W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

KGHM CUPRUM na PDAC2023

KGHM CUPRUM na PDAC2023

Z przyjemnością informujemy, że projekt IlluMINEation ‘Bright concepts for a safe and sustainable digital mining future’ został wybrany do prezentacji na stanowisku Komisji Europejskiej w ramach Trade Show na Konferencji PDAC 2023: The World’s Premier Mineral Exploration & Mining Convention. Pracownicy KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe prezentują wyniki projektu i odpowiadają na pytania zainteresowanych uczestników PDAC 2023.

Na stoisku Komisji Europejskiej prezentowane są ponadto projekty NEXGEN-SIMS i NETHELIX, w których KGHM CUPRUM również bierze udział.

W dniu 7 marca jednym z wydarzeń na PDAC będzie sesja dedykowana programom Horizon2020/Horizon Europe – EU Research and Innovation for Minerals Exploration and Extraction – Current Trends and Future Funding Opportunities, gdzie zespół KGHM CUPRUM wygłosi prezentację nt. wyników projektu IlluMINEation.

We are happy that the IlluMINEation project ‘Bright concepts for a safe and sustainable digital mining future’ has been selected to be presented at the booth of the European Commission as part of the Trade Show at PDAC 2023: The World’s Premier Mineral Exploration & Mining Convention. Representatives of KGHM CUPRUM Ltd. Research & Development Centre present the results of the project and answer questions from interested convention’s participants.

The European Commission’s booth also presents the NEXGEN-SIMS and NETHELIX projects, in which KGHM Cuprum also participates.

On March 7, one of the PDAC events will be a session dedicated to the Horizon2020/Horizon Europe programs – EU Research and Innovation for Minerals Exploration and Extraction – Current Trends and Future Funding Opportunities, where the KGHM Cuprum team will give a presentation on the results of the IlluMINEation project.