W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Nabór studentów na kierunek stworzony w ramach projektu TIMREX w roku akademickim 2023/2024

Nabór studentów na kierunek stworzony w ramach projektu TIMREX w roku akademickim 2023/2024

Nabór studentów na kierunek stworzony w ramach projektu TIMREX w roku akademickim 2023/2024
Elektra Charalambidu

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że program studiów magisterskich tworzony w ramach projektu TIMREX – „T-Shaped Master Programme for Innovative Mineral Resource Exploration”, otrzymał certyfikat „EIT Label”. Oznacza to, że zarówno program nauczania jak i partnerzy projektu, spełniają wysokie standardy narzucone przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, a studenci uczestniczący w nim posiądą niezbędna wiedzę, konieczną na rynku i będą postrzegani jako wartościowi pracownicy, a możliwe, że również jako przyszli innowatorzy i przedsiębiorcy.

KGHM CUPRUM jest członkiem konsorcjum projektu TIMREX i pełni tam rolę doradczą oraz mentorską dla studentów tego programu. Wczoraj tj. 15 lutego 2023 r. rozpoczął się nabór studentów na kierunek stworzony w ramach projektu TIMREX w roku akademickim 2023/2024, więcej informacji na stronie https://timrexproject.eu/.

We are pleased to announce that the master’s programme created as part of the TIMREX – “T-Shaped Master Programme for Innovative Mineral Resource Exploration” project, received the „EIT Label” certificate. This means that both the curriculum and the project partners meet the high standards imposed by the European Institute of Innovation and Technology, and the students participating in it will acquire the knowledge necessary on the market and will be perceived as valuable employees, and possibly also as future innovators and entrepreneurs.

KGHM CUPRUM is a member of the TIMREX project consortium and serves there as an advisor and mentor for students of this programme. Yesterday (15th of February 2023), the recruitment of students for the TIMREX master’s programme 2023/2024 has started, more information on the project website: https://timrexproject.eu/.