W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

KGHM CUPRUM partnerem szkoły letniej RawD Trip

KGHM CUPRUM partnerem szkoły letniej RawD Trip

KGHM CUPRUM partnerem szkoły letniej RawD Trip
Elektra Charalambidu

W dniach 2-13 września 2019 roku odbyła się szkoła letnia RawD Trip Summer School, organizowana przez EIT RawMaterials – CLC East pod patronatem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej wytwarzania, przeróbki i recyklingu surowców, a motywem przewodnim pilotażowej edycji RawD Trip była miedź. W związku z tym po wstępie teoretycznym w murach Akademii, kolejne pięć dni szkoły letniej kontynuowano na Dolnym Śląsku, m.in. w zakładach KGHM Polska Miedź S.A.

Partnerami projektu są uczelnie:

  • AGH University of Science and Technology
  • University of Zagreb – Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering
  • Montanuniversität Leoben
  • National Technical University of Athens
  • University of Miskolc
  • Technical University of Kosice
  • Consiglio Nazionale delle Ricerche
  • Technische Universität Bergakademie Freiberg

Uczestnikami bogatego programu zajęć i wizyt terenowych było 42 studentów I i II stopnia kierunków związanych z górnictwem i inżynierią środowiska z siedmiu uniwersytetów – partnerów projektu oraz z krajów zaliczanych do EIT RIS, w tym z Polski.

KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR wzięło udział w projekcie RawD Trip jako partner sektora badawczo-rozwojowego w obszarze edukacji nt. rekultywacji i rewitalizacji związanej z przemysłem miedziowym.

Dnia 5 września 2019 roku w Skansenie Górniczo-Hutniczym w Leszczynie dr inż. Malwina Kobylańska z Zakładu Geologii poprowadziła zajęcia związane z obiektami pogórniczymi zlokalizowanymi w rejonie Leszczyny, będącymi historyczną wizytówką początków przemysłowego wydobycia miedzi na Dolnym Śląsku. Zajęcia dotyczyły rekultywacji oraz zagospodarowania obiektów związanych z dawnym górnictwem i były połączone ze zwiedzaniem skansenu oraz wybranych obiektów ścieżki geoturystycznej „Synklina Leszczyny”.

Korzenie górnictwa rud miedzi w tym miejscu sięgają prawdopodobnie XIII wieku i z tego okresu pochodzić może część badanych przez nas w ostatnich latach obiektów pogórniczych i pohutniczych w okolicach skansenu w Leszczynie – mówi Malwina Kobylańska. Skojarzenie ze współczesnym KGHM Polska Miedź S.A. jest uzasadnione, gdyż osiem wieków temu istniał tu już kombinat metalurgiczny, prowadzący tak jak KGHM obecnie – wydobycie i przetwórstwo miedzi. Były one motorem napędowym rozwoju Leszczyny i jej okolic, gdzie z przerwami przez setki lat prowadzono roboty górnicze, aż do XX w. w kopalni „Lena” w pobliskim Wilkowie, ale to Leszczynę nazywać należy tym historycznym ośrodkiem przemysłu wydobywczego regionu o bogatym dziedzictwie kulturowym. Cały czas mamy nadzieję, że nowym rozdziałem w historii tego miejsca może być w przyszłości uruchomienie podziemnej trasy turystycznej na bazie części wyrobisk XIX-wiecznej kopalni „Ciche Szczęście”, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie skansenu – dodaje.