W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zakład Górnictwa

O nas / Zakłady badawcze

Zakład Górnictwa

Zakres działalności Zakładu obejmuje kompleksową, techniczno-ekonomiczną problematykę podziemnej eksploatacji złóż kopalin, zwłaszcza rud, w tym rud miedzi, w warunkach Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz zagadnienia zabezpieczenia i adaptacji do celów turystycznych i rekreacyjnych historycznych wyrobisk podziemnych.

Podstawowymi kierunkami prac naszego Zakładu są:

  • technologia bezpiecznej eksploatacji złóż rud, zwłaszcza na dużych głębokościach, w trudnych warunkach geologiczno-górniczych, w warunkach zagrożenia występowaniem wstrząsów i tąpań,
  • zagadnienia stateczności wyrobisk podziemnych, w tym doboru i monitorowania stanu obudowy kotwowej oraz modelowania i badań stanowiskowych jej współpracy z górotworem, w tym w warunkach oddziaływania dynamicznych przejawów ciśnienia górotworu.

Realizujemy kompleksowe prace projektowe, eksperckie i badawczo-rozwojowe na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych branży górniczej.

Wykonujemy również prace eksperckie, koncepcyjne i projektowe dotyczące oceny stanu technicznego oraz zabezpieczenia i adaptacji do celów turystycznych historycznych wyrobisk górniczych, m.in. dla K.S. Wieliczka oraz jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska.

Prace badawcze i opinie eksperckie wydajemy w oparciu o uprawnienia rzeczoznawcy WUG do spraw ruchu zakładu górniczego, w grupie:

  • XIII – obudowy kotwowe,
  • XIX – zagrożenia tąpaniami,
  • XXI – badanie rozwiązań technicznych poprzedzających wprowadzenie nowych systemów eksploatacji rud miedzi, cynku i ołowiu lub odmian tych systemów.

Ekspertyzy i prace badawcze

Usługi projektowe

Usługi pomiarowe

Kontakt:

dr hab. inż. Maciej Madziarz
Kierownik Zakładu Górnictwa
tel. + 48 71 781 25 26, kom. +48 667 870 614
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

dr inż. Daniel Pawelus
Zastępca Kierownika Zakładu Górnictwa
tel. + 48 71 781 23 46
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław