zakresie testowania możliwości technologicznych wykorzystania prototypu robota kroczącego do prac inspekcyjnych infrastruktury odstawy taśmowej, w ramach podwykonawstwa do projektu: ”THING – subTerranean Haptic INvestiGator”, umowa numer: 780883 realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020 (CT-2016-2017/H2020-ICT-2017-1) finansowanego przez Komisję Europejską.

Przedłużenie terminu składania ofert: 25-10-2019 r., do godz. 10.00