W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Projekty badawcze

Projekty badawcze

Spółka KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe już od wielu lat wykonuje projekty naukowo-badawcze finansowane zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. Odnosimy na tym polu spore sukcesy.

Jesteśmy partnerem w 4 międzynarodowych konsorcjach naukowych, realizujących projekty w największym tego typu programie finansowania badań naukowych i innowacji na świecie, jakim jest „Horyzont 2020”.

Współpraca, jaką nawiązaliśmy w ramach Wspólnoty Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, pozwala nam na realizację międzynarodowych projektów innowacyjnych z obszaru Raw Materials.

Z kolei przedsięwzięcie CuBR, którego celem jest wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych, daje nam szerokie spektrum możliwości w realizacji projektów na rzecz opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów oraz wyrobów z branży metali nieżelaznych. By osiągnąć ten cel, nasze przedsięwzięcia realizujemy wspólnie z krajowymi partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Dzięki rozległej i stale rozwijającej się współpracy z naszymi kooperantami możemy jeszcze skuteczniej tworzyć oraz wdrażać innowacyjne technologie, urządzenia i systemy z szeroko pojętej branży wydobywczej. Zbudowana przez nasz zespół sieć kontaktów gwarantuje nie tylko realizację przedsięwzięć z doświadczonymi partnerami z całej Europy, ale pozwala również na wymianę doświadczeń oraz korzystanie z najnowszych osiągnięć technologicznych dostępnych na rynku.

Projekty
krajowe

Projekty
międzynarodowe