W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Po raz kolejny zgodni!

Po raz kolejny zgodni!

Po raz kolejny zgodni!
Elektra Charalambidu

Informujemy o pozytywnym wyniku auditu recertyfikacyjnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania KGHM CUPRUM, który odbył się w dniach 11-13.02.2019.

Auditorzy TUV NORD Polska po raz kolejny potwierdzili zgodność realizowanych przez nas procesów
z wymaganiami systemu zarządzania jakością i środowiskowego – wg wymagań norm ISO 90001&14001 w zakresie oferowanych przez nas:

  • prac badawczo-rozwojowych i projektowych,
  • projektów badawczych,
  • ekspertyz i analiz techniczno-ekonomicznych,
  • studiów wykonalności,
  • inżynierii i monitoringu środowiska,
  • usług geodezyjnych,
  • pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zintegrowany System Zarządzania działa od 2000 r. Od tego czasu auditorzy zewnętrzni nie stwierdzili ani jednej niezgodności z wymaganiami standardów ISO, podkreślając innowacyjny charakter prac KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu”.