W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Zakład Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych

O nas / Zakłady badawcze

Zakład Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych

Celem strategicznym działań naszego Zakładu jest zapewnienie obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych usług projektowych oraz naukowo-badawczych w zakresie szeroko pojętej dziedziny budownictwa górniczego, obejmującego obiekty górnicze zlokalizowane pod ziemią oraz z nimi związane przemysłowe obiekty na powierzchni.

Działalność naszego Zakładu prowadzona jest w trzech obszarach: ekspercko-badawczym, projektowym i laboratoryjnym. W ramach działalności eksperckiej (popartej uprawnieniami rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego w grupie XIV – obudowy szybowe, nadanymi przez prezesa WUG) realizujemy prace mające na celu określenie stanu technicznego konstrukcji obiektów budownictwa górniczego, w tym w szczególności:

  • obudów szybów, tuneli, zbiorników retencyjnych i podsadzkowych,
  • lunet podsadzkowych,
  • kanałów wentylacyjnych itp.

W ramach tej działalności wykonywane są również badania oraz analizy (w tym analizy geomechaniczne) konstrukcji obiektów budownictwa podziemnego pod kątem profilaktyki zapobiegającej występowaniu uszkodzeń oraz opracowywania optymalnych metod napraw oraz wzmocnień. Realizujemy również prace eksperckie pod kątem określania klas stropów i spągów oraz klasyfikacji przestrzeni złoża do określonych stopni zagrożenia tąpaniami.

W ramach Zakładu działalność prowadzi pięć pracowni branżowych:

  1. Pracownia Projektowa Górnicza (PPG)
  2. Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana (PAB)
  3. Pracownia Mechaniczno-Technologiczna (PMT)
  4. Pracownia Projektowa Elektryczno-Automatyczna (PEA)
  5. Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych (PPI)

Interdyscyplinarność zakładu umożliwia nam wykonywanie prac projektowych w ujęciu kompleksowym. Dla realizowanych projektów wykonujemy także projekty technologiczne, kosztorysy oraz harmonogramy prac.

Ekspertyzy i prace badawcze

Usługi projektowe

Usługi laboratoryjne

Usługi pomiarowe

Laboratorium Badań Materiałowych prowadzi szeroki zakres badań obejmujących określenie fizykomechanicznych właściwości skał, betonów, gruntów oraz innych materiałów konstrukcyjnych naturalnych i sztucznie wytworzonych, w warunkach zróżnicowanych obciążeń.

Laboratorium Badań Materiałowych

Kontakt:

mgr inż. Sławomir Fabich
Kierownik Zakładu Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych
tel.  + 48 71 781 23 55, kom. + 48 605 632 612
wyślij e-mail:

dr inż. Sławomir Świtoń
Zastępca Kierownika Zakładu Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych
kom.  + 48 71 781 24 66 , kom. + 48  887 893 363
wyślij e-mail:

Adam Ludwig 
Zastępca Kierownika Zakładu Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych
kom.  + 48 71 781 22 28
wyślij e-mail: