W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Cuprum na misji integracyjnej

Cuprum na misji integracyjnej

Obchody jubi­le­uszu 50-lecia KGHM Cuprum nabierają rozpędu! Chociaż świę­to­wanie półwiecznej już tradycji naszej Spółki polega głównie na mery­to­rycz­nych podsu­mo­wa­niach, musiała przyjść pora także i na zabawę. W ciepły i słoneczny piątek 2 czerwca spotka­liśmy się w malow­ni­czej Karczmie Miłocin w Pier­wo­szowie na firmowym pikniku, by rozluźnić się po tygo­dniach inten­sywnej pracy, a także lepiej poznać Koleżanki i Kolegów z innych zakładów.

Kilku­go­dzinna zabawa w podw­ro­cław­skim Pier­wo­szowie upłynęła w atmos­ferze zdrowej rywa­li­zacji i dużej dawki śmiechu. W otoczeniu sielskiej przyrody, stawów, łąk i lasów, szybko przy­stą­pi­liśmy do wymyśl­nych konku­rencji spor­to­wych. Rywa­li­zo­wa­liśmy m.in. w mega siatkówce (w której gra się gigan­tyczną piłką), mega twisterze (rozgry­wanym na wielkiej planszy), bubble footballu (uzbra­ja­jącym zawod­ników w ochronną bańkę) oraz wymia­ta­liśmy (dosłownie, bo miotłami) w hokeju czarownic. Nikt nie czuł się przegrany, ale złote medale zgarnęła drużyna Łososiowa.

Kilka kropel potu na czole, jak wiadomo, przy­wo­łało marzenia o sytym posiłku. Całe szczęście, na miejscu znaleź­liśmy wszystko, na co mieliśmy ochotę. Po degu­stacji wybornych dań z grilla – Pracow­nikom szcze­gólnie do gustu przypadły szaszłyki z kaczki – wstaliśmy od biesiad­nych stołów w poszu­ki­waniu nowych atrakcji. Część z nas odkryła w sobie zdrową, na szczęście, żyłkę hazar­dzisty przy stole pokerowym, pozostali śmiali się do rozpuku dzięki fotobudce, kreatywnym kary­ka­tu­rzy­stom i tańcom na parkiecie.

Oczy­wi­ście, nie zabrakło też nagród. Te można było wygrać m.in. kręcąc Kołem Fortuny czy biorąc udział w Cupru­mia­dzie, czyli jubi­le­uszowym quizie z wiedzy o naszej firmie. W tym ostatnim zmagały się cztery drużyny, ale w finale zmierzyły się dwie, na czele których stanęły Mirosława Olesiak z działu Infor­macji Naukowo-Tech­nicznej oraz Beata Piróg, Kierownik Działu Zespołu ds. Obsługi Umów. Rywa­li­zacja była zacięta do ostat­niego pytania. Świadczy o tym fakt, że zwycięska drużyna – ta, której prze­wo­dziła Mirosława Olesiak – wygrała tylko jednym punktem.

A za rok… czeka nas kolejny piknik!