W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przetargi

Przetargi

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę systemu pomiarowo kontrolnego służącego do budowy prototypu w ramach projektu „Zintegrowany system obróbki surowca skalnego. Proekologiczna linia produkcyjna, oparta na idei zrównoważonego rozwoju i dostosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałania nr 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”, Schemat nr 1.2.A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

Termin składania ofert: do 20.06.2022 r. do godz. 08:00