W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Dziedzictwo i Historia Górnictwa już po raz kolejny wiosną!

Dziedzictwo i Historia Górnictwa już po raz kolejny wiosną!

Komitet organizacyjny we współpracy z Komitetem Historii Nauki i Techniki PAN oraz Instytutem Historii Nauki PAN zapraszają na XIII Konferencję Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych, która tym razem odbędzie się w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza.

Muzeum zlokalizowane jest na terenie założonej w 1854 roku kopalni ropy naftowej w Bóbrce, w Gminie Chorkówka, koło Krosna. Dnia 31 lipca 1853 roku, dzięki pracom Ignacego Łukasiewicza, po raz pierwszy w szpitalu lwowskim na Łyczakowie zapłonęły lampy naftowe – data ta zapisała się na kartach historii, jako symboliczny dzień narodzin światowego przemysłu naftowego. W miejscu występowania naturalnych wycieków ropy naftowej powstała pierwsza w świecie przemysłowa kopalnia surowca, którego znaczenia dla rozwoju naszej cywilizacji nie sposób obecnie przecenić, rozpoczynając wielką historię górnictwa naftowego i przemysłu petrochemicznego. Pionierami przemysłu naftowego – założycielami kopalni w Bóbrce byli Ignacy Łukasiewicz – skromny farmaceuta, Tytus Trzecieski – ziemianin oraz Karol Klobassa-Zrencki – właściciel wsi Bóbrka.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Wpływ działalności górniczej na rozwój gospodarki, cywilizacji i kultury od czasów najdawniejszych po współczesne (górnictwo a rozwój nauki i techniki, górnictwo w kulturze i sztuce, powstawanie i upadek ośrodków eksploatacji złóż, ich skutki socjologiczne)
  2. Rozwój techniki eksploatacji złóż i przeróbki kopalin na przestrzeni dziejów (poszukiwanie i udostępnianie złóż, technologie podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż, metody urabiania skał, obudowa wyrobisk, mechanizacja robót górniczych, odwadnianie i wentylacja kopalń, miernictwo górnicze, wykrywanie i likwidacja zagrożeń, przeróbka kopalin, hutnictwo)
  3. Relikty dawnych robót górniczych (lokalizacja, stan zachowania, dokumentowanie, zagrożenia dla ludzi i środowiska, zabezpieczenie czy likwidacja)
  4. Zwyczaje, prawo i tradycje górnicze (rodowód zwyczajów i tradycji górniczych, rozwój prawodawstwa górniczego, hierarchia górnicza: ich społeczna rola dawniej i obecnie)
  5. Wykorzystanie obiektów po dawnych robotach górniczych w celach turystycznych i dydaktycznych (koncepcyjne projekty zagospodarowania i organizacja tras turystycznych lub typowo dydaktycznych, geoturystyka)
  6. Badania reliktów działalności górniczej w zakresie nauk przyrodniczych (geologia, mineralogia, hydrogeologia, skład gazów, biologia, mykologia, zoologia i in.)
  7. Propagowanie wiedzy dotyczącej roli i znaczenia górnictwa w rozwoju społeczeństw oraz informacji o występowaniu, lokalizacji i możliwościach poznania pozostałości dawnych robót górniczych.

Więcej informacji na stronie https://kghmcuprum.com/nauka/konferencje-seminaria/ oraz http://wggg.pwr.edu.pl/wydarzenia/xiii-konferencja-dziedzictwo-i-historia-gornictwa-oraz-wykorzystanie-pozostalosci-dawnych-robot-gorniczych-83.html

Kontakt:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe
Agnieszka Nowicka
e-mail:
tel.: +48 71 78 12 289

Elektra Charalambidu
e-mail:
tel.: +48 71 78 12 395

Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
Marlena Karp
e-mail:
tel.: +48 320 68 41