W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Nagroda w rękach naszych Mistrzów Techniki

Nagroda w rękach naszych Mistrzów Techniki

9 października 2018 r. w Sali Wyżykowskiego KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski odbyła się konferencja pt. „Polska Myśl inżynierska w odbudowie Niepodległej Polski” połączona z inauguracją XLII Dni Nauki i Techniki zorganizowanych przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa w Lubinie oraz Związek Pracodawców Polska Miedź. Była to również okazja do uroczystego wręczenia nagród w związku z rozstrzygnięciem konkursu na „Mistrza Techniki Zagłębia Miedziowego”, który promuje rozwiązania będące przejawem kreatywności i innowacyjnej myśli naukowo-technicznej ich twórców.

Do grona wyróżnionych tytułem Wicemistrza Techniki dołączyli pracownicy KGHM CUPRUM Sławomir Fabich oraz Sławomir Świtoń z Zakładu Budownictwa Przemysłowego i Badań Materiałowych, którzy są twórcami rozwiązania pn. Betonoskop ultradźwiękowy do pomiaru na dwóch bazach pomiarowych.

Betonoskop ultradźwiękowy jest rezultatem projektu realizowanego z funduszy wewnętrznych KGHM CUPRUM, przeznaczonych na prowadzenie własnych prac badawczo-rozwojowych i jest przykładem rozwiązania, które powstało dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia  pracowników naszego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w celu tworzenia nowych rozwiązań technicznych do stosowania głównie w KGHM Polska Miedź S.A. – mówi dr inż. Leszek Ziętkowski Prezes Zarządu KGHM CUPRUM – Jeszcze raz gratulujemy!