W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Geodezyjny monitoring deformacji terenów pogórniczych – II etap projektu „Babina” rozpoczęty

Geodezyjny monitoring deformacji terenów pogórniczych – II etap projektu „Babina” rozpoczęty

Geodezyjny monitoring deformacji terenów pogórniczych – II etap projektu „Babina” rozpoczęty
Elektra Charalambidu

W grudniu 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu pn. Geneza i przebieg antropogenicznych i naturalnych deformacji terenu w obszarach pogórniczych dawnej kopalni węgla brunatnego „Babina”. Etap 2: Wpływ warunków hydrogeologicznych na przebieg deformacji terenów pogórniczych, realizowanego w ramach Konkursu OPUS 22 Narodowego Centrum Nauki w okresie grudzień 2022 r. – listopad 2025 r.

Głównym celem naukowym  jest uzyskanie możliwości propagacji pozytywnych i negatywnych skutków przekształceń antropogenicznych, bazując na dotychczas zebranych danych, wynikach prac badawczych oraz szerokiej, interdyscyplinarnej i wieloetapowej analizie bazy danych. Skutki deformacji pierwotnych i wtórnych oraz obecne warunki hydrogeologiczne, mają znaczący wpływ na zmiany środowiskowe rejonu kopalni Babina. Badania w dotychczasowym projekcie wykazują taki kierunek, stąd w proponowanym projekcie zostaną wykonane: model hydrogeologiczny (poziomy wód, piezometry, chemizm), badania geofizyczne oraz geodezyjny monitoring deformacji nieciągłych.

Na podstawie zebranych danych  archiwalnych, wykonanych badań oraz analiz przestrzennych, opartych na uzyskanych wynikach,  istnieje przypuszczenie (teza), że głównym mechanizmem powstawania wtórnych deformacji terenu są procesy hydrogeologiczne. Budowa geologiczna sprzed rozpoczęcia eksploatacji jest silnie przeobrażona działalnością antropogeniczną (eksploatacja podziemna i odkrywkowa węgla brunatnego oraz iłów ceramicznych), a jest to obszar glacitektoniczny, czyli już zmieniony układ pierwotnych warstw geologicznych. Działalność górnicza spowodowała naruszenie pierwotnych stosunków wodnych. Informacje uzyskane z danych archiwalnych na temat zalanych wyrobisk górniczych, świadczą o potencjalnych pustkach w górotworze. Analizy powierzchni terenu (analizy wysokościowe) w niektórych miejscach nie wykazują deformacji ciągłych, tj. niecek obniżeniowych.

Dotychczasowe badania geofizyczne potwierdzają, że, z punktu widzenia budowy geologicznej, strefy nieciągłości gruntów słabo przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych stanowią potencjalne korytarze i kanały migracji gruntów niespoistych w strefy wyrobisk górniczych. Konieczne jest zatem rozszerzenie badań geofizycznych na inne rejony obszaru byłej kopalni Babina –  mówi Leszek Kwaśny, Kierownik Projektu z ramienia KGHM CUPRUM .

W projekcie Babina, Etap 2, koordynowanym przez Politechnikę Wrocławską, jako Partner Projektu bierze udział KGHM CUPRUM wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.