Informujemy o pozytywnym wyniku auditu Zintegrowanego Systemu Zarządzania KGHM CUPRUM, który odbył się w dniach 30-31.01.2020 r.

Auditorzy TUV NORD po raz kolejny potwierdzili prawidłowość realizacji procesów oraz zgodność wyrobów i usług KGHM CUPRUM z wymaganiami klientów oraz innych interesariuszy, w zakresie:

– prac badawczo-rozwojowych i projektowych,
– projektów badawczych,
– ekspertyz i analiz techniczno-ekonomicznych,
– studiów wykonalności,
– inżynierii i monitoringu środowiska,
– usług geodezyjnych,
– pomiarów i badań laboratoryjnych.

Zintegrowany System Zarządzania został wdrożony w naszej Spółce w 2000 r. Auditorzy zewnętrzni nigdy nie stwierdzili żadnych niezgodności z wymaganiami norm ISO 9001&14001, klientów oraz obowiązujących KGHM CUPRUM przepisów prawnych i regulacyjnych.

Według Raportu TUV NORD mocną stroną funkcjonującego w naszej Firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest wysoki poziom kompetencji pracowników i innowacyjność opracowań KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu.