W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Czasopismo Cuprum

Nauka

CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud

ISSN 0137-2815

Pierwszy numer Czasopisma Naukowo-Technicznego Górnictwa Rud ukazał się w 1971 roku. Obecnie wydawane są jako kwartalnik, a zamieszczane są w nim artykuły oryginalne, przeglądowe, dyskusyjne, a także komunikaty z dziedziny geologii i eksploatacji złóż, przeróbki rud, wentylacji, mechanizacji, elektryfikacji i automatyzacji kopalń, organizacji i zarządzania, ekonomiki, ochrony środowiska i ochrony pracy oraz innych zagadnień dotyczących górnictwa.

Czasopismo przeznaczone jest, przede wszystkim, dla inżynierów i techników, a zwłaszcza dla pracowników instytutów przemysłowych, projektantów, konstruktorów, wytwórców, dozoru technicznego kopalń oraz informatyków i ekonomistów, zajmujących się problematyką górnictwa rud.

RADA NAUKOWA

Rada Naukowa

prof. Victor Arad – University of Petrosani, Rumunia
prof. Volodymyr Bondarenko – National Mining University, Ukraina
prof. Mario Fernando Cedron Lassus – Catholic University of Peru, Peru
prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski – AGH, Kraków
prof. Uday Kumar – Lulea University of Technology, Szwecja
prof. Morteza Osanloo – Amirkabir University of Technology, Iran
prof. Pavol Rybar – Technical University Kosice, Słowacja
prof. dr hab. Stanisław Staśko – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach

KOMITET REDAKCYJNY

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. inż. Jan Butra – KGHM CUPRUM – Centrum Badawczo-Rozwojowe

Redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Anna Karczewska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Witold Pytel – KGHM CUPRUM – Centrum Badawczo-Rozwojowe
dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. nadzw. – Instytut Historii Nauki PAN
dr hab. inż. Radosław Zimroz, prof. nadzw. PWr – Politechnika Wrocławska
dr inż. Andrzej Grotowski – KGHM CUPRUM – Centrum Badawczo-Rozwojowe
dr hab. inż. Piotr Mertuszka – KGHM CUPRUM – Centrum Badawczo-Rozwojowe
dr hab. inż. Paweł K. Stefaniak – KGHM CUPRUM – Centrum Badawczo-Rozwojowe

Redaktor językowy: mgr Małgorzata Wieliczko

Sekretarz redakcji: mgr Agnieszka Nowicka

LISTA RECENZENTÓW CZASOPISMA CUPRUM

LISTA RECENZENTÓW CZASOPISMA CUPRUM

2022 rok

  1. dr inż. Sławomir Gajosiński – KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR
  2. dr hab. inż. Jan Kudełko – Politechnika Wrocławska
  3. dr hab. inż. Maciej Madziarz – Politechnika Wrocławska
  4. dr Marek Wcisło – Uniwersytet Wrocławski
  5. dr Jacek Pyra – Ekosystem Sp. z o.o.
  6. dr inż. Władysław Turkiewicz – Uczelnia Jana Wyżykowskiego