W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

O Cuprum

KGHM Cuprum w liczbach

Lat na rynku

Zakładów badawczych

Pracowni badawczych

Akredytowane laboratoria

Realizujemy prace badawczo-rozwojowe i projekty dla przemysłu surowcowego w kraju i zagranicą

…a zaczęło się w 1967 roku we Wrocławiu

KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe kontynuuje działalność Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi „Cuprum” powołanych w 1967 roku, jako jeden z zakładów Kombinatu Górniczo–Hutniczego Miedzi w Lubinie. Od początku naszym zadaniem było zapewnienia kompleksowej obsługi badawczej i projektowej Lubińsko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Działalność naszej Spółki nie ogranicza się jednak do współpracy z podmiotami Grupy Kapitałowej KGHM i rejonu występowania złoża miedzi na monoklinie przedsudeckiej.

Misja KGHM Cuprum

Jako centrum badawczo-rozwojowe Grupy Kapitałowej KGHM tworzenie wartości dla KGHM i jej spółek zależnych, jak również podmiotów z obszaru surowców i energii spoza Grupy Kapitałowej oraz innych klientów. Działamy poprzez synergię wiedzy ekspertów i ciągłe doskonalenie oraz rozwój nowych kompetencji.

Wizja KGHM Cuprum

Kreowanie i rozwijanie kapitału intelektualnego we wszystkich obszarach aktywności Spółki w celu osiągnięcia pozycji wiodącego, kompleksowego ośrodka kompetencyjnego dla Grupy Kapitałowej KGHM, a także innych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektorów surowcowego i energetycznego.