W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Debata medialna w KGHM Cuprum

Debata medialna w KGHM Cuprum

W piątek, w siedzibie naszej Spółki, gości­liśmy Redakcję Gazety Wrocław­skiej oraz szeroką repre­zen­tację samo­rzą­dowców, polityków i naukowców zaan­ga­żo­wa­nych w życie regionu. Debata pod tytułem „Ile państwa, ile samorządu, czyli czyj jest ten kraj?” zapo­cząt­ko­wała serię podobnych spotkań z największą regio­nalną gazetą Dolnego Śląska.

Przeszło półto­ra­go­dzinna dyskusja miała miejsce na tarasie na VI piętrze budynku Cuprum Novum, z którego roztacza się widok na wrocławską Starówkę. Na temat kondycji lokalnych samo­rządów oraz potrzebie ewen­tu­al­nych zmian w ich funk­cjo­no­waniu, na zapro­szenie Gazety Wrocław­skiej, rozma­wiali europoseł Bogdan Zdro­jewski, marszałek Jerzy Michalak, poseł Wojciech Murdzek, poseł Piotr Babiarz, prezydent Legnicy Tadeusz Krza­kowski i dr Andrzej Ferens, politolog z Uniwer­sy­tetu Wrocław­skiego.