W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Doradztwo dotacyjne

Nasza oferta

Doradztwo dotacyjne

Jedną z misji KGHM Cuprum – Centrum Badawczo-Rozwojowego jest zapewnienie Klientom najwyższej jakości usług w zakresie pozyskiwania dotacji na projekty badawczo-rozwojowe, a także wsparcie ich w zakresie działalności proinnowacyjnej. Celem Spółki jest optymalne wykorzystanie środków unijnych, które przyczynią się do wzrostu innowacyjności, konkurencyjności nie tylko poszczególnych Firm, ale też całej polskiej gospodarki.

Pozyskanie dotacji

 • Analiza możliwości pozyskania dotacji.
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do aplikowania o dofinansowanie, w tym:
  — wniosku o dofinansowanie,
  — biznes planu / studium wykonalności,
  — innych załączników wymaganych dokumentacją konkursową.
 • Nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji, pilotowanie projektu podczas oceny formalnej i merytorycznej, a także kontakt z instytucjami finansującymi.

Rozliczenie dotacji

 • Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej obejmującej:
  — dokumentację niezbędną do sporządzenia umowy o dofinansowanie,
  — formularze wniosków o płatność wraz z załącznikami,
  — wprowadzanie niezbędnych zmian w projekcie.
 • Doradztwo i opiniowanie w trakcie realizacji projektu, w tym:
  — pomoc w przygotowaniu dokumentacji w zakresie wyboru oferentów,
  — udział w przygotowaniu dokumentów i umów,
  — pilotowanie procesu oznaczania i archiwizacji dokumentów.
 • Doradztwo w zakresie sposobów promowania oraz informowania o projekcie.

Doradztwo gospodarcze i unijne

 • Wsparcie firm w rozwoju planów gospodarczych oraz biznesowych.
 • Pomoc przy nawiązywaniu partnerstwa lub współpracy z jednostkami naukowymi.
 • Długofalowa analiza opcji pozyskania funduszy z Unii Europejskiej.

Kontakt:

dr inż. Malwina Kobylańska
Kierownik Działu Dotacji i Projektów Dofinansowanych
tel. 71 781 23 33
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Agnieszka Urbańska-Ciszek
Starszy Specjalista w Dziale Dotacji i Projektów Dofinansowanych
tel. 71 781 24 65
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław

Alicja Kowalczyk
Starszy Specjalista w Dziale Dotacji i Projektów Dofinansowanych
tel. 887 893 456
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław