W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Eksperci KGHM CUPRUM w Grupie Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska

Eksperci KGHM CUPRUM w Grupie Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska

Dnia 21 lutego b.r. odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska, w którym uczestniczyli przedstawiciele KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe w charakterze nowo wybranych ekspertów ds. konkretnych inteligentnych specjalizacji województwa dolnośląskiego.

Grupa Robocza ds. Inteligentnych Specjalizacji stanowi najważniejsze forum współpracy samorządu Dolnego Śląska z firmami, sektorem nauki i badań, instytucjami otoczenia biznesu i innymi uczestnikami dolnośląskiego systemu innowacji zaprogramowanego w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, pod patronatem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego – Grzegorza Macko.

Pod koniec stycznia br., w wyniku rozstrzygnięcia naboru ekspertów do Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji, do zespołów w ramach konkretnych specjalizacji przyjęto wszystkich zgłoszonych przez KGHM CUPRUM kandydatów:

  1. Zielony ład (specjalizacja horyzontalna) – dr inż. Magdalena Król
  2. Surowce naturalne i wtórne – mgr Marcin Paterek
  3. Przemysł 4.0 (specjalizacja horyzontalna) – dr inż. Paweł Stefaniak

Ze względu na ograniczone ramy liczebności Grupy Roboczej, jej skład dla wszystkich 7 specjalizacji liczy 63 osoby. Znaleźli się w niej przedstawiciele wielu dolnośląskich jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstw, w tym KGHM Polska Miedź S.A., a także klastrów i instytucji otoczenia biznesu.

Na wyżej wspomnianym spotkaniu poruszono zagadnienia m.in. planowanych działań w ramach prac Grupy Roboczej, Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) oraz wstępnie – wsparcia innowacji i projektów B&R w ramach Funduszy Europejskich na Dolnego Śląska (FEDS 2021-2027) – mówi dr inż. Paweł Stefaniak, Kierownik Zakładu Analityki Systemów. Chcielibyśmy wesprzeć prace grupy ds. specjalizacji Przemysł 4.0. naszym doświadczeniem w obszarze m.in. zarządzania inteligentnymi zasobami w przedsiębiorstwach dzięki wykorzystaniu Internetu rzeczy i analityce opartej na sztucznej inteligencji.

Będziemy także aktywnie uczestniczyć w działaniach Grupy Roboczej w zakresie specjalizacji horyzontalnej Zielony ład. Obszar ten ściśle wiąże się z profilem Zakładu Technologii Energetycznych. Widzimy możliwość wsparcia grupy, jak również nawiązania potencjalnych nowych kontaktów z uczelniami, partnerami B+R oraz samorządem województwa i współpracy w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla Green Deal – dodaje Magdalena Król, Kierownik Zakładu Technologii Energetycznych.

Głównym zadaniem prac Grupy będzie ciągła identyfikacja i monitoring wskazanych siedmiu obszarów rozwojowych w regionie oraz najbardziej perspektywicznych nisz, w które należy inwestować środki przeznaczone na wzrost innowacyjności. Kolejnym istotnym celem jest zapewnienie stałej kooperacji pomiędzy stroną samorządową a uczestnikami dolnośląskiego systemu innowacji. Współpraca ta pomoże dostosować politykę innowacyjną Dolnego Śląska do potrzeb przedsiębiorstw, uczelni, sektora badawczo-rozwojowego, otoczenia biznesu i użytkowników innowacji oraz, co najważniejsze, stanie się także dla uczestników miejscem animowania współpracy i inicjowania wspólnych projektów i przedsięwzięć.