W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Narzędzia edukacyjne VirtualMine dostępne także w języku ukraińskim

Narzędzia edukacyjne VirtualMine dostępne także w języku ukraińskim

Narzędzia edukacyjne VirtualMine dostępne także w języku ukraińskim
Elektra Charalambidu

W ramach projektu „VirtualMine – as a modeling tool for Wider Society Learning” / „Wirtualna Kopalnia – modelowe narzędzie edukacyjne o górnictwie”, finansowanego przez EIT RawMaterials i koordynowanego przez KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe w latach 2017-2019, o którym już mogli Państwo przeczytać w poprzednich wiadomościach, pragniemy zaprosić do korzystania z wyników projektu, dostępnych również w języku ukraińskim.

Działania podejmowane w Spółkach Grupy Kapitałowej dla sąsiadów dotkniętych wojną, oprócz niesienia pomocy humanitarnej i zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych mają również na celu oderwanie od problemów dnia codziennego. Na szczególną uwagę zasługuje przeżywanie tego typu sytuacji przez dzieci i młodzież, bowiem stres związany z koniecznością dostosowania się do nowej rzeczywistości i otoczenia może wpływać na ich rozwój psychofizyczny i emocjonalny. Pomocne w oderwaniu od trudnej rzeczywistości mogą okazać się narzędzia edukacyjne VirtualMine, które nie tylko przenoszą do chętnie eksplorowanego przez młodych ludzi świata wirtualnego, ale także bawią i uczą jednocześnie poprzez udostępnianie wiedzy nt. miedzi i innych surowców także w języku ukraińskim.

W ramach opracowanych narzędzi edukacyjnych przetłumaczonych na język ukraiński, dostępna jest gra edukacyjna „Życie bez surowców”, aplikacja edukacyjna „Miedź. Historia Niezwykłego Metalu” oraz komiks “Kobold Skarbek czyli bardzo skrócona historia surowców”.

GRA EDUKACYJNA „ŻYCIE BEZ SUROWCÓW”
Co należy zrobić, aby znaleźć różne surowce i stworzyć przedmioty, które są używane w naszym codziennym życiu? Często dzieci, młodzież, a nawet dorośli nie mają pojęcia, jak przebiega proces wytworzenia takich dóbr i przedmiotów jak np. smartfon, bez którego nie wyobrażamy sobie już życia, że nie byłoby to możliwe bez specyficznych, często rzadkich surowców, eksploracji za nimi, wydobycia, przeróbki, odzysku.. – mówi dr inż. Malwina Kobylańska, kierownik projektu ze strony KGHM CUPRUM – Gra cieszyła się dużym powodzeniem w krajach objętych projektem (Hiszpania, Grecja, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Polska), w tym w ramach wystawy „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu” prezentowanej w Muzeum Miedzi w Legnicy (http://muzeum-miedzi.art.pl/wystawy-czasowe/485-miedz-dzieje-niezwyklego-metalu), gdzie była dostępna dla dwóch rywalizujących graczy lub grup graczy, co pozwalało nam przemycić więcej treści edukacyjnych i zaowocowało opracowaniem gry na jedno urządzenie mobilne.

Podczas gry na smartfonie, tablecie itp. (z systemem operacyjnym Android) gracz musi pomóc chłopcu znaleźć odpowiednie złoża i wyprodukować półprodukty, aby w końcowym etapie wykonać wybrane urządzenie/obiekt: dom, media, komputer, smartfon i samochód. Do każdej misji – reprodukcji każdego urządzenia, gracz musi dostarczyć cztery najważniejsze surowce do ich produkcji. Aby zbudować każdy przedmiot lub urządzenie, dziecko musi wykorzystać surowce, które będzie musiało znaleźć, wydobyć je i przetworzyć. Pierwsza misja zaczyna się od zbudowania domu, druga to dostarczenie prądu, wody, światła, kolejna to produkcja samochodu, smartfonu i komputera.

Przez całą grę można korzystać z podpowiedzi ułatwiających wybór. Gdy gracz zdobędzie odpowiedni surowiec, zawierający go obiekt/urządzenie będzie się stopniowo wyświetlać na ekranie (np. zapali się lampa w domu). Pod koniec gry pojawi się certyfikat jej ukończenia.

