W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Start nowego cyklu programu edukacyjnego OpenYourMine 2020

Start nowego cyklu programu edukacyjnego OpenYourMine 2020

Start nowego cyklu programu edukacyjnego OpenYourMine 2020
Elektra Charalambidu

Program edukacyjny OpenYourMine 2020 rozpoczęty!  

W październiku 2020 roku ruszył kolejny, drugi cykl zajęć edukacyjnych w ramach projektu „OpenYourMine. Master education project dedicated to mineral resources and sustainability(„Program kształcenia studentów poświęcony zasobom surowców i zrównoważonemu rozwojowi”). Koordynatorem projektu, finansowanego przez EIT RawMaterials, jest Uniwersytet w Grenoble w partnerstwie z Uniwersytetem Nova w Lizbonie, KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR oraz Politechniką Wrocławską.

W tym roku z powodu ograniczeń wynikłych z pandemii studenci z Polski, Francji i Portugalii uczestniczą w zajęciach terenowych w swoich krajach. Zajęcia wykładowe i seminaryjne odbywają zdalnie, a w międzynarodowych grupach pracują nad zagadnieniami z nimi związanymi, w tym z wizytowanymi stanowiskami geologicznymi oraz obiektami obecnej i przeszłej działalności górniczej.

W dniach 12-17 października b.r. odbył się cykl zajęć terenowych w Polsce. Poszczególne wyjazdy objęły:

  • dawną Kopalnię Niklu, Chryzoprazu i Opalu w Szklarach
  • Starą Kopalnię Uranu w Kletnie
  • Kopalnię Złota w Złotym Stoku wraz ze Sztolnią „Ochrowa”
  • Trasę Geoturystyczną „Dawna Kopalnia Babina” w rejonie Łęknicy
  • Geopark „Śladami dawnego górnictwa kruszców” z kopalnią „Św. Jan” w Krobicy
  • dawny kamieniołom granitu w Rogoźnicy

Trudno wymienić wszystkie zagadnienia i tematy, poruszone podczas tegorocznych zajęć. – mówi dr inż. Malwina Kobylańska, kierownik projektu w KGHM CUPRUM – Dotyczyły one m.in. warunków geologiczno-górniczych i mineralizacji poszczególnych obszarów złożowych, form zagospodarowania zwiedzanych obiektów pogórniczych, ich genezy i wpływu na region, a także metod eksploatacji i oddziaływania operacji górniczych na poszczególne elementy środowiska.

Zwiedzanie polskiej części obszaru Łuku Mużakowa połączono z prezentacją najnowszych wyników interdyscyplinarnego projektu badawczego „Geneza i przebieg antropogenicznych i naturalnych deformacji terenu w obszarach pogórniczych dawnej kopalni węgla brunatnego „Babina””, realizowanego przez Politechnikę Wrocławską i KGHM Cuprum w ramach programu OPUS17 z NCN.

Głównym celem projektu jest zrozumienie, opisanie i modelowanie naturalnych i antropogenicznych deformacji terenu w rejonie byłej podziemnej i odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, zlokalizowanej w obszarze glacjotektonicznym Łuku Mużakowskiego – opowiada dr inż. Ewa Warchala, kierownik projektu w KGHM CUPRUM. Dzięki połączeniu najnowocześniejszych technik pomiaru tj. satelitarnej interferometrii radarowej InSAR, fotogrametrii UAV, prac geofizycznych i geodezyjnych, a także wykorzystaniu analiz numerycznych metodą elementów skończonych (MES) oraz analizy przestrzennej ze statystyką przestrzenną, liczymy na osiągnięcie celów założonych przez nasz Zespół. Dotychczasowe prace i zebrane materiały z wielu źródeł odsłaniają przed nami wiele nowych informacji na temat działalności górniczej w tym pięknym i ciekawym rejonie – dodaje.

Cieszymy się, że pomimo obostrzeń pandemicznych i niesprzyjającej zwiedzaniu aury udało się zrealizować w tym roku tak ciekawy badawczo i tematycznie, pomimo że lokalny, cykl zajęć terenowych OpenYourMine – podkreśla Malwina Kobylańska.

Filmowe materiały edukacyjne OpenYourMine 2020, w tym z zajęć terenowych we Francji i Portugalii, będą dostępne w listopadzie na stronie projektu: https://www.openyourmine.eu

  

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA NADLEŚNICTWA LIPINKI I REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE ZA POMOC W ORGANIZACJI ZWIEDZANIA POGÓRNICZYCH OBIEKTÓW OKOLIC ŁĘKNICY, DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ŁĘKNICY ZA WYPOŻYCZENIE ROWERÓW ORAZ DLA PANI PATRYCJI OŚCIAK – OPERATORA GEOPARKU „ŚLADAMI DAWNEGO GÓRNICTWA KRUSZCÓW”.

         

 

Open