W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zakład Geologii

O nas / Zakłady badawcze

Zakład Geologii

Oferujemy szereg innowacyjnych usług projektowych i dokumentacyjnych oraz naukowo-badawczych w zakresie szeroko pojętej geologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej, geoinformatyki i geoturystyki.

Działalność naszego Zakładu prowadzona jest w trzech obszarach: eksperckim, badawczym i laboratoryjnym.

W ramach działalności eksperckiej (popartej uprawnieniami geologicznymi kategorii II, IV, XI, XII i XIII oraz stwierdzonymi kwalifikacjami do wykonywania czynności w dozorze ruchu w zakładach wykonujących roboty geologiczne metodą otworową) realizujemy prace polegające na projektowaniu prac i dokumentowaniu złóż wszelkich kopalin, w tym wód mineralnych i termalnych. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze geologicznej projektów poszukiwawczych i rozpoznawczych od fazy rekonesansu, przez fazę projektową i formalną obsługę procesu koncesyjnego (sprawując dozór i nadzór geologiczny nad realizacją koncesji geologicznych), po ich rozliczenie i opracowanie dokumentacji. Przy obsłudze projektów poszukiwawczych i rozpoznawczych bardzo przydatne jest również wykorzystanie przenośnego spektrometru rentgenowskiego typu NITON XL3t 950 firmy Thermo Scientific. Urządzenie to przeznaczone jest do polowej analizy ilościowej i jakościowej szerokiego spektrum pierwiastków.

Domeną naszego Zakładu jest też projektowanie i realizacja prac monitoringowych środowiska wodnego i gruntowo-wodnego wraz z automatyzacją procesów pomiarowych oraz interpretacją danych z wykorzystaniem modelowania numerycznego, a także zaawansowanych narzędzi analizy przestrzennej.

Szczególne doświadczenie posiadamy w aspekcie oceny wpływu górnictwa (na etapie projektowania, eksploatacji i likwidacji) na wody podziemne i powierzchniowe.

Nasza działalność obejmuje także szerokie spektrum prac badawczych, w tym związanych z zagrożeniami naturalnymi w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych, z innowacyjną gospodarką wodną połączoną z odzyskiem składników użytecznych z wód kopalnianych i ścieków przemysłowych, analizami rynków surowcowych, ocenami projektów geologicznych i górniczych, ocenami zasobów złóż z wykorzystaniem modelowania 3D, analizami środowiskowymi z wykorzystaniem GIS i bezzałogowych statków powietrznych (drony).

Jesteśmy również otwarci na projekty edukacyjne upowszechniające wiedzę o geologii i górnictwie oraz związane z geoturystyką i zagospodarowaniem obiektów pogórniczych.

Ekspertyzy i prace badawcze

Usługi projektowe

Nasze nowoczesne pracownie, które świadczą usługi laboratoryjne, są zlokalizowane na wrocławskich Praczach. Badania parametrów skał prowadzone w Pracowni Hydrogeologicznej w połączeniu z możliwościami analitycznymi Pracowni Petrograficzno-Mineralogicznej pozwalają nam na szerokie i interdyscyplinarne podejście do zagadnień związanych z przepływem gazów i cieczy przez środowisko skalne.

Ponadto, obie pracownie realizują standardowe usługi, m.in. wykonywanie różnorodnych preparatów skalnych (w tym płytek cienkich mikroskopowych do światła odbitego i przechodzącego), badania mikroskopowe w świetle odbitym i przechodzącym, czy analizy uziarnienia gruntów.

Pracownia Petrograficzno-Mineralogiczna ze Szlifiernią

Kontakt:

dr inż. Mateusz Niedbał
Kierownik
Zakładu Geologii
tel.  + 48 71 781 22 26
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

mgr inż. Dominika Konsencjusz
Zastępca Kierownika
Zakładu Geologii
tel.  + 48 71 781 22 11
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

Małgorzata Ratajczyk
Zastępca Kierownika
Zakładu Geologii

tel.  + 48 71 781 22 19
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

Leszek Kwaśny
p.o. Zastępcy Kierownika
Zakładu Geologii
tel.  + 48 71 781 22 48
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław