W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przetargi

Przetargi

Postępowanie na zakup elementów do agregatów chłodniczych do umowy ramowej

Termin składania ofert: do 25.11.2022 r. do godz. 08:00
Termin składania ofert został przedłużony do dnia 09.12.2022 r. do godz. 08:00

Postępowania na zakup komponentów do agregatów chłodniczych do umowy ramowej

Termin składania ofert: do 15.11.2022 r. do godz. 08:00

Postępowanie na zakup i dostawę 1 sztuki przenośnego analizatora rentgenowskiego XRF do analizowania skał, żużli, proszków, nawozów i gleby wraz z oprogramowaniem

Termin składania ofert: do 02.11.2022 r. do godz. 08:00

Postępowanie na zakup usługi upgrade’u pakietu oprogramowania Geostudio 2007 do wersji Geostudio Max – Perpetual z usługą utrzymania na potrzeby realizacji projektu AGEMERA nr 101058178 – Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw materials finansowanego w ramach programu Horyzont Europa (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01) finansowanego przez Komisję Europejską

 

In the procedure for the purchase of the upgrade service of the Geostudio 2007 software package to Geostudio Max – Perpetual with maintenance service for the implementation of the AGEMERA project No. 101058178 – Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw materials funded under the Horizon Europe programme (HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01) funded by the European Commission

Termin składania ofert do 4.11.2022 r. do końca dnia

Deadline for submission of Offers: by 4th November 2022 by the end of day

Postępowania na zakup usługi serwera VPS w ramach w projektu badawczego pn.: „Innowacyjny system precyzyjnego monitoringu oparty o integrację niskokosztowych sensorów GNSS oraz IMU MEMS” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Termin składania ofert: do dnia 18.10.2022 r. do godz. 08:00