W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

PRECON – nowy projekt w KGHM CUPRUM

PRECON – nowy projekt w KGHM CUPRUM

PRECON – nowy projekt w KGHM CUPRUM
Elektra Charalambidu

Z radością informujemy, że w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/1.1.1/2020, Zakład Inżynierii Procesowej i Zakład Analityki Systemów zdobyły pełne finansowanie na nowatorski projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wzbogacania rud metali nieżelaznych z wykorzystaniem systemu prekoncentracji opartego o algorytmy sztucznej inteligencji.” Liderem projektu jest firma Comex Polska Sp. z o.o., a kolejnym konsorcjantem Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

W projekcie zaplanowano opracowanie innowacyjnej technologii sortowania surowców o różnych własnościach chemicznych, mineralogicznych, itp. z wykorzystaniem maszyny sortującej. Zastosowanie systemu wykorzystującego różnego rodzaju czujniki oraz algorytmy sztucznej inteligencji pozwoli na opracowanie rozwiązania, które będzie umożliwiało wykrywanie ziaren mineralnych nawet o niskiej zawartości składnika użytecznego. W wyniku zastosowania wyżej wymienionych rozwiązań przewiduje się dodatkowo, że technologia będzie pozwalać na sortowanie surowców o rozproszonej mineralizacji, przeważające w przypadku rud metali nieżelaznych, a uznawane dotychczas za surowce niepodlegające procesowi sortowania. Realizacja projektu i wdrożenie nowej technologii sortowania pozwoli na podniesienie jakości produkowanego koncentratu, spadnie zapotrzebowanie na energię do wytworzenia tej samej ilości produktu końcowego oraz zmniejszy się ilość powstających odpadów z procesu przeróbki. Ze względu na mniejszą ilość koniecznego do przerobienia urobku nastąpi spadek zużycia części zamiennych i materiałów zużywalnych. Uzyskiwany na etapie sortowania odpad w określonych przypadkach będzie mógł być przedmiotem zbytu jako kruszywo, co zmniejszy zapotrzebowanie na zajmowanie terenów pod budowę składowisk odpadów, zmniejszy masę składowanych odpadów, co będzie miało wymierny wpływ na środowisko naturalne i rozwiążę w części problem składowania odpadów wydobywczych. W przypadku braku możliwości zbytu, grube odpady sortowania będą mogły być składowane w prostszy sposób jako hałdy lub będą mogły być wykorzystane do budowy obwałowań obecnie eksploatowanych składowisk.

W wyniku realizacji projektu powstanie nowa technologia, która zostanie wykorzystana w działalności gospodarczej Lidera Konsorcjum poprzez wprowadzenie do oferty produktu w postaci linii sortującej. Rozpoczęcie realizacji zaplanowano na luty 2021 r.