Gra dostępna jest w 8 różnych językach: angielskim, polskim, niemieckim, hiszpańskim, greckim, słoweńskim, słowackim, ukraińskim.

Informacje o grze w języku angielskim: https://virtualmine.net/html/education/LWRM.html
Gra do pobrania na tablet i smartfon z systemem Android dostępna TUTAJ: https://virtualmine.net/html/education/app/LifeWithoutRawMaterials.apk

 

APLIKACJA EDUKACYJNA „MIEDŹ. HISTORIA NIEZWYKŁEGO METALU”
Aplikacja została opracowana jako podstawowe narzędzie edukacyjne o górnictwie i wykorzystaniu miedzi jako jednego z surowców, które stały się podstawą rozwoju naszej cywilizacji, technologii i kultury. Program został stworzony przez Muzeum Miedzi w Legnicy oraz KGHM CUPRUM.

Celem programu było podniesienie świadomości lokalnej społeczności o znaczeniu miedzi i możliwości jej wykorzystania, przybliżenie dzieciom i młodzieży zagadnień związanych z wykorzystaniem miedzi przez człowieka, przedstawienie jej cech charakterystycznych, technologii produkcji oraz dziedzin, w których metal ten jest niezastąpiony.

Program podzielony jest na 4 sekcje:

 • miedź jako pierwiastek, metal oraz jego występowanie w przyrodzie,
 • właściwości miedzi,
 • górnictwo i hutnictwo miedzi,
 • sposoby wykorzystania miedzi przez człowieka.

Informacje o programie w języku angielskim: https://virtualmine.net/html/education/copper.html  
Program do pobrania na komputer, laptop, tablet i smartfon dostępny TUTAJ: https://virtualmine.net/html/education/app/aplikacja-ukrainian/index.html

 

KOMIKS “KOBOLD SKARBEK CZYLI BARDZO SKRÓCONA HISTORIA SUROWCÓW”
W ramach projektu VirtualMine powstał także komiks „Kobold Skarbek czyli bardzo skrócona historia surowców”. Kobold Skarbek to istota, która od wieków strzeże skarbów ukrytych pod Ziemią. Wędrując z nim poznasz historię człowieka i surowce przez niego wykorzystywane.

Komiks dostępny jest w 9 różnych językach: angielskim, polskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, greckim, słoweńskim, słowackim oraz ukraińskim.

Dodatkowo zapraszamy do przyłączenia się do Kobolda w niesamowitej, animowanej podróży przez wieki, poznania historii surowców i ich wykorzystania od zarania dziejów,
dzięki dodatkowej aplikacji opracowanej w technologii rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality)  (http://viz2know.cedint.upm.es/koboldAR/KoboldAR.apk).

Opracowano dodatkowe treści AR rozszerzające tematy poruszane w komiksie:

 • mini-gra polegająca na poszukiwaniu przykładowych złóż,
 • minigra o Koboldzie błądzącym po kopalni w poszukiwaniu oświetlenia,
 • krótki film edukacyjny ilustrujący powstawanie złoża,
 • animacja mamuta goniącego Kobolda z animacjami broni i narzędzi,
 • modele biżuterii ze złota, miedzi i jej stopów oraz animacja mapy ilustrującej rozprzestrzenianie się wytopu i obróbki miedzi w Europie, Azji i Afryce,
 • zabytkowy sprzęt górniczy – kierat konny używany w dawnych kopalniach,
 • animacja pracującej maszyny parowej,
 • transport nowoczesną windą górniczą.

Informacje o komiksie w języku angielskim: https://virtualmine.net/html/education/Kobold.html
Wersja podstawowa komiksu dostępna online i do pobrania na komputer, laptop, tablet i smartfon dostępna TUTAJ: https://virtualmine.net/html/education/KOBOLD-UA.pdf

Zapraszamy do korzystania z programów edukacyjnych virtualmine, dostępnych także w języku ukraińskim, oraz włączania ich do zajęć oraz aktywności łączących zabawę i naukę, prowadzonych w szkołach, świetlicach, domach kultury itd. 

Запрошуємо вас скористатися з освітніх програмам  virtualmine,  доступних українською мовою,  і включити їх у заняття та заходи,  як i  поєднують розваги та навчання,  що проводяться у школах,  будинках культури,  громадських центрах тощо.