W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Piąte spotkanie partnerów projektu illuMINEation

Piąte spotkanie partnerów projektu illuMINEation

Piąte spotkanie partnerów projektu illuMINEation
Elektra Charalambidu

W dniach 29-30 listopada 2022 roku, w Madrycie odbyło się  piąte spotkanie partnerów projektu illuMINEation ‘Bright concepts for a safe and sustainable digital mining future’ („Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznej i zrównoważonej cyfrowej przyszłości górnictwa”), realizowanego w ramach programu HORYZONT 2020 w okresie wrzesień 2020 r. – sierpień 2023 r.

W pierwszym dniu przedstawiono dotychczasowe postępy prac w projekcie z punktu widzenia partnerów górniczych, dla których te rozwiązania były przygotowywane. To właśnie partnerzy dostarczający studium przypadku, omawiali swoje wrażenia z przeprowadzonych w ich kopalniach testach, ich wynikach oraz ewentualnych problemach z wdrożeniami. Prezentacje wyników prac partnerów górniczych były również wspierane przez konsorcjantów, którzy przygotowywali testowane rozwiązania, objaśniając przy okazji zasady działania i funkcjonalność swoich produktów. Wśród  konsorcjantów z Polski, w spotkaniu udział wzięli zarówno pracownicy KGHM CUPRUM, którzy w projekcie pełnią funkcję dostawców rozwiązań jak i pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział Zakład Hydrotechniczny, którzy występowali w roli dostarczyciela studium przypadku.

W trakcie drugiego dnia spotkania, partnerzy realizujący  7 i 8 pakiet roboczy w projekcie, przedstawili rozwiązania dotyczące budowy i funkcjonowania platformy służącej do gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych zbieranych przez systemy powstałe w ramach projektu illuMINEation. Wizualizacja danych przez platformę illuMINEation, daje użytkownikowi końcowemu  wiele możliwości filtrowania i kategoryzacji, co zwłaszcza w zakresie wizualnej analityki danych i bardzo dużej ilości zbieranych informacji jest wyjątkowo istotne.

Po zakończeniu drugiego dnia prezentacji, odbyło się zebranie zarządu projektu (Project Executive Board) podczas, którego omawiano możliwe pytania do rady doradców projektu, czy zasady dotyczące etyki prac i funkcjonowania projektu.  Spotkanie z doradcami zaplanowane jest na drugą połowę stycznia 2023 roku. Kolejnymi tematami  poruszonymi w tej części spotkania były harmonogram i plan szkoleń z zakresu obsługi produktów projektu oraz ewentualnych nowych i dotychczasowych ryzyk, mogących wystąpić w projekcie.

Jak zwykle w trakcie spotkań projektowych nie zabrakło również czasu na dyskusję i wymianę doświadczeń w zakresie nie tylko dotyczącym samego projektu ale również zagadnień z zakresu zainteresowań zawodowych.