W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Wiceprezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR

Rada Nadzorcza Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR
z siedzibą we Wrocławiu, ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8,  53-659 Wrocław ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: 
Wiceprezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR

Rada Nadzorcza Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR z siedzibą we Wrocławiu, ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:
Wiceprezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR
Pisemne zgłoszenia kandydatów należy dostarczyć do Departamentu Zarządzania Aktywami KGHM Polska Miedź S.A., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 48, 59-301 Lubin w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR” w terminie do dnia 16 kwietnia 2020 roku do godziny 12.00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym decyduje data doręczenia zgłoszenia pod ww. adres.

Szczegółowe informacje: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
Załącznik: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych