W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej

O nas / Zakłady badawcze

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej

Działalność naszego Zakładu koncentruje się głównie na realizowaniu prac o charakterze naukowo-badawczym i projektowym dotyczących mechanizacji oraz zasilania elektrycznego w górnictwie, a także wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych w tym przemyśle.

Rozwiązujemy zagadnienia inżynieryjne dla technologii eksploatacji złóż, przeróbki rud i hutnictwa w zakresie:

  • mechaniczno-instalacyjnym, który obejmuje: układy mechanizacyjne, napędy hydrauliczne i pneumatyczne, obudowy górnicze, urządzenia odstawy i przeładunku urobku, przenośniki taśmowe, samojezdne maszyny górnicze podstawowe i pomocnicze oraz gospodarkę tymi maszynami w kopalniach, sieci wodne i instalacje przemysłowe, pomiary parametrów pracy urządzeń, monitoring i zdalną kontrolę ich pracy, telemechanikę, symulację, automatyzację i optymalizację procesów produkcyjnych,
  • elektrycznym, obejmującym: eksploatację instalacji oraz napędów urządzeń elektrycznych średniego i niskiego napięcia, wyposażenie elektryczne przemysłowych ciągów technologicznych, gospodarkę elektroenergetyczną, kompensację mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych napięć, ochronę przeciwporażeniową w sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych.

Sporządzamy opinie i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego oraz funkcjonowania urządzeń mechanicznych i elektrycznych w górnictwie. Opracowujemy dokumentacje atestacyjne i oceny wyrobów w ramach procedury dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych.

Wykonujemy także analizy techniczno-ekonomiczne nowych rozwiązań technologicznych oraz  przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z metodyką UNIDO, w oparciu o program komputerowy Invest for Excell.
Zlecenia realizuje wyspecjalizowany zespół pracowników naukowych i inżynieryjnych. Projekty techniczne wykonujemy z wykorzystaniem inżynierskich programów komputerowych dla projektowania w 2D (Auto CAD Mechanical i Electrical) oraz Auto CAD Inventor do projektowania w 3D, a kosztorysy inwestorskie w oparciu o program komputerowy Norma PRO.

Ekspertyzy i prace badawcze

Usługi projektowe

Kontakt:

dr inż. Janusz Młynarczyk
Kierownik Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej
tel.  + 48 71 781 22 87
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

Wojciech Sobolewski
Zastępca Kierownik Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Elektrycznej
tel.  + 48 71 781 22 03
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław