W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Pracownia Hydrogeologiczna

O nas / Zakłady badawcze

Pracownia Hydrogeologiczna

Zajmujemy się ogółem procesów decydujących o przepływie wody i gazów w środowisku skalnym, ze szczególnym uwzględnieniem skał zwięzłych. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do laboratoryjnych i terenowych badań hydrogeologicznych, który na co dzień wykorzystywany jest do prac związanych z monitoringiem środowiska wodnego m.in. do prowadzenia pompowań i poboru próbek wody z otworów o wysokości podnoszenia 100 m, czy pomiarów położenia zwierciadła wody do głębokości 1000 m. Wykonujemy również badania niestandardowe, ukierunkowane pod specyficzne i indywidualne potrzeby Klientów.

Badania parametrów skał prowadzone w Pracowni Hydrogeologicznej, w połączeniu z możliwościami analitycznymi Pracowni Petrograficzno-Mineralogicznej, pozwalają nam na szerokie i interdyscyplinarne podejście do zagadnień związanych z przepływem cieczy i gazów przez ośrodek skalny. Pozwala to na uzyskanie pełnej charakterystyki badanego materiału, co ułatwia interpretację otrzymanych wyników badań.
Posiadamy szereg urządzeń do prowadzenia badań na potrzeby oceny parametrów migracji wody i substancji w środowisku skalnym, tj.:

 • przepuszczalności skał zwięzłych i luźnych w zakresie do 10-10 m/s,
 • porowatości skał,
 • odsączalności skał (z symulowaniem tempa i czasu odsączania),
 • parametrów migracji wody i zanieczyszczeń w środowisku porowym (m.in. wyznaczanie stałej dyspersji, rzeczywistego czasu migracji, opóźnienia migracji R dla poszczególnych związków),
 • gęstości objętościowej skał,
 • parametrów fizykochemicznych wód.

Dysponujemy następującym wyposażeniem:

 • przepuszczalnościomierz Ejkelkampa,
 • sonda GeonBat,
 • stanowisko do przepuszczalności skał zwięzłych,
 • wirówka wysokoobrotowa Beckman Coulter,
 • sprzęt do badań uziarnienia metodą sitową oraz areometryczną,
 • autorskie stanowisko oraz mierniki wybranych cech fizycznych skał wraz z opracowaną metodyką prowadzenia pomiarów,
 • zestaw pomp z agregatem o wysokości podnoszenia 100 m,
 • zestawy do pomiaru położenia zwierciadła wód podziemnych do 1000 m,
 • zestaw czujników z kompensacją ciśnienia do rejestracji położenia zwierciadła wody w sposób ciągły,
 • wieloparametryczne mierniki parametrów fizykochemicznych wody,
 • przepływomierze terenowe – młynki elektromagnetyczne Valeport do pomiaru przepływu ilości wody w ciekach,
 • zestawy do pobory rdzeni geologicznych w gruntach niejednorodnych,
 • lekka wiertnica do wycinania rdzeni w twardych oraz pobierania próbek rdzeniowych średnicy od 20 do 162 mm,
 • ręczna wiertnica firmy Ejkelkamp,
 • suszarka oraz zamrażalka laboratoryjna.

Usługi laboratoryjne

Kontakt:

Opiekun Pracowni
tel. 71 781 22 24

ul. Pracka 3a
54-066 Wrocław