W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

KGHM CUPRUM od 25 lat spełnia międzynarodowe standardy certyfikacji ISO

KGHM CUPRUM od 25 lat spełnia międzynarodowe standardy certyfikacji ISO

KGHM CUPRUM od 25 lat spełnia międzynarodowe standardy certyfikacji ISO
Elektra Charalambidu

Z satysfakcją pragniemy poinformować, iż TÜV NORD Polska po raz kolejny potwierdził zgodność realizowanych przez nas procesów z wymaganiami norm ISO 90001&14001. Certyfikat ten przyznawany jest naszej Spółce nieprzerwanie od 25 lat!

Zakres certyfikacji objął system zarządzania jakością w zakresie oferowanych przez Spółkę produktów i usług, tj.:  ekspertyz, prac badawczo-rozwojowych i projektowych, projektów badawczych, ekspertyz i analiz techniczno-ekonomicznych, studiów wykonalności, inżynierii i monitoringu środowiska, pomiarów i usług geodezyjnych, badań i pomiarów laboratoryjnych.

Ponadto, auditorzy zbadali kwestie dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Spełnienie przez naszą Spółkę normy ISO 14001 potwierdza, iż przestrzegamy jasnych ram zarządzania, jesteśmy świadomi zobowiązań środowiskowych i prowadzimy konsekwentne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.  W wyniku badania stwierdzono, prawidłowe wdrożenie i stosowanie wymagań norm. Wskazano na prawidłowe podejście Spółki do działań opartych na analizie ryzyka oraz szans, zarządzania wiedzą, pomiarem i ciągłym doskonaleniem.

Auditorzy we wnioskach końcowych jasno stwierdzili, iż w KGHM CUPRUM „System Zarządzania jest skutecznie utrzymywany i konsekwentnie doskonalony”.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w audicie oraz na co dzień realizują swoje zadania zgodnie z obowiązującymi procedurami i podejmują działania na rzecz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w naszej Spółce.