W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przetargi

Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 1 sztuki drukarki 3D – Raise3d Pro2

Termin składania ofert do dnia 16.03.2023 r. do godz. 08:00

Postepowanie na zakup licencji na oprogramowanie TerraSolid – w ramach projektu NCN OPUS-22 pn.: „Geneza i przebieg antropogenicznych i naturalnych deformacji terenu w obszarach pogórniczych dawnej kopalni węgla brunatnego „Babina”. Etap 2: Wpływ warunków hydrogeologicznych na przebieg deformacji terenów pogórniczych”

Termin składania ofert do dnia 16.03.2023 r. do godz. 08:00