W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przetargi

Przetargi

Zapytanie ofertowe  na zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej dla KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Termin składania ofert do: 19-02-2020 r., do godz.: 10:00

Zapytanie ofertowe  na zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej stanowiącej system do niskotemperaturowej syntezy grafenu na mikronowych/submikronowych ścieżkach miedzianych – Etap nr 2

Termin składania ofert do: 17-02-2020 r., do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe  na zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej dla KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Termin składania ofert do: 11-02-2020 r., do godz.: 10:00