W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Kolejne wyzwanie projektowe osiągnięte!

Kolejne wyzwanie projektowe osiągnięte!

Specjaliści KGHM CUPRUM wspólnie z przedstawicielami firmy Geoteko Serwis Sp. z o.o. i służbami KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny przeprowadzili w ubiegłym tygodniu wizję lokalną na obiekcie OUOW „Gilów”, której celem było przede wszystkim określenie możliwości rozwoju monitoringu w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem czujnika IoT i metod inteligencji obliczeniowej do oceny bieżącego i prognozowanego stanu zapory jak również badań symulacyjnych.

Tego typu zagadnienia są analizowane w ramach projektu SEC4TD (Securing Tailings Dam Infrastructure with an Innovative Monitoring System), który ma na celu budowę innowacyjnej platformy Internetu Rzeczy opartej na sztucznej inteligencji do monitorowania obiektów infrastruktury zabezpieczenia odpadów wydobywczych. Aktualna aktywność międzynarodowego konsorcjum skupia się na definicji kompletnej architektury rozwijanej technologii wraz z jej dostosowaniem do wybranych obiektów pilotażowych, w tym również OUOW „Gilów”.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu EIT RawMaterials, Upscaling Project.

Więcej informacji o projekcie dostępnych pod linkiem: https://sec4td.fbk.eu/home

Skład konsorcjum:

 • WorldSensing, Hiszpania (Lider)
 • KGHM CUPRUM sp. z o. o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Polska
 • GEOTEKO Serwis sp. z o.o., Polska
 • National Technical University of Athens, Grecja
 • Universitat Politècnica de Catalunya, Hiszpania
 • Fondazione Bruno Kessler, Włochy
 • ArcelorMittal Innovacion, Hiszpania

This week polish partners of Sec4TD consortium together with Hydrotechnical unit of KGHM Polska Miedź S.A. have performed a local vision at Gilów TSF. Sec4TD project (Securing Tailings Dam Infrastructure with an Innovative Monitoring System) aims to develop innovative IoT platform based on artificial intelligence for monitoring of tailings storage infrastructure. Currently the activity of the consortium is focused on the definition of holistic architecture of developed technology, as well as its adjustment for selected pilot objects. The goal of the local vision was to identify the possibility of development of real-time IoT-based monitoring system and intelligent computational methods for the assessment of current dam condition as well as its prediction in the future.

The project has received funding from from EIT RawMaterials GmbH under Framework Partnership Agreement No 21123. More information about the project is available on the webpage: https://sec4td.fbk.eu/home.

Sec4TD consortium includes:

 • WorldSensing, Spain (Leader)
 • KGHM CUPRUM LTD – Research and Development Centre, Poland
 • GEOTEKO Serwis LTD, Poland
 • National Technical University of Athens, Grece
 • Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
 • Fondazione Bruno Kessler, Italy
 • ArcelorMittal Innovacion, Spain