W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przetargi

Przetargi

Zapytanie ofertowe na prace geofizyczne metodą elektrooporową w wariancie tomografii elektrooporowej (ERT)- w ramach projektu NCN OPUS-17: „Geneza i przebieg antropogenicznych i naturalnych deformacji terenu w obszarach pogórniczych dawnej kopalni węgla brunatnego „Babina”

Termin składania ofert: do 15-06-2021 r. do godz. 10:00