23 października br. w Muzeum Miedzi w Legnicy otwarta została wystawa pn. „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu”. Jest ona jednym z kluczowych wyników projektu „VirtualMine – as a modeling tool for Wider Society Learning”, finansowanego przez EIT RawMaterials a realizowanego w ramach konsorcjum, którego liderem jest KGHM CUPRUM.

Wystawa prezentuje fenomen wykorzystania miedzi na przestrzeni dziejów. Od tysiącleci jest ona synonimem nowoczesności, nowych technologii, ale również surowca w pełni przetwarzaInego. Wystawa, a dokładniej multimedia i wszystkie towarzyszące jej wydarzenia, będą dostępne dla osób w każdym wieku w godzinach zwiedzania muzeum. Zwłaszcza multimedialna część wystawy została przygotowana z myślą o dzieciach i młodzieży, które są głównym beneficjentem projektu. Ma ona zaciekawić młodych ludzi i wprowadzić ich w zagadnienia związane z właściwościami miedzi, jej wykorzystaniem przez człowieka, technologię jej produkcji oraz dziedziny w których ten metal jest wręcz niezastąpiony.

Poprzez formę, zakres i treści wystawy chcieliśmy podkreślić znaczenie miedzi i ogólniej – surowców w życiu człowieka, ale też wskazać nowe możliwości kształcenia młodych ludzi w zakresie górnictwa. Te nowe możliwości to różnorodny program edukacyjny tu, w Legnicy – w wymiarze regionalnym, ale i szerzej – dzięki nowym technologiom i szerokiej dyseminacji wyników oraz zaangażowaniu partnerów – wyniki projektu są i będą widoczne w innych regionach Europy m.in. w Hiszpanii, Grecji, Słowacji i Słowenii. Całość działań, produktów i wydarzeń związanych z projektem VirtualMine tworzy nieformalną sieć edukacyjną o surowcach, którą zamierzamy aktywnie rozwijać w ramach tego i innych przyszłych projektów – mówi dr inż. Malwina Kobylańska – zastępca Kierownika Zakładu Geologii KGHM CUPRUM. Mamy nadzieję, że wyniki naszych działań w dłuższej perspektywie wpłyną na zwiększenie wiedzy i świadomości dotyczącej praktycznych aspektów górnictwa. Chcielibyśmy też, aby przełożyły się one na tworzenie przyszłych podstaw programowych kształcenia ogólnego w Polsce i innych krajach europejskich – dodaje.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie: https://sites.google.com/view/virtualmine oraz https://kghmcuprum.com/projekty-badawcze/projekty-miedzynarodowe/ w zakładce dotyczącej projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z wystawą!

Muzeum Miedzi w Legnicy ul. Partyzantów 3, 59-220 Legnica Muzeum czynne od wtorku do soboty, wtorek-piątek w godz. 10:00 -17:00, sobota w godz.11:00-17:00. Ceny: 10 zł bilet normalny, 6 zł bilet ulgowy www.muzeum-miedzi.art.pl