W czym możemy Ci pomóc? 71 781 22 01

Projekt AGEMERA – Efektywna eksploracja i geomodelowanie europejskich surowców krytycznych

Projekt AGEMERA – Efektywna eksploracja i geomodelowanie europejskich surowców krytycznych

Projekt AGEMERA – Efektywna eksploracja i geomodelowanie europejskich surowców krytycznych
Elektra Charalambidu

Nowe wymogi środowiskowe, gospodarcze i społeczne związane z transformacją UE na gospodarkę niskoemisyjną i cyfrową wymagają opracowania i zastosowania innowacyjnych metod oraz technik w poszukiwaniu minerałów.

Celem projektu AGEMERA jest wzmocnienie potencjału wydobycia minerałów krytycznych w Europie poprzez:
– opracowywanie nieinwazyjnych i innowacyjnych metod oraz technologii poszukiwania minerałów, zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi odpowiedzialnego rozwoju, i zrównoważonego górnictwa;
– zwiększenie wiedzy o budowie geologicznej złóż i udoskonalenie modeli cyfrowych złóż rud, w których znajdują się kluczowe minerały krytyczne przy zastosowaniu kombinacji nowatorskich i standardowych, aktualnie stosowanych metod;
– zwiększenie świadomości obywatelskiej w celu zapewnienia społecznej licencji na prowadzenie działalności górniczej w całej UE poprzez propagowanie informacji w zakresie potencjału, roli i wpływu minerałów krytycznych na możliwość zmian w zakresie transformacji gospodarki na niskoemisyjną;
– uwolnienie potencjału eksploracji i eksploatacji minerałów krytycznych z zaprzyjaźnionych krajów trzecich w Afryce (np. Zambii) w celu zapewnienia zrównoważonych dostaw.

Zespół składający się ze specjalistów KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM CUPRUM odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie pilotażowych, innowacyjnych pomiarów mionograficznych wyrobiskach kopalni Lubin, mających na celu określenie zmian gęstości ośrodka skalnego wraz z postępem eksploatacji. Wyniki pomiarów porównane zostaną z aktualną wiedzą geologiczną i wynikami monitoringu sejsmicznego oraz konwergencji. Dodatkowo, przygotowana zostanie seria modeli numerycznych w układzie etapowym, umożliwiająca obserwowanie zmian wytężenia górotworu wraz ze zmianą powierzchni wybranej w otoczeniu analizowanego obszaru.

Termin realizacji: 1 sierpnia 2022 roku – 31 lipca 2025 roku
Całkowita wartość projektu: 7 494 657,00 €