W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Akademia Barbórkowa 2023 w KGHM CUPRUM

Akademia Barbórkowa 2023 w KGHM CUPRUM

Dnia 1 grudnia br. w siedzibie KGHM CUPRUM odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa z udziałem zaproszonych Gości: Pana Bogusława Szpytmy – Wicewojewody Dolnośląskiego, Pana Jana Zimroza – Dyrektora Naczelnego ds. Górnictwa KGHM Polska Miedź S.A., Pana Stefana Laskownickiego – Dyrektora Departamentu Ciągu Produkcyjnego KGHM Polska Miedź S.A., Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin oraz Pana Wojciecha Boczara – Dyrektora Departamentu Infrastruktury Hutniczej KGHM Polska Miedź S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM CUPRUM.
Podczas Akademii, w której uczestniczyli wszyscy pracownicy Spółki, odśpiewany został hymn górniczy oraz wręczone zostały honorowe odznaczenia państwowe, odznaki oraz stopnie i wyróżnienia górnicze.
Akademia barbórkowa była także okazją do złożenia gratulacji i przekazania słów uznania dla osiągnięć pracowników naszej Spółki.
Dr hab. inż. Piotr Mertuszka uzyskał w październiku br. stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.
Dr hab. inż. Paweł Stefaniak uzyskał w listopadzie br. stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka.
Zespół Zakładu Psychologii Stosowanej po raz kolejny otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Pracownicy Spółki powiększyli także grono wynalazców. W lutym br. naszej Spółce udzielono patentu na wynalazek pt. „Sposób kontrola współpracy obudowy kotwowej z ośrodkiem skalnym”, którego twórcami są Lech Stolecki oraz Wiesław Grzebyk uzyskali patent. Natomiast w maju 2023 r. Urząd Patentowy RP udzielił patentu na wynalazek pt. „Sposób poprawy stateczności wiązki wyrobisk korytarzowych drążonych w polu wzmożonych naprężeń poziomych”, którego twórcami są: Prof. Jan Butra, Daniel Pawelus, Rafał Dębkowski.
Przekazano także gratulacje Adamowi Śpiewakowi z Zakładu Górnictwa za zdobycie wraz z zespołem „Start Wrocław” Mistrzostwa Polski 2023 w siatkówce na siedząco.
Na zakończenie uroczystości przedstawiciele związków zawodowych oraz Prezes Zarządu Radosław Pilut złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Spółki, dziękując jednocześnie za zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz przemysłu wydobywczego.
Niech żyje nam Górniczy Stan!