W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Usługi laboratoryjne

Nasza oferta

Usługi laboratoryjne

Aerologia górnicza

 • Analizy chromatograficzne gazów: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, O2, N2, H2, CO, CO2.
 • Degazacja próbek rdzeni skalnych pobranych z otworów wiertniczych.
 • Oznaczanie zawartości krzemionki krystalicznej w pyłach przemysłowych metodą spektrometrii FT-IR.

Kontakt:

mgr inż. Maciej Nowysz
Kierownik Laboratorium Zagrożeń Pyłowo-Gazowych i Klimatycznych
kom. + 48 785 991 320
wyślij e-mail:

ul. Pracka 3a, 54-066 Wrocław

Budownictwo przemysłowe i badania materiałowe

 • Określanie własności fizycznych (gęstość, porowatość, nasiąkliwość, rozmakalność).
 • Określanie własności wytrzymałościowych i deformacyjnych (ściskanie, ścinanie, rozciąganie, zginanie) w warunkach złożonych stanów naprężeń (stan jedno- i trójosiowy do ciśnień 200 MPa).
 • Badania właściwości wytrzymałościowych betonu, tworzyw sztucznych i mineralnych, żeliwa i stali.
 • Wyznaczanie charakterystyk naprężeniowo-odkształceniowych skał obejmujących stany przed- i pozniszczeniowe.
 • Badania modelowe zachowania się filarów skalnych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych.
 • Badania parametrów podsadzki hydraulicznej, takich jak:
  • skład granulometryczny materiałów podsadzkowych,
  • ściśliwość,
  • wodoprzepuszczalność,
  • rozmywalność,
  • gęstość (właściwa, usypowa, objętościowa),
  • oznaczenia chemiczne i radiologiczne.
 • Badania parametrów podsadzki zestalanej, w tym pastowej i mieszaniny doszczelniającej, takich jak:
  • skład granulometryczny materiałów podsadzkowych,
  • gęstość,
  • czas tężenia,
  • rozmakalność,
  • rozlewność,
  • wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie,
  • ściśliwość,
  • wodoprzepuszczalność,
  • oznaczenia chemiczne i radiologiczne.

Kontakt:

mgr inż. Dorota Nitek
Kierownik Laboratorium Badań Materiałowych
kom. + 48 887 870 139
kom.  + 48 783 934 949
wyślij e-mail:

ul. Pracka 3, 54-066 Wrocław

Mechanika górotworu

 • Badania wytrzymałościowe skał w trójosiowym stanie naprężenia.

Kontakt:
dr hab. inż. Piotr Mertuszka
Kierownik Zakładu Mechaniki Górotworu
tel. + 48 71 781 24 07
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Geologia

Pracownia petrograficzno-mineralogiczna

Pracownia szlifierska

 • wykonywanie preparatów cienkich zakrytych ze szkiełkiem nakrywkowym w standardowym wymiarze 48×28 mm,
 • wykonywanie preparatów uniwersalnych (odkrytych) polerowanych jednostronnie w standardowym wymiarze 48×28 mm,
 • wykonywanie preparatów uniwersalnych (odkrytych) polerowanych dwustronnie w standardowym wymiarze 48×28 mm,
 • wykonywanie preparatów nasypowych inkludowanych z przygotowanego materiału (światło przechodzące i odbite),
 • wykonywanie 1-calowych krążków do badań w elektronowym mikroskopie skaningowym,
 • wykonywanie zgładów polerowanych do obserwacji minerałów rudnych,
 • wykonywanie zgładów do celów fotografii dokumentacyjnej,
 • cięcie i formowanie materiału skalnego.

Pracownia mikroskopowa

 • jakościowa i ilościowa analiza skał i minerałów w świetle przechodzącym i odbitym,
 • cyfrowa dokumentacja fotograficzna w wysokiej rozdzielczości preparatów mikroskopowych z komputerową analizą obrazu za pomocą oprogramowania NIS-Elements BR,
 • obrazowanie 3D ze zwiększoną głębią ostrości fragmentów próbek skalnych przy użyciu mikroskopu stereoskopowego zintegrowanego z oprogramowaniem Leica Application Suite (LAS).

Kontakt:

Dr Izabella Nowak
Opiekun Pracowni
tel. 785 906 054
wyślij e-mail:

ul. Pracka 3a, 54-066 Wrocław

Technologie energetyczne

 • Nadzór naukowy nad badaniami technologicznymi surowców energetycznych dla procesu zgazowania
 • Badania gazoprzepuszczalności warstw nadkładowych węgla w aspekcie podziemnego zgazowania.

Kontakt:

dr inż. Magdalena Król
Kierownik Zakładu Technologii Energetycznych
tel. + 48 71 781 23 57
wyślij e-mail:

dr inż. Michał Strzelecki
Zastępca Kierownika Zakładu Technologii Energetycznych
tel. + 48 71 781 22 14
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław