W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przetargi

Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej w ramach Etapu 1 – urządzenia i elementy montażowe dla KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo–Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu  pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne Agendy naukowobadawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Termin składania ofert: 24.02.2021 r. do godz. 8.00

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej w ramach Etapu 1 – tuby kwarcowe dla KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne Agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Termin składania ofert: 22.01.2021 r. do godz. 12.00

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej w ramach Etapu 1 – płytki korundowe – nieszlifowane dla KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne Agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

 

Termin składania ofert: 22.01.2021 r. do godz. 12.00