W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zakłady badawcze

O nas

Zakłady badawcze

Naszym największym atutem są Ludzie i posiadana przez nich specjalistyczna, często wręcz unikatowa wiedza. Za naszymi Pracownikami stoją dziesiątki lat doświadczenia zdobytego zarówno podczas prac wykonywanych dla KGHM Polska Miedź S.A., jak i innych Partnerów z szeroko pojętego sektora wydobywczego.

Oferujemy ekspertyzy i prace badawcze, a także usługi projektowe, pomiarowe i laboratoryjne niemal we wszystkich kluczowych obszarach związanych z przemysłem wydobywczym. Specjalizujemy się w zleceniach m.in. z zakresu górnictwa, wentylacji, elektryfikacji, mechanizacji i automatyzacji kopalń, geologii i hydrogeologii, przeróbki rud, ochrony środowiska, nowoczesnych technologii pozyskiwania energii, a także w usługach geodezyjnych i kartograficznych. Kompleksowo realizujemy powierzone nam projekty – od badań naukowych zaczynając, poprzez projekt, ocenę jego oddziaływania na środowisko i analizę wykonalności, po nadzór nad jego realizacją.

Zakład Górnictwa

Zakład Aerologii Górniczej

Zakład Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych

Zakład Mechaniki Górotworu

Zakład Geologii

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej

Zakład Ochrony Środowiska

Zakład Technologii Energetycznych

Zakład Analityki Systemów

Zakład Geodezji

Zakład Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej

Zakład Inżynierii Procesowej

Laboratoria

W ramach naszego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego funkcjonują dwa akredytowane Laboratoria oraz kilka Pracowni (działających w obrębie Zakładów Badawczych, więc ich opis znajdziecie w zakładce poświęconej tymże), które tworzą specjalistyczną sieć naukowo-badawczą. Nasze Laboratoria w kompleksowy sposób realizują prace i analizy związane z kluczowymi obszarami sektora wydobywczego.

Gwarancją wysokiej jakości oraz profesjonalizmu wykonywanych przez nas badań jest doskonale wykwalifikowana kadra posiadająca kilkudziesięcioletnie doświadczenie w realizacji szerokiego spektrum zleceń związanych z szeroko pojętej branży górniczej. Sprzęt, którym dysponują nasi Naukowcy, pozwala nam na wykonywanie badań i analiz z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Ogromne znaczenie ma również fakt, że w każdym z naszych Laboratoriów został wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorium Badań Materiałowych

Laboratorium Zagrożeń Pyłowo-Gazowych i Klimatycznych