W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Kolejny audit z pozytywnym wynikiem za nami!

Kolejny audit z pozytywnym wynikiem za nami!

Z satysfakcją informujemy, że po raz kolejny TÜV NORD Polska przyznało naszej firmie certyfikat zgodny z wymaganiami norm ISO 90001&14001. To międzynarodowy standard, który potwierdza wysoką jakość świadczonych przez nas usług i realizowanych procesów.

Zakres auditu objął system zarządzania jakością w zakresie oferowanych przez Spółkę produktów i usług, tj.: prac badawczo-rozwojowych i projektowych, projektów badawczych, ekspertyz i analiz techniczno-ekonomicznych, studiów wykonalności, inżynierii i monitoringu środowiska, usług geodezyjnych, pomiarów i badań laboratoryjnych.

Ponadto, przedmiotem badania były także kwestie dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, koncentrujące się głównie na oddziaływaniu Spółki na środowisko. Standardy normy ISO 14001 od wielu lat stanowią integralny element systemu zarządzania jakością w KGHM CUPRUM, ponieważ dbałość o aspekty środowiskowe także w ramach  działalności spółek Grupy Kapitałowej jest jednym z elementów polityki środowiskowej KGHM Polska Miedź S.A.

Stwierdzono prawidłowe wdrożenie i stosowanie wymagań norm w tym podejście ukierunkowane strategicznie, działanie oparte na analizie ryzyka oraz szans, zarządzanie wiedzą, pomiar i ciągłe doskonalenie.

Przez lata udało nam się wypracować określone procedury i schematy postępowania, które pozwalają utrzymać ład w organizacji. Dzięki stałemu nadzorowi naszych działań możemy dostarczać projekty i usługi, które spełniają oczekiwania klientów oraz mają zastosowanie wymagań prawa – podkreślił Michał Kwieciński – Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Spółka posiada certyfikat od 1999 r.