W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

KGHM CUPRUM od 25 lat spełnia międzynarodowe standardy certyfikacji ISO

KGHM CUPRUM od 25 lat spełnia międzynarodowe standardy certyfikacji ISO

Z satysfakcją pragniemy poinformować, iż TÜV NORD Polska po raz kolejny potwierdził zgodność realizowanych przez nas procesów z wymaganiami norm ISO 90001&14001. Certyfikat ten przyznawany jest naszej Spółce nieprzerwanie od 25 lat!

Zakres certyfikacji objął system zarządzania jakością w zakresie oferowanych przez Spółkę produktów i usług, tj.:  ekspertyz, prac badawczo-rozwojowych i projektowych, projektów badawczych, ekspertyz i analiz techniczno-ekonomicznych, studiów wykonalności, inżynierii i monitoringu środowiska, pomiarów i usług geodezyjnych, badań i pomiarów laboratoryjnych.

Ponadto, auditorzy zbadali kwestie dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Spełnienie przez naszą Spółkę normy ISO 14001 potwierdza, iż przestrzegamy jasnych ram zarządzania, jesteśmy świadomi zobowiązań środowiskowych i prowadzimy konsekwentne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.  W wyniku badania stwierdzono, prawidłowe wdrożenie i stosowanie wymagań norm. Wskazano na prawidłowe podejście Spółki do działań opartych na analizie ryzyka oraz szans, zarządzania wiedzą, pomiarem i ciągłym doskonaleniem.

Auditorzy we wnioskach końcowych jasno stwierdzili, iż w KGHM CUPRUM „System Zarządzania jest skutecznie utrzymywany i konsekwentnie doskonalony”.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w audicie oraz na co dzień realizują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi procedurami i podejmują działania na rzecz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w naszej Spółce.