W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przetargi

Przetargi

Postępowanie na zakup i dostawę laboratoryjnych urządzeń przeróbczych w ramach realizacji projektu „Supply of BATTERy minerals using lignin nanoparticles as FLotAtIon collectors” finansowanego przez EIT Raw Materials GmbH

Termin składania ofert do: 02-04-2020 r., do godz.: 10:00

Zapytanie ofertowe  na zakup i dostawę materiałów do budowy i adaptacji badawczej linii technologicznej dla KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Termin składania ofert do: 19-02-2020 r., do godz.: 10:00