W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Ruszył projekt NEXGEN SIMS

Ruszył projekt NEXGEN SIMS

Bezemisyjne rozwiązania nowej generacji dla inteligentnych systemów górniczych – to nazwa projektu NEXGEN SIMS realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum w ramach programu Horyzont 2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie skali technologii górniczych nowej generacji i zademonstrowanie ich potencjału w warunkach dużych przedsiębiorstw górniczych, które umożliwią zrównoważoną, wydajną i neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla działalność górniczą.

Zasadniczym elementem projektu jest opracowanie autonomicznych procesów wydobywczych opartych o akumulatorowo-elektryczne mobilne maszyny górnicze, systemy pozycjonowania oraz transmisji danych realizowane w nowoczesnej technologii 5G. Projekt koncentruje się także na kwestiach szeroko pojętej poprawy bezpieczeństwa w wyrobiskach podziemnych opierającej się m.in. na technologii autonomicznej kontroli wyrobisk z wykorzystaniem dronów inspekcyjnych oraz systemem monitoringu warunków geotechnicznych.

Udział KGHM Polska Miedź S.A. w projekcie związany jest przede wszystkim z przeprowadzeniem podziemnych testów prototypowej ładowarki elektrycznej EPIROC ST-14 Battery oraz udostępnieniem poligonu doświadczalnego do zabudowy systemu ciągłego monitoringu zagrożenia tąpaniowego opracowanego i wykonanego przez KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego demonstrację zaplanowano w wybranym polu eksploatacyjnym Zakładów Górniczych „Lubin”. System będzie opierał się na danych pozyskiwanych z sieci kotew oprzyrządowanych. Zebrane dane będą analizowane w sposób ciągły, co pozwoli na bieżącą ocenę stanu górotworu w analizowanym rejonie. Na podstawie prowadzonych analiz możliwa będzie także ocena efektywności stosowanych działań profilaktycznych, w tym strzelań odprężających. Rejestrowane dane będą podstawą do modyfikacji metod profilaktycznych w kierunku poprawy ich skuteczności.

Projekt koordynowany jest przez firmę Epiroc Rock Drills AB, a partnerami projektu są: Luleå tekniska universitet, LTU Business AB, Boliden Mineral AB, Ericsson AB, Mobilaris MCE AB, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, K+S Minerals and Agriculture GmbH, Agnico Eagle Finland Oy, ÅF Digital Solutions AB, OZ Minerals Ltd. oraz KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe.

NEXGEN SIMS rozpoczął się 1 maja 2021 r. i potrwa do 30 kwietnia 2024 r. Całkowity budżet projektu wynosi 16 259 972,50 EUR, z czego prawie 13 mln EUR stanowi dotację z Unii Europejskiej. Udział KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 1 076 875,00 EUR (dofinansowanie 753 813,00 EUR), a KGHM CUPRUM 738 437,50 EUR (dofinansowanie 516 906,25 EUR).

Osobami do kontaktu w sprawie projektu są Panowie: Piotr Kondoł z Departamentu Górnictwa w Centrali z KGHM Polska Miedź S.A., Wojciech Anacki z Wydziału Zarządzania Programami i Projektami Dofinansowanymi z KGHM Polska Miedź S.A. oraz dr inż. Piotr Mertuszka – zastępca kierownika Zakładu Mechaniki Górotworu w KGHM CUPRUM.