W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

KGHM CUPRUM partnerem szkoły letniej RawD Trip

KGHM CUPRUM partnerem szkoły letniej RawD Trip

W dniach 2-13 września 2019 roku odbyła się szkoła letnia RawD Trip Summer School, organizowana przez EIT RawMaterials – CLC East pod patronatem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na praktyczne zastosowanie wiedzy dotyczącej wytwarzania, przeróbki i recyklingu surowców, a motywem przewodnim pilotażowej edycji RawD Trip była miedź. W związku z tym po wstępie teoretycznym w murach Akademii, kolejne pięć dni szkoły letniej kontynuowano na Dolnym Śląsku, m.in. w zakładach KGHM Polska Miedź S.A.

Partnerami projektu są uczelnie:

  • AGH University of Science and Technology
  • University of Zagreb – Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering
  • Montanuniversität Leoben
  • National Technical University of Athens
  • University of Miskolc
  • Technical University of Kosice
  • Consiglio Nazionale delle Ricerche
  • Technische Universität Bergakademie Freiberg

Uczestnikami bogatego programu zajęć i wizyt terenowych było 42 studentów I i II stopnia kierunków związanych z górnictwem i inżynierią środowiska z siedmiu uniwersytetów – partnerów projektu oraz z krajów zaliczanych do EIT RIS, w tym z Polski.

KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR wzięło udział w projekcie RawD Trip jako partner sektora badawczo-rozwojowego w obszarze edukacji nt. rekultywacji i rewitalizacji związanej z przemysłem miedziowym.

Dnia 5 września 2019 roku w Skansenie Górniczo-Hutniczym w Leszczynie dr inż. Malwina Kobylańska z Zakładu Geologii poprowadziła zajęcia związane z obiektami pogórniczymi zlokalizowanymi w rejonie Leszczyny, będącymi historyczną wizytówką początków przemysłowego wydobycia miedzi na Dolnym Śląsku. Zajęcia dotyczyły rekultywacji oraz zagospodarowania obiektów związanych z dawnym górnictwem i były połączone ze zwiedzaniem skansenu oraz wybranych obiektów ścieżki geoturystycznej „Synklina Leszczyny”.

Korzenie górnictwa rud miedzi w tym miejscu sięgają prawdopodobnie XIII wieku i z tego okresu pochodzić może część badanych przez nas w ostatnich latach obiektów pogórniczych i pohutniczych w okolicach skansenu w Leszczynie – mówi Malwina Kobylańska. Skojarzenie ze współczesnym KGHM Polska Miedź S.A. jest uzasadnione, gdyż osiem wieków temu istniał tu już kombinat metalurgiczny, prowadzący tak jak KGHM obecnie – wydobycie i przetwórstwo miedzi. Były one motorem napędowym rozwoju Leszczyny i jej okolic, gdzie z przerwami przez setki lat prowadzono roboty górnicze, aż do XX w. w kopalni „Lena” w pobliskim Wilkowie, ale to Leszczynę nazywać należy tym historycznym ośrodkiem przemysłu wydobywczego regionu o bogatym dziedzictwie kulturowym. Cały czas mamy nadzieję, że nowym rozdziałem w historii tego miejsca może być w przyszłości uruchomienie podziemnej trasy turystycznej na bazie części wyrobisk XIX-wiecznej kopalni „Ciche Szczęście”, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie skansenu – dodaje.