W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

O nas

O nas

Historia KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowego zapoczątkowana została ponad pół wieku temu – w 1967 roku. To właśnie wtedy powołano do życia Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi „Cuprum”, które stanowiły część Kombinatu Górniczo–Hutniczego Miedzi w Lubinie. Nasza Spółka jest ich naturalnym spadkobiercą i od lat kontynuuje zapoczątkowaną przez nie działalność. Już od początku zadaniem „Cuprum” było zapewnianie kompleksowej obsługi badawczej i projektowej Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. W obecnej formie Firma, która w 100% należy do KGHM Polska Miedź S.A. (stanowiąc jednocześnie część Grupy Kapitałowej KGHM), działa na rynku od 1 stycznia 1993 roku.

KGHM CUPRUM wspiera miedziowego giganta w realizacji strategii, poszerzaniu bazy zasobowej, dywersyfikacji działalności, a także w kreowaniu rozwoju i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Działalność naszej Spółki nie ogranicza się jedynie do współpracy z podmiotami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. i rejonu występowania złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Nasi specjaliści wykonują także prace Kopalni Soli w Wieliczce i biorą udział w pracach eksploracyjnych poza granicami Polski. Naszymi klientami są przedsiębiorstwa niegórnicze oraz partnerzy zagraniczni, z którymi realizujemy m.in. projekty finansowane przez Unię Europejską.

Ważną datą dla KGHM CUPRUM jest także 9 stycznia 2009 roku, kiedy to ówczesny Minister Gospodarki nadał naszej Spółce status centrum badawczo-rozwojowego.

O KGHM Cuprum

Władze spółki

Zakłady badawcze
i Laboratoria

Nasze Certyfikaty