W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

O Cuprum

KGHM Cuprum w liczbach

Lat na rynku

Zakładów badawczych

Pracowni badawczych

Akredytowane laboratoria

Teraz działamy na całym świecie…

USA, Kanada, Kuba, Peru, Brazylia, Chile, Niemcy, Polska, Ukraina, Węgry, Rumunia, Serbia, Maroko, Algieria, Mauretania, Senegal, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Angola, Zambia, Botswana, RPA, Kazachstan, Iran, Indie, Chiny, Korea Pn., Laos, Australia, Wielka Brytania

…a zaczęło się w 1967 roku we Wrocławiu

KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe kontynuuje działalność Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi „Cuprum” powołanych w 1967 roku, jako jeden z zakładów Kombinatu Górniczo–Hutniczego Miedzi w Lubinie. Od początku naszym zadaniem było zapewnienia kompleksowej obsługi badawczej i projektowej Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Działalność naszej Spółki nie ogranicza się jednak do współpracy z podmiotami Grupy Kapitałowej KGHM i rejonu występowania złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej.

Misja KGHM Cuprum

Tworzymy innowacyjną wartość dla całej Grupy Kapitałowej KGHM, a także innych podmiotów – i to nie tylko działających na rynku szeroko pojętego sektora wydobywczego.

Wizja KGHM Cuprum

Kreujemy i rozwijamy kapitał intelektualny tworzący Centra Doskonałości B+R+I we wszystkich obszarach aktywności Spółki, w celu osiągnięcia pozycji kompleksowego zaplecza kompetencyjnego dla Grupy Kapitałowej KGHM, a także innych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów sektora okołowydobywczego.