W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Start nowego cyklu programu edukacyjnego OpenYourMine 2020

Start nowego cyklu programu edukacyjnego OpenYourMine 2020

Program edukacyjny OpenYourMine 2020 rozpoczęty!  

W październiku 2020 roku ruszył kolejny, drugi cykl zajęć edukacyjnych w ramach projektu „OpenYourMine. Master education project dedicated to mineral resources and sustainability(„Program kształcenia studentów poświęcony zasobom surowców i zrównoważonemu rozwojowi”). Koordynatorem projektu, finansowanego przez EIT RawMaterials, jest Uniwersytet w Grenoble w partnerstwie z Uniwersytetem Nova w Lizbonie, KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR oraz Politechniką Wrocławską.

W tym roku z powodu ograniczeń wynikłych z pandemii studenci z Polski, Francji i Portugalii uczestniczą w zajęciach terenowych w swoich krajach. Zajęcia wykładowe i seminaryjne odbywają zdalnie, a w międzynarodowych grupach pracują nad zagadnieniami z nimi związanymi, w tym z wizytowanymi stanowiskami geologicznymi oraz obiektami obecnej i przeszłej działalności górniczej.

W dniach 12-17 października b.r. odbył się cykl zajęć terenowych w Polsce. Poszczególne wyjazdy objęły:

  • dawną Kopalnię Niklu, Chryzoprazu i Opalu w Szklarach
  • Starą Kopalnię Uranu w Kletnie
  • Kopalnię Złota w Złotym Stoku wraz ze Sztolnią „Ochrowa”
  • Trasę Geoturystyczną „Dawna Kopalnia Babina” w rejonie Łęknicy
  • Geopark „Śladami dawnego górnictwa kruszców” z kopalnią „Św. Jan” w Krobicy
  • dawny kamieniołom granitu w Rogoźnicy

Trudno wymienić wszystkie zagadnienia i tematy, poruszone podczas tegorocznych zajęć. – mówi dr inż. Malwina Kobylańska, kierownik projektu w KGHM CUPRUM – Dotyczyły one m.in. warunków geologiczno-górniczych i mineralizacji poszczególnych obszarów złożowych, form zagospodarowania zwiedzanych obiektów pogórniczych, ich genezy i wpływu na region, a także metod eksploatacji i oddziaływania operacji górniczych na poszczególne elementy środowiska.

Zwiedzanie polskiej części obszaru Łuku Mużakowa połączono z prezentacją najnowszych wyników interdyscyplinarnego projektu badawczego „Geneza i przebieg antropogenicznych i naturalnych deformacji terenu w obszarach pogórniczych dawnej kopalni węgla brunatnego „Babina””, realizowanego przez Politechnikę Wrocławską i KGHM Cuprum w ramach programu OPUS17 z NCN.

Głównym celem projektu jest zrozumienie, opisanie i modelowanie naturalnych i antropogenicznych deformacji terenu w rejonie byłej podziemnej i odkrywkowej kopalni węgla brunatnego, zlokalizowanej w obszarze glacjotektonicznym Łuku Mużakowskiego – opowiada dr inż. Ewa Warchala, kierownik projektu w KGHM CUPRUM. Dzięki połączeniu najnowocześniejszych technik pomiaru tj. satelitarnej interferometrii radarowej InSAR, fotogrametrii UAV, prac geofizycznych i geodezyjnych, a także wykorzystaniu analiz numerycznych metodą elementów skończonych (MES) oraz analizy przestrzennej ze statystyką przestrzenną, liczymy na osiągnięcie celów założonych przez nasz Zespół. Dotychczasowe prace i zebrane materiały z wielu źródeł odsłaniają przed nami wiele nowych informacji na temat działalności górniczej w tym pięknym i ciekawym rejonie – dodaje.

Cieszymy się, że pomimo obostrzeń pandemicznych i niesprzyjającej zwiedzaniu aury udało się zrealizować w tym roku tak ciekawy badawczo i tematycznie, pomimo że lokalny, cykl zajęć terenowych OpenYourMine – podkreśla Malwina Kobylańska.

Filmowe materiały edukacyjne OpenYourMine 2020, w tym z zajęć terenowych we Francji i Portugalii, będą dostępne w listopadzie na stronie projektu: https://www.openyourmine.eu

  

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA NADLEŚNICTWA LIPINKI I REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE ZA POMOC W ORGANIZACJI ZWIEDZANIA POGÓRNICZYCH OBIEKTÓW OKOLIC ŁĘKNICY, DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ŁĘKNICY ZA WYPOŻYCZENIE ROWERÓW ORAZ DLA PANI PATRYCJI OŚCIAK – OPERATORA GEOPARKU „ŚLADAMI DAWNEGO GÓRNICTWA KRUSZCÓW”.

         

 

Galeria zdjęć