W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Inteligentne technologie zmieniające przemysł górniczy

Inteligentne technologie zmieniające przemysł górniczy

Właśnie został uruchomiony nowy projekt z udziałem KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – CBR pn. „NetHelix. Inteligentny zestaw cyfrowych narzędzi wspierających zrównoważone i bezpieczne wydobycie surowców mineralnych” dofinansowany z programu Unii Europejskiej Horyzont Europa w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach umowy o dotację nr 101092365-NETHELIX. W ubiegłym tygodniu, w Berlinie odbyło się spotkanie otwierające.

Projekt prowadzony jest przez Zakład Analityki Systemów, który odpowiada za rozwój algorytmów AI do predykcyjnego utrzymania ruchu maszyn górniczych oraz optymalizację procesów górniczych w kopalniach: Dundee Precious Metals, Hellenic Copper Mines, Mytilineos (Delfoi Mines) Hellas Gold – Eldorado – informuje dr inż. Paweł Stefaniak, kierownik Zakładu Analityki Systemów – W realizację projektu zaangażowani są również specjaliści z Zakładu Aerologii Górniczej, którzy będą uczestniczyć w pracach nad rozwojem laserowego analizatora jakości powietrza – dodaje.

NetHelix ma na celu opracowanie kompleksowego zestawu narzędzi technologicznych zorientowanych pobudzenie wydajności operacji górniczych i ich zrównoważonego rozwoju poprzez wdrażanie ekologicznych i zautomatyzowanych maszyn oraz połączenie monitoringu pracowników dołowych i infrastruktury górniczej z cyber-fizycznymi systemami wspomagających działalność przedsiębiorstwa górniczego na poziomie operacyjnym, planistycznym i strategicznym. Docelowe produkty NetHelix zapewnią wsparcie procesów decyzyjnych na różnych poziomach zarządzania kopalnią, uwzględniając: aspekty BHP, problemy środowiskowe, wzrost automatyzacji, predykcyjne utrzymanie ruchu, efektywne gospodarowanie zasobami i koordynację zadań w czasie rzeczywistym. W projekcie planowana jest demonstracja technologii na kilku przypadkach użycia (kopalnie testowe i czynne kopalnie podziemne i odkrywkowe) z uwzględnieniem różnych scenariuszy badawczych, tak by maksymalnie dopasować rozwijane narzędzia do procesów i infrastruktury górniczej.

Główne produkty NetHelix:

 • Zrównoważone, zdalnie sterowane i zautomatyzowane systemy maszynowe (wysoce precyzyjne, zelektryfikowane wiercenie długich otworów, zdalnie sterowane i autonomiczne maszyny górnicze, pojazdy
  i generatory dwupaliwowe zasilane wodorem).
 • BHP w górnictwie (laserowe analizatory jakości powietrza, rozwiązania tekstroniczne, wizualizacja 3D, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona dla BHP, monitoring BHP i zarządzanie zdarzeniami awaryjnymi).
 • Zrównoważone wydobycie surowców mineralnych (konfiguracja bezzałogowych systemów UAV z dużą ładownością, obrazowania hiperspektralne do eksploracji minerałów i modelowania 3D złoża oparte na sztucznej inteligencji, zaawansowane technologie przetwarzania depozytów do ługowania na hałdzie, monitorowanie środowiska i planowanie zrównoważonego rozwoju, kompleksowa ocena ryzyka operacyjnego i planowania ciągłości wydobycia).
 • Optymalizacja procesów górniczych (predykcyjne utrzymanie ruchu oparte na zaawansowanym monitoringu aktywów górniczych, algorytmy optymalizacji operacyjnej, DSS dla strategicznej i bieżącej efektywności operacyjnej i redukcji kosztów osobno dla kopalni odkrywkowej i podziemnej, wieloźródłowa platforma fuzji informacji dla orientacji sytuacyjnej).

Liderem projektu jest Astrial GMBH. Całkowity budżet projektu wynosi  14,9  MLN  EUR.

Partnerzy projektu

 • KGHM CUPRUM sp. z o. o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Polska
 • Astrial GMBH, Niemcy (Lider)
 • Ethnicon Metsovion Polytechnion, Grecja
 • National Technical University Of Athens, Grecja
 • Technische Universitaet Bergakademie Freiberg, Niemcy
 • Ulm University, Niemcy
 • Center For Research And Innovation Cyprus Ltd, Cypr
 • Plegma Labs Technologikes Lyseis Anonymos Etairia, Grecja
 • CSEM Centre Suisse D’electronique Et De Microtechnique SA – Recherche Et Developpement, Szwajcaria
 • Sandvik Mining and Construction Oy, Finlandia
 • EIT Raw Materials Clc East sp. z o.o., Polska
 • Emphasis Digiworld AE, Grecja
 • Abaut Gmbh, Niemcy
 • Altus Lsa Commercial & Manufacturing SA, Grecja
 • Societal Resilience & Climate Change Center Of Excellence, Belgia
 • Risa Sicherheitanalysen Gmbh, Niemcy
 • Engitec Systems International Limited, Cypr
 • Markopoulou-Papakonstantinou Kai Synergates, Grecja
 • Etaireia Dikigoron, Cypr
 • Omya GmbH, Austria
 • Dundee Precious Metals Chelopech, Bułgaria
 • Hellenic Copper Mines Limited, Cypr
 • Mytilinaios Anonimi Etaireia, Grecja
 • Hellas Gold S.A., Grecja
 • Alpes Lasers SA, Szwajcaria