W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przetargi

Przetargi

Zapytanie ofertowe na usługi rekrutacyjne, pozyskanie kandydatów do pracy na stanowiska  specjalistyczne

Termin składania ofert: do 31.01.2022 r., do godz. 08:00

Zapytanie ofertowe na leasing operacyjny używanych stacji pomiarowych GNSS (10 sztuk) z akcesoriami i oprogramowaniem

Termin składania ofert: do 27.01.2022 r. do godz. 08:00

Zapytanie ofertowe na wykonanie automatycznego systemu sterowania badawczą linią technologiczną do niskotemperaturowej syntezy grafenu na podłożach miedzianych w ramach Etapu 2 prac dla KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe na potrzeby realizacji projektu pn. „Wytwarzanie warstw grafenowych na przewodach miedzianych do zastosowań w elektronice”, wybranego w ramach Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2. „Regionalne Agendy naukowo – badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie finansowe pochodzi ze środków krajowych – dotacji celowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Termin składania ofert: do 25.01.2022 r. do godz. 08:00

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę stacji sejsmicznych (10 sztuk) nowych lub w pełni sprawnych, używanych z co najmniej 12 miesięczną gwarancją wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem

Termin składania ofert: do 18.01.2022 r. do godz.08:00

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego ramach w projektu badawczego pn.: „Innowacyjny system precyzyjnego monitoringu oparty o integrację niskokosztowych sensorów GNSS oraz IMU MEMS”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Termin składania ofert: do 10.01.2022 r., do godz.08:00

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę stacji pomiarowych GNSS (10 sztuk) nowych lub w pełni sprawnych, używanych z co najmniej 12 miesięczną gwarancją wraz z oprogramowaniem i akcesoriami

Termin składania ofert: do 24.12.2021 r. do godz.10:00