W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM CUPRUM wspólnie na SEP2020

KGHM Polska Miedź S.A. i KGHM CUPRUM wspólnie na SEP2020

24 lutego br. już po raz 29 dr inż. Jerzy Kicki otworzył Sesję Plenarną Szkoły Eksploatacji Podziemnej, która trwała do 26 lutego br. Partnerami konferencji byli: KGHM Polska Miedź S.A., JSW S.A., ABB, Lubelski Węgiel Bogdanka S.A, Polska Grupa Górnicza S.A. W wydarzeniu wzięło udział ok. 600 przedstawicieli nauki i przemysłu. Podczas inauguracji, w sesji plenarnej, otwierającej wydarzenie, swój wykład pt. Rozwój Programu Doktoratów Wdrożeniowych w KGHM Polska Miedź S.A., wygłosiła dr inż. Magdalena Król – Koordynator Programu Doktoratów Wdrożeniowych oraz Kierownik Zakładu Technologii Energetycznych w KGHM CUPRUM. W sesjach tematycznych swoje referaty wygłaszali zarówno doktoranci wdrożeniowi jak i pracownicy naszej Spółki.

Tematyka prac zaprezentowanych przez doktorantów wdrożeniowych w KGHM Polska Miedź S.A. była bardzo zróżnicowana, co potwierdza poniższa lista wygłoszonych referatów:

 • Andrzej Kacperski – KGHM Polska Miedź S.A. – Zastosowanie metodyk zarządzania projektami w górnictwie – cykl życia projektu górniczego
 • Paweł Kosydor, Mateusz Twardowski – KGHM Polska Miedź S.A. – Integracja rozwiązań IT jako odpowiedź na rosnące potrzeby analizy danych w procesach produkcyjnych
 • Maciej Wach – KGHM Polska Miedź S.A., Iwona Chomiak-Orsa – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Zastosowanie analizy predykcyjnej w wybranych procesach decyzyjnych branży wydobywczej
 • Łukasz Bielak – KGHM Polska Miedź S.A., Agnieszka Wyłomańska – Politechnika Wrocławska – Prognozowanie cen metali z perspektywy zarządzania ryzykiem rynkowym GK KGHM
 • Paweł Kurzydło – Uniwersytet Wrocławski, KGHM Polska Miedź S.A., Witold Pawlos – KGHM Polska Miedź S.A. – Porównanie wzbogacania głównych minerałów siarczkowych miedzi w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych w Zakładach Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A.
 • Klaudia Bogusz – KGHM Polska Miedź S.A. – Branża wydobywcza w obliczu wyzwań niesionych przez ideę zrównoważonego rozwoju
 • Maciej Matuszewski – KGHM Polska Miedź S.A. – Kluczowe obszary due diligence w procesach fuzji i przejęć w sektorze górniczym
 • Grzegorz Przybylski – KGHM Polska Miedź S.A. – Perspektywy budowy parku przemysłowo-technologicznego dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego
 • Grzegorz Lipień – KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Polkowice-Sieroszowice – Kopalne ślady wysokociśnieniowych zdarzeń hydrodynamicznych w skałach towarzyszących złożom rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej
 • Paweł Śliwiński – KGHM Polska Miedź S.A. – Centrala, Tomasz Kaniewski, Mirosław Lewicki – KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin – Wykorzystanie informacji uzyskiwanych z monitoringu parametrów pracy do wprowadzania zmian technicznych w modernizowanych maszynach górniczych
 • Paweł Pyda – KGHM Polska Miedź S.A. O/COPI, Paweł Stefaniak – KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, Helena Dudycz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Model analitycznej platformy danych na potrzeby zarządzania procesami łańcucha dostaw KGHM Polska Miedź S.A.
 • Paweł Stefaniak – KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – CBR, Paweł Śliwiński – KGHM Polska Miedź S.A., Mieczysław Nazarewicz – KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin – Wielowymiarowa analityka danych strumieniowych SCADA na potrzeby oceny efektywności energetycznej odstawy taśmowej w Oddziałach KGHM
 • Paweł Śliwiński – KGHM Polska Miedź S.A., Tomasz Kaniewski – KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Lubin – Ocena efektywności zastosowania funkcji blokady konwertera momentu (lock-up) w układzie napędowym wozów odstawczych CB4-20TB, w rzeczywistych warunkach eksploatacji

Znaczący wkład merytoryczny w obrady konferencji wnieśli również przedstawiciele KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, którzy wygłosili następujące referaty:

 • Karol Durkowski – Wpływ interpretacji budowy geologicznej na zagospodarowanie górnicze – przykład synkliny bolesławieckiej
 • Karol Durkowski, Tomasz Selerowicz, Maciej Pikuła – Litologiczna i petrofizyczna zmienność dolomitu głównego Ca2 na przykładzie głębionego szybu GG-1, monoklina przedsudecka
 • Sławomir Fabich – Szyb GG-1- rutyna projektowa czy wyzwania inżynierskie
 • Lech Stolecki – Metoda zmian objętościowych masywu skalnego jako narzędzie dla oceny stanu górotworu
 • Marcin Szumny, Piotr Mertuszka, Krzysztof Fuławka – Optymalizacja strzelań grupowych w kopalniach KGHM w aspekcie profilaktyki tąpaniowej – projekt SIMS
 • Krzysztof Fuławka, Witold Pytel (WGGiG, Politechnika Wrocławska), Piotr Mertuszka, Marcin Szumny – Identyfikacja zagrożeń obserwowanych w podziemnych laboratoriach Regionu Morza Bałtyckiego – projekt BSUIN
 • Tomasz Selerowicz, Michał Cierzniak, Marcin Paterek, Mateusz Twardowski (KGHM Polska Miedź S.A.), Roman Becker (KGHM Polska Miedź S.A.) – Baza danych geologicznych DATAGaz jako element prognozy zagrożenia gazowego i gazogeodynamicznego w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej to nie tylko sesje tematyczne, panele dyskusyjne czy warsztaty – to także wydarzenia kulturalne i artystyczne. Tegoroczną edycję konferencji zwieńczyła uroczysta gala w Teatrze im. J. Słowackiego, gdzie odbył się koncert, na którym wystąpiła Orkiestra Koleżeńska Les Femmes, prowadzona przez Joannę Ślusarczyk oraz Orkiestra Reprezentacyjna AGH pod batutą Karola Pyki. Podczas gali miało miejsce również uroczyste wręczenie wyróżnień SEP 2020, które w imieniu KGHM CUPRUM odebrała dr inż. Magdalena Król.

Wszystkim referującym gratulujemy wspaniałych wystąpień i życzymy dalszych sukcesów.

Foto Grzegorz Łyko