W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

II WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU RMsMANAGER

II WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU RMsMANAGER

Dnia 28 maja br. odbyły się II Warsztaty dla studentów w ramach projektu edukacyjnego RMsManager. Kurs Menadżera w Sektorze Surowców (RMs Manager. Raw Materials Manager Course), finansowanego przez EIT RawMaterials.

Tym razem organizatorem wydarzenia online było KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, a tematem przewodnim spotkania – zarządzanie ryzykiem w przemyśle górniczym.

Zależało nam, aby warsztaty ‘Mining company in the face of risk management challenges – operating, market and investment activities’ miały przede wszystkim wymiar praktyczny – mówi Tomasz Selerowicz, kierownik projektu z Zakładu Geologii – dlatego jako prelegentów zaprosiliśmy praktyków przemysłu górniczego, codziennie zmagających się z ryzykiem korporacyjnym i wyzwaniami turbulentnego otoczenia branżowego.

Warsztaty odbyły się w ramach 7. Konferencji ‘Young Researchers’ Innovative Ideas: Science – Start-Ups – Industry’, dedykowanej młodym naukowcom i startupom. Wśród prelegentów, zaangażowanych również w część warsztatową dla studentów, znaleźli się:

  • Radosław Żydok – Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych KGHM Polska Miedź S.A.
  • Rafał Bielski – Starszy Specjalista w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym i Zgodnością KGHM Polska Miedź S.A.
  • dr Sławomir Pyciński – Ekspert w Centrum Kooperacji Recyklingu– not for profit system z o.o. – koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego
  • Michał Cierzniak – Specjalista w Zakładzie Geologii KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR

Teraz pracę nad przedstawionymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie sektora surowcowego rozpoczynają nasi studenci – dodaje Tomasz Selerowicz – W ramach warsztatów zorganizowaliśmy dla nich konkurs na najlepszą prezentację tematyczną. Zwycięzca odbędzie tygodniowy, płatny staż w naszej Spółce.  

 KONKURS DOTYCZĄCY WARSZTATÓW

W ramach warsztatów organizowany jest konkurs. Aby pomyślnie ukończyć warsztaty, studenci muszą przygotować prezentację na jeden z proponowanych tematów, która następnie zostanie oceniona przez panel ekspertów.
Termin nadsyłania prezentacji upływa 20 czerwca 2021 r.
Główną nagrodą za najlepszą prezentację jest tygodniowy, płatny (500 EUR) staż w KGHM CUPRUM
sp. z o.o.
 – CBR

Prezentacja RMsManager-Workshop-II-Rules-Tasks-Awards

Więcej informacji o warsztatach, konkursie, wynikach i kolejnych wydarzeniach w ramach projektu znajdą Państwo pod adresem: https://rmsmanagercourse.pl/workshop-kghm