W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Przetargi

Przetargi

Postępowanie na zakup usługi upgrade’u licencji do Midas GTS NX na potrzeby realizacji projektu R2.073 BSUIN – Podziemne sieci innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego, współfinansowanego ramach programu (Interreg Baltic Sea Region)

In the procedure for the purchase of service of software upgrade to MIDAS GTS NX for the needs of the Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN) project no. R2.073 co-financed under Interreg Baltic Sea Region

Termin składania ofert: do 02-06-2020 r. do godz. 10:00
Submission of offer until: 02-06-2020 by 10:00 a.m.

Postępowanie na zakup i dostawę maszyny flotacyjnej typu Denver 911MPE-D12-A w ramach realizacji projektu „Supply of BATTERy minerals using lignin nanoparticles as FLotAtIon collectors” finansowanego przez EIT Raw Materials GmbH

In the procedure for the purchase and supply of flotation machine Denver type 911MPE-D12-A within the framework of the project „Supply of BATTERy minerals using lignin nanoparticles as FLotAtIon collectors” financed by EIT Raw Materials GmbH

Termin składania ofert: do 22-05-2020 r. do godz. 10:00
Submission of offer until: 22-05-2020 by 10:00 a.m.