W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Nagroda za pracę badawczo-naukową dla KGHM CUPRUM

Nagroda za pracę badawczo-naukową dla KGHM CUPRUM

Zakład Psychologii Stosowanej i Profilaktyki Zdrowotnej KGHM CUPRUM z opracowaniem dotyczącym wstępnej propozycji metodologii z zakresu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach wydobywczych w odniesieniu do zmieniających się warunków demograficznych zajął II miejsce w kategorii prac badawczo-naukowych w ramach corocznie organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Praca ta została sporządzona z wykorzystaniem danych pozyskanych w O/Huta Miedzi Głogów, przy udziale zatrudnionych tam pracowników. Należy również nadmienić, że projekt ten mógł zostać zrealizowany dzięki wsparciu oraz pomocy Departamentu BHP i Ryzyka Zawodowego Centrali, a także decyzji Władz KGHM Polska Miedź S.A. obejmującej podjęte działania patronatem pionu produkcji.

Uroczystości związane z przekazaniem dyplomów oraz statuetek odbyły się 12 grudnia br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a wręczone zostały przez Panią Minister Marlenę Maląg. W imieniu zespołu autorskiego nagrodę odebrały Irmina Bugaj oraz Małgorzata Kuczar.

Proaktywne podejmowania działań w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwojowe podejścia do aktualnych wyzwań w tym obszarze, jest istotne nie tylko z punktu widzenia działalności Zakładu, ale także dla całej Spółki w kontekście posiadanego statusu centrum badawczo-rozwojowego i realizacji badań wspierających działalność KGHM Polska Miedź S.A.

Laureatom gratulujemy nagrody oraz życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu!