W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zakład Ochrony Środowiska

O nas / Zakłady badawcze

Zakład Ochrony Środowiska

Nasz Zakład oferuje kompleksowe usługi z zakresu opracowywania dokumentacji środowiskowych różnego typu (pozwolenia, raporty, analizy, ekspertyzy i inne) dla przedsięwzięć planowanych, będących w trakcie realizacji, istniejących i likwidowanych.

Działalność Zakładu ma charakter multidyscyplinarny, wobec czego bierzemy aktywny udział w pracach badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł komercyjnych i dotowanych, dla których przygotowujemy stosowne wnioski. Oferta skierowana jest do każdej z branż przemysłowych wymagającej wsparcia wysoko wyspecjalizowanej kadry ze specjalności Ochrona Środowiska.

Partnerom biznesowym służymy wiedzą z zakresu prawa Ochrony Środowiska, doświadczeniem w realizacji projektów i prac wymagających przeprowadzenia badań środowiskowych w przypadku oddziaływania instalacji na środowisko oraz wsparciem w trakcie postępowań administracyjnych przez organami państwowymi.

Ekspertyzy i prace badawcze

Usługi projektowe

Usługi pomiarowe

Kontakt:

dr Wojciech Mizera
Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska
tel.  + 48 71 781 22 41
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław