W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

KGHM CUPRUM CZŁONKIEM EUROPEJSKIEGO SOJUSZU NA RZECZ SUROWCÓW (ERMA)

KGHM CUPRUM CZŁONKIEM EUROPEJSKIEGO SOJUSZU NA RZECZ SUROWCÓW (ERMA)

KGHM CUPRUM CZŁONKIEM EUROPEJSKIEGO SOJUSZU NA RZECZ SUROWCÓW (ERMA)
Elektra Charalambidu

Dnia 23 listopada 2020 r. odbyło się oficjalne spotkanie otwierające Europejskiego Sojuszu na Rzecz Surowców (European Raw Materials Alliance, ERMA #EUerma), w którym udział wzięło ponad 300 partnerów z całego łańcucha dostaw surowców, w tym KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe. Spółka przystąpiła do sojuszu wraz z KGHM Polska Miedź S.A., celem wspierania działań dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców dla przemysłu Unii Europejskiej.

Europejski Sojusz na Rzecz Surowców został ogłoszony na początku września 2020 r. jako część planu działania dla bezpieczeństwa Europy w zakresie surowców krytycznych i strategicznych, który ma koncentrować się w szczególności na rozwoju silnych łańcuchów dostaw oraz ich dywersyfikacji ze źródeł pierwotnych i wtórnych. Uroczysta inauguracja sojuszu przez Komisję Europejską odbyła się 29 września 2020 r. EIT RawMaterials #EITRawMaterials, którego partnerem jest KGHM CUPRUM, koordynuje konsultacje z interesariuszami dla realizacji celów sojuszu.

Sojusz ERMA ma dla nas szczególne znaczenie nie tylko dlatego, że chcemy podążać zgodnie z ekologiczną i cyfrową transformacją gospodarki, ale również, ponieważ każdego dnia działamy na rzecz odpowiedzialnego i zrównoważonego wydobycia oraz przeróbki rud miedzi jako surowca strategicznego dla Europy mówi Prezes KGHM CUPRUM, Radosław Pilut. Jesteśmy zaangażowani w działania i projekty w różnych ekosystemach przemysłowych Unii Europejskiej, takich jak nowe technologie energetyczne, ale także w obszarze obserwacji Ziemi oraz rozpoznania potencjału górnictwa związanego ze złożami niekonwencjonalnymi.

W tej chwili działania ERMA koncentrują się na części konsultacyjnej z interesariuszami oraz inwestycyjnej tzw. investment funnel. Ambitny plan działań na rok 2021 obejmuje:

  • zwiększenie liczby partnerów sojuszu do ponad 300, włączając organizacje rządowe i pozarządowe,
  • założenie surowcowej platformy inwestycyjnej,
  • ocena ponad 100 propozycji inwestycyjnych,
  • wsparcie dla ponad 30 propozycji inwestycyjnych,
  • pozyskanie funduszy do kwoty 1 mld EURO dla projektów priorytetowych.

Co istotne, nowa lista surowców krytycznych dla Europy objęła lit, mający kluczowe znaczenie w obszarze elektromobilności – zauważa Leszek Kwaśny z Zakładu Geologii. Jesteśmy zaangażowani w prace dotyczące m.in. rozpoznania możliwości odzysku litu z wód kopalnianych KGHM. Chcemy wspierać ERMA także naszym wieloletnim doświadczeniem w poszukiwaniach i modelowaniu złóż surowców polimetalicznych, chemicznych i energetycznych oraz szacowaniu ich zasobów. Swój wkład widzimy także w dziedzinie innowacyjnych metod przetwarzania celem pozyskiwania surowców krytycznych z rud oraz odpadów.