W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Czasopismo Cuprum

Nauka

CUPRUM Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud

Pierwszy numer Czasopisma Naukowo-Technicznego Górnictwa Rud ukazał się w 1971 roku. Obecnie wydawane są jako kwartalnik, a zamieszczane są w nim artykuły oryginalne, przeglądowe, dyskusyjne, a także komunikaty z dziedziny geologii i eksploatacji złóż, przeróbki rud, wentylacji, mechanizacji, elektryfikacji i automatyzacji kopalń, organizacji i zarządzania, ekonomiki, ochrony środowiska i ochrony pracy oraz innych zagadnień dotyczących górnictwa.

Czasopismo przeznaczone jest, przede wszystkim, dla inżynierów i techników, a zwłaszcza dla pracowników instytutów przemysłowych, projektantów, konstruktorów, wytwórców, dozoru technicznego kopalń oraz informatyków i ekonomistów, zajmujących się problematyką górnictwa rud.