W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

KGHM CUPRUM współtworzy Europejskie Stowarzyszenie Podziemnych Laboratoriów – EUL

KGHM CUPRUM współtworzy Europejskie Stowarzyszenie Podziemnych Laboratoriów – EUL

KGHM CUPRUM współtworzy Europejskie Stowarzyszenie Podziemnych Laboratoriów – EUL
Elektra Charalambidu

KGHM CUPRUM dołączyło do Europejskiego Stowarzyszenia Podziemnych Laboratoriów (ang. European Underground Laboratories Association – EUL) jako jedna z organizacji założycielskich. Stowarzyszenie jest pokłosiem projektu Baltic Sea Innovation Network oraz projektu Empowering Undergound Laboratories Network Usage.

Obecna polityka UE dąży do znacznej redukcji europejskich kopalń węgla kamiennego ze względu na ograniczenia środowiskowe, wynikające z realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Istnieje również wiele podziemnych kopalń rud metali, których zasoby zostaną wyeksploatowane w ciągu najbliższych lat, a lokalne społeczności i samorządy będą musiały stawić czoło bolesnemu procesowi transformacji przemysłowej i zmiany struktury zatrudnienia w regionach aktualnie będących regionami górniczymi. Mając powyższe na uwadze, warto rozpocząć planowanie dalszych kroków w kierunku zagospodarowania obiektów pogórniczych na potrzeby nauki, edukacji, turystyki czy przemysłu, dzięki czemu możliwe będzie dalsze wykorzystanie potencjału infrastruktury pokopalnianej, oraz ograniczenie bezrobocia wynikającego z zakończenia działalności wydobywczej. Niestety ze względu na trudne warunki środowiskowe, przekształcenie wyrobisk po górniczych na potrzeby utworzenia placówek doświadczalnych nie jest łatwym zadaniem, co często zniechęca potencjalnych inwestorów  i interesariuszy.

Dlatego też, aby wspierać wszelkie inicjatywy ukierunkowane na współpracę naukową i interdyscyplinarne badania przemysłowe wśród europejskich podziemnych placówek badawczych, utworzone zostało Europejskie Stowarzyszenie Podziemnych Laboratoriów. W skład stowarzyszenia wchodzą jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe oraz przedstawiciele przemysłu z Finlandii, Niemiec, Polski, Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji oraz Szwajcarii.

Europejskie Stowarzyszenie Podziemnych Laboratoriów (EUL) to zarejestrowana we Freibergu organizacja non-profit, która skupia wybitnych specjalistów, ekspertów oraz naukowców z różnych dziedzin nauki, głównie z obszaru badań fizycznych, nauki, edukacji czy przemysłu górniczego.

Celem Stowarzyszenia jest promocja idei dalszego zagospodarowania wyrobisk podziemnych po zakończeniu eksploatacji, a także łączenie i rozwijanie kompetencji istniejących już podziemnych laboratoriów będących członkami stowarzyszenia, poprzez zapewnienie otwartej platformy dla przyszłych badań, projektów, turystyki i edukacji.

KGHM CUPRUM ma we władzach stowarzyszenia swojego przedstawiciela. Zgodnie z uchwałą podjętą na pierwszym walnym zebraniu organizacji założycielskich stowarzyszenia EUL, Krzysztof Fuławka, pracownik Zakładu Mechaniki Górotworu KGHM CUPRUM został jednogłośnie wybrany na wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia I kadencji.

Uczestnictwo w Stowarzyszeniu jest dla nas okazją do dalszego wzmacniania pozycji KGHM CUPRUM na arenie międzynarodowej. Wymiana informacji i doświadczeń między partnerami, przekłada się nie tylko na nasz rozwój, ale również owocuje możliwością brania udziału w kolejnych innowacyjnych projektach badawczych o skali międzynarodowej – podkreśla Radosław Pilut, Prezes Zarządu.

Nasza aktywność projektach realizowanych w ramach programów Interreg BSR czy Horyzont 2020 utwierdziła naszych partnerów w przeświadczeniu, że udział KGHM CUPRUM w tego typu inicjatywach jest realnym wsparciem zarówno technicznym, jak i merytorycznym. Stąd pojawiła się możliwość członkostwa KGHM CUPRUM w Stowarzyszeniu EUL w roli jednostki mającej realny wpływ na jego działalność oraz strukturę – dodaje Krzysztof Fuławka, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia.

KGHM CUPRUM w strukturze stowarzyszenia, poza działaniami ukierunkowanymi na aktywną promocję stowarzyszenia, pełni również rolę jednostki wyspecjalizowanej w projektowaniu i monitoringu infrastruktury podziemnej oraz jednostki kompetentnej w zakresie oceny ryzyka funkcjonowania tego typu obiektów.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy, bądź chcące dowiedzieć się więcej o Europejskim Stowarzyszeniu Podziemnych Laboratoriów zapraszamy do kontaktu z Krzysztofem Fuławką:
e-mail: 
Zainteresowanych zapraszamy również na stronę: https://undergroundlabs.network/.