W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

III faza Projektu FLOT-BUD rozpoczęta!

III faza Projektu FLOT-BUD rozpoczęta!

III faza Projektu FLOT-BUD rozpoczęta!
Elektra Charalambidu

Zespół ekspertów składający się z przedstawicieli z Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. pozytywnie ocenił poprzednie etapy projektu, co pozwoliło na uruchomienie jego kolejnej fazy.
26 lipca br. w siedzibie KGHM CUPRUM odbyło się spotkanie rozpoczynające III fazę projektu FLOT-BUD („Kompleksowa technologia zagospodarowania części węglanowej odpadów flotacyjnych z bieżącej produkcji KGHM i wytwarzania innowacyjnych materiałów dla budownictwa ”).  Podczas spotkania omówiony został zakres oraz harmonogram prac obejmujący wstępny projekt wdrożenia technologii zagospodarowania odpadu flotacyjnego z bieżącej produkcji w KGHM Polska Miedź S.A.

Wcześniejsze fazy projektu pozwoliły na opracowanie technologii zagospodarowania ok. 1 mln Mg rocznie odpadów flotacyjnych z bieżącej produkcji Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud, rejon Polkowice, do produkcji materiałów dla sektora budowlanego. Opracowane przez konsorcjum rozwiązania, mają nie tylko wymiar środowiskowy, ale i ekonomiczny. Pozwolą na efektywne przetworzenie odpadów flotacyjnych i ulokowanie nowych produktów spełniających odpowiednie normy na rynku materiałów budowlanych.

Potencjał wdrożenia w ciągu produkcyjnym KGHM Polska Miedź S.A. zostanie dokładnie rozpoznany na podstawie projektów technicznych, oceny oddziaływania na środowisko, szczegółowej oceny ekonomicznej, jak i ochrony własności intelektualnej zaproponowanych rozwiązań, będących przedmiotem bieżącego etapu Przedsięwzięcia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. w ramach przedsięwzięcia „CUBR”.

Partnerzy projektu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (lider projektu)
KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR
KGHM Metraco S.A.