W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zakład Technologii Energetycznych

O nas / Zakłady badawcze

Zakład Technologii Energetycznych

Nasz Zakład prowadzi kompleksowe badania w dziedzinie zrównoważonej gospodarki energią (zarówno elektryczną, jak i cieplną). Realizowane przez nas prace dotyczą doboru i analizy alternatywnych technologii wydobycia i konwersji surowców energetycznych, z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko.

Posiadamy też doświadczenie w zakresie optymalizacji zużycia energii w energochłonnych procesach technologicznych przeróbki chemicznej surowców mineralnych. Gruntowne podejście do zagadnień, jakie prezentuje interdyscyplinarny zespół specjalistów, pozwala na opracowywanie technologii już od etapu wstępnych szacowań, poprzez badania i modelowanie, aż po studia możliwości i wykonalności, uwzględniające zarówno działania formalno-prawne jak i ekonomiczne analizy dotyczące potencjalnych inwestycji.

Uzyskane doświadczenie i wspomniane kompleksowe podejście do przedsięwzięć pozwala nam na realizację nowatorskich badań z zakresu zoptymalizowanego odzysku energii odpadowej w ciągach technologicznych (ciepła odpadowe i gazy towarzyszące, w tym metan), składowania nośników energii (np. magazyny w pokładach soli) oraz geotermii (zarówno klasyczne ciepłownie termalne, jak również nieczynne wyrobiska, kopalnie, czy inne obiekty z potencjałem energetycznym).

Przeprowadzamy analizy możliwości wykorzystania ciepła wód geotermalnych do celów rekreacyjnych i grzewczych. Określamy potencjał geotermalny dla wybranych kompleksów zbiornikowych. Pomagamy inwestorom w zakresie uwarunkowań formalno-prawnych w działaniach od etapu przygotowania inwestycji, określenia oddziaływania na środowisko, po warunki użytkowania otworu geotermalnego. Przygotowujemy koncepcję instalacji badawczej służącej weryfikacji możliwości wykorzystania ciepła wody uzyskanej z otworu geotermalnego oraz analizę uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych niezbędną na potrzeby wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach programów NFOŚiGW.

Ekspertyzy i prace badawcze

Usługi projektowe

Usługi laboratoryjne

Kontakt:

dr inż. Magdalena Król
Kierownik
Zakładu Technologii Energetycznych
tel.  + 48 71 781 23 57
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław

dr inż. Michał Strzelecki
Zastępca Kierownika
Zakładu Technologii Energetycznych
tel.  + 48 71 781 22 14
wyślij e-mail:

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,
53-659 Wrocław