W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przetargi

Przetargi

Postępowanie na zakup i dostawę materiałów do rozbudowy badawczej linii technologicznej (do ciągłej wysokotemperaturowej syntezy grafenu na drucie miedzianym) wraz z jej rozbudową / dostosowaniem do pracy w warunkach niskotemperaturowych z wykorzystaniem plazmy i dostarczeniem do Zamawiającego – Etap 1 dla KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu  pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne Agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Termin składania ofert: do 20.05.2021 r., do godz. 08:00