W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Audit recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania za nami!

Audit recertyfikacyjny Zintegrowanego Systemu Zarządzania za nami!

Od 2000 roku, zaimplementowany w KGHM CUPRUM Zintegrowany System Zarządzania podlega auditowi. Kolejny, przeprowadzony w dniach 2-4.03.2022 r. przez TÜV NORD Polska odnosił się do wymagań norm ISO 90001&14001 i koncentrował się na ocenie następujących elementów:

  • zgodności systemu zarządzania organizacji z kryteriami auditu, zdefiniowanymi procesami oraz dokumentacją systemu opracowaną przez organizację;
  • skuteczności systemu do zapewnienia, że organizacja spełnia swoje wyspecyfikowane cele;
  • zdolności systemu do zapewnienia, że organizacja spełnia wymagania obowiązujących przepisów prawnych i umów;
  • stosowności zakresu certyfikacji.

Audit w sposób kompleksowy objął system zarządzania jakością w zakresie oferowanych przez Spółkę produktów i usług, tj.: prac badawczo-rozwojowych i projektowych, projektów badawczych, ekspertyz i analiz techniczno-ekonomicznych, studiów wykonalności, inżynierii i monitoringu środowiska, usług geodezyjnych, pomiarów i badań laboratoryjnych.

Auditorzy TÜV NORD Polska po raz kolejny potwierdzili zgodność realizowanych przez nas procesów z wymaganiami systemu zarządzania jakością i środowiskowego,  uznali, iż KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe skutecznie rozwija system zarządzania, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych. Docenili także wysoką orientację Spółki na klienta i dążenie do ciągłej poprawy jakości oferowanych produktów i usług. Stwierdzili, że w oparciu o dogłębną wiedzę o kliencie i rynku organizacja stara się przewidywać co, będzie stanowić wartość dodaną dla obiorców.

Utrzymanie certyfikatu nie byłoby możliwe bez zaangażowania i wkładu pracy wszystkich pracowników Spółki, mających na celu zapewnienie odpowiednich standardów podczas realizacji projektów i usług – podkreślił Prezes Zarządu, Radosław Pilut.