W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Prezentacja dokonań KGHM CUPRUM w obszarze digitalizacji sektora surowców na Forum Eksperckim w Leoben

Prezentacja dokonań KGHM CUPRUM w obszarze digitalizacji sektora surowców na Forum Eksperckim w Leoben

KGHM CUPRUM znalazło się w niewielkim gronie wystawców, którzy na zaproszenie EIT RawMaterials prezentowali swoje dokonania w ramach targów cyfrowych ‘Digital Trade Show’ na Forum Ekspertów nt. Digitalizacji w Sektorze Surowców w Leoben w dniach 20-21 stycznia 2020 roku.

Tematyka zagadnień i rozwiązań prezentowanych podczas dwudniowego Forum, organizowanego w ramach inicjatywy Sustainable Discovery and Supply Lighthouse, obejmowała sztuczną inteligencję (Al), uczenie maszynowe (ML), głębokie uczenie (DL), rzeczywistość rozszerzoną/wirtualną (AR/VR) oraz integrację danych w celu ich gromadzenia, analizowania i zarządzania nimi, jak również wizualizacji treści w czasie rzeczywistym na różnych etapach cyklu życia projektu górniczego.

Na stoisku wystawowym KGHM CUPRUM Malwina Kobylańska i Marcin Paterek z Zakładu Geologii razem z Luca Piovano z Politechniki w Madrycie prezentowali narzędzia multimedialne powstałe w ramach projektu edukacyjnego VirtualMine – Wirtualna Kopalnia – modelowe narzędzie edukacyjne o górnictwie(VirtualMine – as a Modeling Tool for Wider Society Learning), którego w latach 2017-2019 CUPRUM było Liderem, oraz inne multimedia, których pracownicy KGHM CUPRUM są twórcami.

Uczestnicy Forum mogli więc m.in. w goglach HTC Vive odbyć wirtualny spacer wyrobiskami górniczymi, pomagając górnikom w pracy w kopalniach z różnych okresów, począwszy od kopalni średniowiecznej po współczesną kopalnię KGHM Polska Miedź S.A., zagrać w grę edukacyjną „Życie bez surowców”, obejrzeć wizualizacje 3D powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej KGHM Polska Miedź S.A., zaprojektowanej przez Zakład Budownictwa Przemysłowego i  Badań Materiałowych z wykorzystaniem oprogramowania BIM, odbyć wirtualną wycieczkę po pokazowej kopalni Marcelo Jorissen w centrum Madrytu czy przeżyć edukacyjną przygodę z Koboldem, bohaterem komiksu „Kobold Skarbek czyli skrócona historia surowców”, ożywionego dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR).

W ramach panelu Digital Challenges & Success Stories in Specific Application Areas Sergii Anufriiev z Zakładu Analityki Systemów wygłosił referat ‘Advanced data analytics for mining and mineral processing applications’, prezentujący wyniki projektów “MaMMa – Zarządzanie eksploatacją maszyn w kopalni” (MaMMa. Maintained Mine & Machine) oraz “OPMO – Monitoring parametrów diagnostycznych maszyn kruszących” (OPMO. Operation monitoring of mineral crushing machinery).

Część wystawowa Forum objęła również dotychczasowe wyniki projektu „MiReBooks – Podręczniki do nauczania górnictwa, wykorzystujące rzeczywistość mieszaną” (MiReBooks. Mixed Reality Handbooks for Mining Education), w ramach którego KGHM CUPRUM uczestniczy w tworzeniu interaktywnych podręczników do nauczania górnictwa na uczelniach wyższych w Europie.

Uczestnictwo w Forum Ekspertów w Leoben było świetną okazją do wymiany doświadczeń, które Partnerzy Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT Raw Materials nabywają podczas realizowanych projektów związanych z digitalizacją w obszarze surowców i realnej współpracy w ich ramach” – mówi Malwina Kobylańska. To miłe i budujące, że wyniki naszej pracy są doceniane, nie tylko podczas spotkań projektowych czy takich wydarzeń jak to, ale i w formie nowych relacji biznesowych oraz zaproszeń do nowych wniosków projektowych KAVA 7 CALL, z którymi stąd wyjeżdżamy.