W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Nauka

Nauka

KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe, jako organizacja prowadząca w sposób ciągły badania w zakresie szeroko pojętego przemysłu wydobywczego, podejmuje także działania mające na celu upowszechnianie wiedzy oraz wyników realizowanych przez nasz Zespół prac badawczo-rozwojowych.

Od 1971 roku Spółka wydaje kwartalnik „CUPRUM – Czasopisma Naukowo-Technicznego Górnictwa Rud”, poświęcony zagadnieniom związanym z wydobyciem i przeróbką rud metali oraz problemom przedsiębiorstw górniczych – począwszy od stosowanych technologii, poprzez zagrożenia związane z eksploatacją złóż, ochronę środowiska na obszarach objętych działalnością górniczą, po zagospodarowanie terenów i obiektów pogórniczych.

W ramach prowadzonej działalności wydawniczej zajmujemy się także publikacją książek, materiałów konferencyjnych oraz monografii stanowionych źródło fachowej wiedzy.

Nasza Spółka jest również współorganizatorem konferencji oraz seminariów branżowych, będących platformą wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów służących zacieśnianiu współpracy pomiędzy światem nauki a przedsiębiorcami oraz przedstawicielami instytucji i organizacji, których działalność jest związana z szeroko rozumianym przemysłem wydobywczym.

Serdecznie zapraszamy na łamy naszego Czasopisma oraz zachęcamy do udziału w organizowanych przez nasz Zespół konferencjach.